4.26. CQUID. Demanda i atorgament PlaQUID per modalitat (2014-2015)


 
Modalitats PlaQuid 2014-2015
Sol·licituds

Atorgats

Modalitat A: projectes d'innovació i millora de l'ensenyament i de l'aprenentatge 32

18

Modalitat B: estudis per a la qualitat i la innovació  32

  32 

Total projectes
64

50