3.21. Estudiants de grau per sexe i estudis. 2014-2015

ESTUDISEstudiants matriculatsHomes (%)Dones (%)
ENSENYAMENTS INTEGRATS
Graus
Administració i Direcció d'Empreses 709 38,6 61,4
Biologia Humana 219 22,4 77,6
Ciències Empresarials-Management 608 40,8 59,2
Ciències Polítiques i de l'Administració 668 55,7 44,3
Comunicació Audiovisual 372 32,5 67,5
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció 345 31,0 69,0
Dret 1200 34,3 65,7
Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia 250 38,4 61,6
Economia 701 62,3 37,7
Enginyeria Biomèdica 129 40,3 59,7
Enginyeria en Informàtica 274 89,1 10,9
Enginyeria en Sistemes Audiovisuals
278 79,1 20,9
Enginyeria Telemàtica 189 84,7 15,3
Filosofia, Política i Economia 44 52,3 47,7
Humanitats 674 33,7 66,3
International Business Economics 379 37,5 62,5
Llengües Aplicades 244 15,6 84,4
Medicina 372 29,6 70,4
Periodisme 351 27,1 72,9
Publicitat i Relacions Públiques 352 19,6 80,4
Relacions Laborals 723 35,1 64,9
Traducció i Interpretació 670 19,4 80,6
Subtotal graus 9.751 39,8 60,2
Llicenciatures i enginyeries
Administració i Direcció d'Empreses 3 33,3 66,7
Ciències Polítiques i de l'Administració 2 100,0
Dret 8 33,3 66,7
Economia 5 40,0 60,0
Informàtica 5 100,0 -
Subtotal llicenciatures i enginyeries 23
45,8 54,2
Diplomatures i enginyeries tècniques
Relacions Laborals 4 33,3 66,7
Informàtica de Sistemes 3 100,0 -
Telecomunicació. Telemàtica 1 100,0 -
Subtotal diplomatures i enginyeries tècniques 8
71,4 28,6
Ensenyaments de segon cicle
Periodisme 1 100,0 -
Subtotal ensenyaments de segon cicle 1
100,00 0,00
Total ensenyaments integrats 9.783 39,8 60,2
ENSENYAMENTS ADSCRITS
Graus
Doble grau Ade i Gestió de la Innovació 128 34,4 65,6
Doble grau Ade i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals 122 48,4 51,6
Turisme i Gestió del Lleure 198 31,3 68,7
Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació 643 56,7 43,2
Màrqueting i Comunitats Digitals 336 58,0 42,0
Logística i Negocis Marítims 41 68,3 31,7
Enginyeria d'Edificació 5 80,0 20,0
Enginyeria de Disseny Industrial 306 67,0 33,0
Disseny 592 27,5 72,5
Negocis i Màrqueting Internacional 466 36,9 63,1
Infermeria 331 17,2 82,8
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport 248 81,1 18,9
Infermeria 331 16,6 83,4
Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació 37 89,2 10,8
Enginyeria Mecànica 40 95,0 5,0
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 28 96,4 3,6
Mitjans Audiovisuals 143 58,1 41,9
Total d'ensenyaments adscrits 3.995 44,8 55,2
Total Universitat 13.778 42,3
57,7