3.20. Estudiants de grau per estudis i cursos. 2014-2015

 PrimerSegonTercerQuartCinquèSisèTotal
ENSENYAMENTS
Graus
Administració i Direcció d'Empreses 183 185 160 181 - - 709
Biologia Humana 67 49 48 55 - - 219
Ciències Empresarials-Management 116 107 199 186 - - 608
Ciències Polítiques i de l'Administració
178 160 147 183 - - 668
Comunicació Audiovisual 91 82 87 112 - - 372
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció 97 88 80 80 - - 345
Dret 275 280 300 345 - - 1200
Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia 85 84 40 41 - - 250
Economia 171 178 180 172 - - 701
Enginyeria Biomèdica 43 34 31 21 - - 129
Enginyeria en Informàtica 92 65 60 57 - - 274
Enginyeria en Sistemes Audiovisuals
89 73 38 77 - - 278
Enginyeria Telemàtica 79 43 37 30 - - 189
Filosofia, Política i Economia 23 21 - - - - 44
Humanitats 186 155 144 189 - - 674
International Business Economics 96 93 92 98 - - 379
Llengües Aplicades 68 61 56 59 - - 244
Medicina 72 58 63 65 59 55 372
Periodisme 103 85 84 79 - - 351
Publicitat i Relacions Públiques 87 86 84 95 - - 352
Relacions Laborals 196 174 180 173 - - 723
Traducció i Interpretació 198 155 153 164 - - 670
Subtotal graus 2.595 2.316 2.264 2.462 59 55 9.751
Llicenciatures i enginyeries
Administració i Direcció d'Empreses - - 1
2
- - 3
Ciències Polítiques i de l'Administració - - - 4
- - 4
Dret - - -
8
- - 8
Economia - - -
5
- - 5
Informàtica - - - 5
- - 5
Subtotal llicenciatures i enginyeries - - 1
22
- - 23
Diplomatures i enginyeries tècniques
Relacions Laborals - - 1
3
- - 4
Informàtica de Sistemes - - -
3
- - 3
Telecomunicació. Telemàtica - - 1
- - - 1
Subtotal diplomatures i enginyeries tècniques - - 2
6
- 8
Ensenyaments de segon cicle
Periodisme - - - 1 - - 1
Subtotal ensenyaments de segon cicle - - - 1
- - 1
TOTAL 2.595 2.317 2.272 2.485 59 55 9.783