3.22. Estudiants de grau per edat i estudis, edat mitjana (en percentatges). 2014-2015

 Edat mitjana<=1819-2021-2526-30> 30
ENSENYAMENTS INTEGRATS
Graus
Administració i Direcció d'Empreses 20,1 22,7 39,8 35,4 1,8 0,3
Biologia Humana 19,8 26,0 42,0 31,1 0,5 0,5
Ciències Empresarials-Management 20,7 16,1 38,7 41,1 3,1 1,0
Ciències Polítiques i de l'Administració 20,5 21,4 35,5 39,8 1,9 1,3
Comunicació Audiovisual 20,1 18,0 35,8 40,1 4,0 2,2
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció 20,4 18,6 42,0 36,2 2,0 1,2
Dret 20,5 18,7 41,3 36,3 1,4 2,3
Dret i ADE / Economia 19,3 32,8 48,8 18,0 0,4 -
Economia 20,1 20,8 41,1 36,8 1,0 0,3
Enginyeria Biomèdica 19,7 26,4 43,4 29,5 - 0,8
Enginyeria en Informàtica 21,9 14,2 15,7 60,2 9,1 0,7
Enginyeria en Sistemes Audiovisuals
21,0 17,3 32,4 43,2 6,5 0,7
Enginyeria Telemàtica 21,7 18,5 23,8 43,9 12,2 1,6
Filosofia, Política i Economia 19,5 52,3 45,5 - - -
Humanitats 22,7 14,8 32,0 42,1 3,4 7,6
International Business Economics 20,0 23,2 43,8 30,9 1,6 0,5
Llengües Aplicades 20,7 22,1 39,8 32,4 2,5 3,3
Medicina 21,9 11,0 30,4 48,7 5,9 4,0
Periodisme 20,5 23,1 43,9 29,9 2,0 1,1
Publicitat i Relacions Públiques 21,1 17,9 40,6 36,9 2,6 2,0
Relacions Laborals 22,0 12,3 28,5 48,3 6,9 4,0
Traducció i Interpretació 20,9 20,7 34,6 37,6 4,5 2,5
Llicenciatures i enginyeries
Administració i Direcció d'Empreses 27,7 - - 33,3 33,3 33,3
Ciències Polítiques i de l'Administració 28,0 - - - 100,0 -
Dret 25,3 - - 77,8 22,2 -
Economia 28,6 - - 20,0 60,0 20,0
Informàtica 29,2 - - - 60,0 40,0
Diplomatures i enginyeries tècniques
Relacions Laborals 26,3 - - 66,7 - 33,3
Informàtica de Sistemes 28,3 - - - 100,0 -
Telecomunicació, especialitat Telemàtica 27,0 - - - 100,0 -
Ensenyaments de segon cicle
Periodisme 27,0 - - - 100,0 -
Total ensenyaments integrats 20,9 19,2 36,9 38,5 3,4 2,1
ENSENYAMENTS ADSCRITS

Doble grau ADE i Gestió de la Innovació

20,24 18,8 45,3 33,6 1,6 0,8
Doble grau ADE i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals 19,80 28,7 43,4 27,0 0,8 -
Turisme i Gestió del Lleure
20,82 15,7 39,9 39,4 4,0 1,0
Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació 21,64 14,8 31,1 43,4 7,8 3,0
Màrqueting i Comunitats Digitals 20,58 18,8 39,3 38,1 3,0 0,9
Logística i Negocis Marítims
21,27 26,8 17,1 51,2 - 4,88
Enginyeria d'Edificació 24,40 - - 60,0 40,0 -
Enginyeria de Disseny Industrial 20,48 19,6 40,2 36,9 2,6 0,65
Disseny
20,65 17,2 35,0 43,8 3,5 0,5
Negocis i Màrqueting Internacional 20,05 20,0 44,8 33,7 1,3 0,2
Infermeria 22,81 11,5 25,7 47,1 6,9 8,8
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport 22,01 4,4 25,0 61,7 6,5 2,4
Infermeria
23,50 8,8 23,0 48,3 9,4 10,6
Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació 19,46 43,2 43,2 10,8 2,7 -
Enginyeria Mecànica 20,43 50,0 25,0 15,0 5,0 5,0
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 22,11 42,9 3,6 32,1 14,3 7,14
Mitjans Audiovisuals 19,41 45,5 35,0 17,5 1,4 0,7
Total ensenyaments adscrits 21,15 17,6 34,2 40,7 4,7 2,7