3.2. Professorat i personal acadèmic en formació, per categories i departaments. 2014-2015

Ciències Experimentals i de la Salut Ciències Polítiques i Socials ComunicacióDret Economia i Empresa Humanitats Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Traducció i Ciències del LlenguatgeTotal

 Dones

Homes
PROFESSORAT PERMANENT 53 23

30

61
42 43 24 41 317

100

217

Cossos docents 31 18

19

52 28  35 34 224

61

163

Catedràtics d'universitat 18 6

5

25 10 13 2 4 83

17

66

Titulars d'universitat 13 11

14

26 18 22 5 30 139

44

95

Titulars d'escola universitària - 1

-

1 - - - - 2

-

2

Personal laboral 22 5

11

14 8 18 7 93

39

54

Catedràtics contractats 8
-

-

- 1 - 3 - 12

-

12

Agregats 12 5

8

9 8
8 13 4 67

30

37

Col·laboradors permanents 2 -

3

- 5 - 1
3 14

9

5

PROFESSORAT TEMPORAL a TC 20 10

15

29
16 7
17
10 124

56

68

Personal laboral 20 10

15

29  16 7
17
10
124

56

68

Agregats (cont. interinitat) - 2

3

- - 5 4 1 15

7

8

Lectors 3 1

4

8 - 2 3 5 26

12

14

Visitants 17 7

8

21 16 - 10 4 83

37

46

ASSOCIATS  87 13

69

36 71 20 29 33 358

134

224

Personal laboral

87

13

69

36

71

20

29

33

358

134

224

Associats a temps parcial 87 13

69

36 71 20 29 33 358

134

224

EMÈRITS 1 1

3

1 5 9 - 9 29

11

18

Emèrits

-

1

1

-

1

5

-

-

8

3

5

Emèrits (pla d'emeritatge) 1 -

2

1 4 4 - 9 21

8

13

INVESTIGADORS 65 14

1

6 27 17 67 9 206

77

129

ICREA 9 2

-

2 8 5 13 2 41

12

29

Ramón y Cajal - 1

-

2 1 4 4 - 12

6

6

Juan de la Cierva 2 1

-

1 2 1 5 - 12

8

4

Marie Curie 7 2

1

1 8 4 6 1 30

7

23

Beatriu de Pinós 1 -

-

- 2 2 - 1 6

2

4

CIBER 10 -

-

- - - 3 - 13

9

4

Investigador UPF 2 -

-

- 1 - 1 - 4

-

4

Investigador de projectes 33 7

-

- 2 1 33 5 81

32

49

Altres investigadors 1 1

-

- 3 - 2 - 7

1

6

PERSONAL ACADÈMIC EN FORMACIÓ 84
21

20

24
73
15
134
56
427

191

236

Personal laboral 73 13

17

19 42 15 103 37 319

138

181

Ajudants - -

2

7 - - - - 9

6

3

PIF Generalitat

11

5

2

2

3

6

6

10

45

26

19

PIF Ministeri 32 2

3

3 10 8 11 6 75

39

36

PIF UPF 24 6

10

6 27 1 83 20 177

64

113

Altres PIF 6 -

-

1 2 - 3 1 13

3

10

Becaris 11 8

3

5 31 - 31 19 108

53

55

Becaris Ministeri 1 2

-

1 1 - 4 1 10

5

5

Becaris doctorat UPF 1 -

-

- - - - 1 2

1

1

Assistents de docència - 6

2

3 30 - 16 17 74

37

37

Assistents de Recerca 9 -

1

1 - - 11 - 22

10

12

Total 310 82

138

157 234 111 271 158 1.461

569

892