4.13. Nombre d'estudiants del programa d'espanyol. 2014-2015

EspanyolNombre d'estudiants
Oferta institucional UPF 185
Cursos trimestrals (45 hores) 185
HESP. Cursos a mida per estudiants de grau

306

Cursos semestrals (90 hores)

191

Cursos específics 2
Cursos específics d'estiu 113
Cursos a mida per a estudiants de grau 57
Barcelona College of Chiropractic 18
Barcelona Architecture Center 29
TecnoCampus Mataró Maresme 10
Spanish Program 413
TOTAL 961