3.11. Desenvolupament. Programació de formació per formats i modalitats. 2014

Descripció

Formació Interna Formació Externa Total
Presencial Semipresencial No Presencial Presencial Semipresencial No presencial
Assessorament 1 1
Avaluació tècnica 1 1
Comunicació interpersonal efectiva 1 1 2
Docència 6 1 2 9
Económic 1 1 1 3
Flexibilitat i gestió del canvi 2 2
Formació d'usuaris, col·legues i col·laboradors 1 3 4
Gestió documental 2 11 13
Gestió emocional 5 5
Infraestructures i recursos materials 2 2
Jurídic 1 1 9 11
Lideratge i influència 2 7 9
Llengua anglesa 26 9 9 44
Llengua catalana 2 3 5
Organització del treball i del temps 12 12
Orientació a la qualitat i als resultats 1 1
Persones i organització 7 7
Promoció, comunicació i informació 7 2 9
Recerca i transferència del coneixement 6 6
Resonsabilitat social 3 3 6
Seguretat i salut laboral 28 17 9 54
Suport a la direcció i als òrgans de govern 2 2
Tecnologia de la informació i la comunicació 34 13 1 2 50
Treball en equip i cooperació 1 1 2
Total 260