4.19. Nombre de participants a la formació per a professionals del grup UPF i entitats externes. 2014-2015

Anglès Total participants
Entitats externes i del Grup UPF
Departament de Cultura GENCAT: cursos a mida per al personal administratiu (anglès) 19
Universitat de La Coruña: cursos a mida per al PDI (anglès) 19
Tecnocampus Mataró Maresme: cursos a mida per al PDI (anglès) 

15

Subtotal

53

Programa de Formació de professorat d'idiomes
Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera

70

Subtotal

70

TOTAL 123