3.18. Desenvolupament. Despesa de formació per al PAS 2014

Concepte

Import (Euros)

Formació interna

105.004,95

Formació externa

  49.383,07

Programa Estudis Universitaris del PAS

  16.724,04

Estades mobilitat PAS

    1.800,00

Total

172.912,06