3.25. Estudiants de māsters oficials per departaments. 2014-2015

Departaments Total matriculats %
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut 204 21,3
Departament de Ciències Polítiques i Socials 99 10,3
Departament de Comunicació 70 7,3
Departament de Dret 87 9,1
Departament d'Economia i Empresa 27 2,8
Departament d'Humanitats 308 32,1
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 71 7,4
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge 93 9,7
Total Universitat 959
100