3.30. Quadre de queixes i de consultes ateses. 2014-2015

TEMES

GRAU

POSTGRAU

PDI

PAS

HOME

DONA

 

TOTALS

  

Absències del PAS

-

-

-

1

-

1

1

Absències del PDI

-

-

1

-

-

1

1

Beques

2

-

-

-

2

-

2

Campus (espais)

2

-

-

-

-

2

2

Compulses

-

1

-

-

1

-

1

Claustre

1

-

-

1

2

-

2

Docència

 • Centres
 • Centres adscrits
 • Departaments
 • IDEC  

17

2

-

-

8

11

19***

Econòmic

 • Centres
 • Centres adscrits
 • SGA
 • PDI
 • RECERCA
 • IDEC
 • S. General

15

4

-

-

11

8

19***

Exàmens (cinquenes convocatòries, projectes) 5 - - - 4 1 5
Expedient disciplinari 1 - - - 1 - 1

Recuperacions de seminaris

- - - -

1

-

1

Informàtica

3

-

2

-

2

3

5

Intercanvis i mobilitat

1

-

-

-

-

1

1

Llengua (PEI)

3

-

-

-

-

3

3

Maltracte, protocol,

discriminació

4

-

1

1

4

2

6

Matrícula

16

2

-

-

3

15

18***

Progressió

2

-

-

-

1

1

2

Títols

1

3

-

-

2

2

4

  

TOTALS

  

74

12

 4

 3

42

51

93

93 intervencions acceptades

1 queixa rebutjada

2 queixes retirades (una individual i una altra de col·lectiva)

1 intervenció d'ofici