3.29. Beques de col·laboració concedides i denegades per departaments. 2014-2015

DepartamentsConcedidesDenegadesSol·licitades
Economia i Empresa 0 1 1
Dret 2 2
4
Comunicació 1
0 1
Traducció i Ciències del Llenguatge 4
1
5
Humanitats 1
3
4
Ciències Experimentals i de la Salut 1
2 3
Ciències Polítiques i Socials 1 1 2
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 1 2 3
Total 11 12 23