4.2. Estudiants: evolució de les notes de tall. 2010-2014

  Curs 2010-2011 Curs 2011-2012 Curs 2012-2013 Curs 2013-2014 Curs 2014-2015

Graus *

Administració i Direcció d'Empreses

10,69

10,79 10,88

10,74

10,81

Biologia Humana

11,11

11,20 11,52 11,61 11,72

Ciències Empresarials-Management

7,71

8,72 9,21 9,80 9,81

Ciències Polítiques i de l'Administració

8,04

8,29 7,42 7,46 7,44

Comunicació Audiovisual

11,11

11,52 10,28 10,63 11,19

Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció

7,90

8,36 8,08 8,18 8,51

Dret

9,27

9,82 9,59 9,72 9,91
Dret i Administració i Direcció d'Empreses/Economia - 11,50 12,08 11,71 11,51

Economia

9,46

9,94 10,04 9,94 10,15
Enginyeria Biomèdica - 9,43 10,95 11,08 11,18
Enginyeria en Informàtica 6,02 6,00 6,71 6,24 6,45

Enginyeria en Sistemes Audiovisuals

7,52

6,87 7,09 7,00 5,58

Enginyeria Telemàtica

5,00

5,00 5,00 5,00 5,00
Filosofia, Política i Economia - - - 11,93 11,97

Humanitats

5,00

5,00 5,00 5,00 5,00

International Business Economics

10,82

11,26 11,66 11,85 11,95

Llengües Aplicades

6,60

7,28 8,59 5,30 7,67

Medicina

11,97

12,04 12,24 11,90 12,36

Periodisme

11,43

11,75 11,30 11,56 11,56

Publicitat i Relacions Públiques

10,72

11,14 10,61 11,03 11,29

Relacions Laborals

5,00

6,97 6,05 5,00 5,26
Traducció i Interpretació (Anglès) 5,00 6,58 6,68 5,00 5,00

Traducció i Interpretació (Alemany)

7,94

7,70 7,40 5,93 7,67
Traducció i Interpretació (Francès) 6,84 7,33 -
Traducció i Interpretació (Llengua de signes) 5,00 5,00 5,00

*Al curs 2010-2011 es canvia la metodologia de càlcul de la nota d'accés a la universitat, que pot arribar a ser de 14.