3.4. Professorat i personal acadèmic en formació, per sexe i departaments. 2014-2015

Departament DonesHomesTotal
Ciències Experimentals i de la Salut 132 178 310
Ciències Polítiques i Socials 32 50 82
Comunicació 46
92 138
Dret 66
91 157
Economia i Empresa 64
170 234
Humanitats 45
66 111
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 75
196 271
Traducció i Ciències del Llenguatge 109
49 158
Total UPF 569 892 1.461