4.12.Nombre d'estudiants del programa de catalā. 2014-2015

CatalàNombre d'estudiants
Oferta institucional UPF 221
Cursos trimestrals (45 hores) 195
Curs de preparació de diploma nivell C (30 hores) 7
Cursos no presencials, Parla.cat

19

Oferta específica Idiomes UPF 164
Curs de Nivell D

24

Cursos inicial i bàsic per a alumnes postgraus IDEC

140

TOTAL 385