3.1. Convocat˛ries resoltes de beques de postgrau, per departaments. 2014-2015

Departament Assistents de docència Assistents de recercaDoctoratR+D+i Recerca

Ciències Experimentals i de la Salut

-

6

- 6
Ciències Polítiques i Socials 6

-

- 4
Comunicació

2

1

5

-

-

Dret 2

-

1 - 1
Economia i Empresa  23

-

11 -  -
Humanitats  -

-

- - -
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 16

11

17 9  7 
Traducció i Ciències del Llenguatge  17

-

13 - -
Total 66

18

50  9 18