3.10. Desenvolupament. Accions de formaciˇ adrešades al PAS 2014

 Àrees de coneixementAccionsParticipantsHores programadesValoració mitjana de satisfacció*
Assessorament

1

1

1

-

Avaluació tècnica 1 1 21 -
Comunicació interpersonal efectiva 2 15 20 5,5
Docència 9 76 55 5,1
Econòmic 3 10 29 4,0
Flexibilitat i gestió del canvi 2 28 16 4,8
Formació d'usuaris, col·legues i col·laboradors 4 14

39 

5,2 

Gestió documental

 13

29 

192 

5,1 

Gestió emocional

85

78 

5,3 

Infraestructures

2

10 

 -

Jurídic

11

31

 122,5 

4,0 

Lideratge i influència

 9

 23 

165 

 5,7  

Llengua anglesa

44

319 

1383,5 

4,9 

Llengua catalana

 5

 16 

   35,5 

4,7 

Organització del treball i del temps

12 

70

121 

4,6 

Orientació a la qualitat i als resultats

 1 

   2 

 21 

 -

Persones i organització

 7 

  10 

    62,5 

4,5 

Promoció, comunicació i informació

 9

  88 

51

4,9 

Recerca i transferència del coneixement

 6 

 21

129

5,1 

Responsabilitat social

6

 44

42

4,8

Seguretat i salut laboral

 54

845

 322,5

4,9 

Suport a la direcció i als òrgans de govern

 2

    3 

 29,5

Tecnologia de la informació i la comunicació

50

327 

495,5 

4,8 

Treball en equip i cooperació

 52

11,5 

4,9 

Total 260 2116 3453 4,87

Nota sobre les àrees de coneixement: corresponen a les del diccionari UPF i als àmbits funcionals.

 * Sobre 6