3.5. Places a concurs del personal d'administració i serveis. 2014-2015

Funcionaris

Laborals

TOTAL
Nombre de convocatòries

1

1

2

Nombre de places convocades a concurs

2

1

3