4.22. CQUID. Formació contínua del professorat per trimestre. Curs 2014-2015

Curs 2014-2015Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre  Totals
Nombre de cursos 19 22 19 60
Nombre d'assistents  134 212 137 483
Nombre d'hores  74 97,5 69,5

241