3.26. Estudiants de programes de doctorat per departaments i instituts. 2014-2015

DepartamentsMatriculats de nou ingrésTotal matriculats%
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut 87 416 35,2
Departament de Ciències Polítiques i Socials 12 49
4,1
Departament de Comunicació  24 101 8,5
Departament de Dret 25 125 10,6
Departament d'Economia i Empresa 24 77
6,5
Departament d'Humanitats 20 86
7,3
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 25 141 11,9
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge 31 126 10,7
Institut d'Història Jaume Vicens i Vives 15 60 5,1
Total programes de doctorat POP (RD 56/2005 i RD 1993/2007) 263
1.181 94,7
Total programes de doctorat POP (RD 778/1998)
- 66 5,3
Total 1.247 100