4.11. Índex de creixement en el nombre d'alumnes. 2010-2014

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Nombre total d'estudiants 2.411 2.460 2.996 3.071 3.330
Creixement respecte al curs acadèmic anterior -1,8% 2% 21% 2,5% 8,4%