3.6. Funcionaris per escales i sexe. 2014-2015

GRUP - Escala Sexe

Total
Persones

Homes Dones
GRUP A  
 Escala tècnica 8 14 22
 Escala facultativa d'arxius i biblioteques 3 9 12
GRUP B  
 Escala de gestió 8 41 49
 Escala d'ajudants d'arxius i biblioteca 11 37 48
GRUP C  
 Escala administrativa 26 166 192
GRUP D  
 Escala auxiliar administrativa 17 74 91
GRUP E  
 Escala auxiliar de serveis 34 19 53
Total 107 360 467