3.15. Desenvolupament. Nombre de Programes d'Estudis Universitaris del PAS activats el 2014

Grau/Llicenciatura Enginyeria Màster Doctorat
Arts i Humanitats 7 4 2
Ciències de la Salut 3
Ciències Socials i Jurídiques 13 4
Engineria i Arquitectura 2 5
Total 23 2 13 2