4.24. CQUID. Formació a mida per al professorat. 2014-2015

Curs 2014-2015Primer trimestre

Segon trimestre

Tercer trimestre

Total

Nombre d'accions 4 2 1

7

Nombre d'inscrits 57 14 10

81