3.9. Personal d'administració i serveis per sexe. 2014-2015

Dones

449

Homes

219

Total

668