4.15. Nombre de participants a la formació d'anglès per al PAS. 2014-2015

AnglèsNombre de participants
Cursos anuals (96 hores) 20
Pla d'Anglès Avançat 51
Curs semipresencial (60 hores presencials) 13
Cursos específics 84
TOTAL 168