4.1. Estudiants de grau de nou ingrés per estudis. 2014-2015

Estudis i titulacions

Estudiants

% sobre total Universitat

Ensenyaments integrats
Graus

Administració i Direcció d'Empreses

184 4,5

Biologia Humana

70 1,7

Ciències Empresarials-Management

116 2,8

Ciències Polítiques i de l'Administració

175 4,3

Comunicació Audiovisual

91
2,2

Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció

95 2,3

Dret

270
6,6

Economia

170
4,2
Dret i Administració i Direcció d'Empreses /Economia 86
2,1
Enginyeria Biomèdica 41 1,0

Enginyeria en Sistemes Audiovisuals

78
1,9

Enginyeria Telemàtica

75
1,8

Enginyeria en Informàtica

82 2,0
Filosofia, Política i Economia 52
1,3

Humanitats

179 4,4

International Business Economics

97 2,4

Llengües Aplicades

68 1,7

Medicina

73 1,8

Periodisme

101
2,5

Publicitat i Relacions Públiques

88
2,2

Relacions Laborals

188 4,6

Traducció i Interpretació

194 4,8

Total ensenyaments integrats

2.573 63,2
Graus centres adscrits
Doble grau Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació
46 1,1
Doble grau Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació/ Màrqueting i Comunitats Digitals 65 1,6
Turisme i Gestió del Lleure
70 1,7
ADE i Gestió de la Innovació 201 4,9
Màrqueting i Comunitats Digitals 156 3,8
Logística i Negocis Marítims 41 1,0
Enginyeria de Disseny Industrial 100 2,5
Disseny 188 4,6
Negocis i Màrqueting Internacional
126 3,1
Infermeria
95 2,3
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
91 2,2
Infermeria
87 2,1
Enginyeria informàtica de gestió i sistemes d'informació
32 0,8
Enginyeria mecànica
40 1,0

Enginyeria electrònica industrial i automàtica

25 0,96
Mitjans audiovisuals 136 3,3
Total ensenyaments adscrits
1.499 36,8
Total universitat
4.072 100,0