3.27. Estudiants de programes de doctorat per procedència. Evolució. 2010-2014

CursosEstrangersLocalsTOTAL
2010-2011 484 500 984
2011-2012 547 580 1.127
2012-2013 506 544 1.050
2013-2014 591 565 1.156
2014-2015 585 596 1.181

*Aquestes dades inclouen els estudiants matriculats en el curs i en tutoria de tesi.