4.23. CQUID. Formació en llengües per al professorat per trimestre. Curs 2014-2015

Curs 2014-2015Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre

Total

Cursos de català      
Nombre de cursos programats 4 4 3 11
Nombre de cursos impartits 3 1 1 5
Nombre d'assistents 26 6 5 37
Nombre d'hores 30 12 12 54
Cursos d'anglès
Nombre de cursos programats 6 4 4 14
Nombre de cursos impartits 6 4 3 13
Nombre d'assistents 48 52 24 124
Nombre d'hores 73 102 42 217