3.3. Professorat i personal acadèmic en formació, per edat i departaments. 2014-2015

Departament < 30 anys 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 59 anys
Ciències Experimentals i de la Salut 81 75 78 61 15
Ciències Polítiques i Socials 11 33 19 8 11
Comunicació 11 35 46 32 14
Dret 14 42 51 34 16
Economia i Empresa 61 76 50 31 16
Humanitats 6 33 26 27 19
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 90 126 29 23 3
Traducció i Ciències del Llenguatge 41 29 35 38 15
Total 315 449 334 254 109