11.5. Inversió material 2014

 

%

Edificis i altres construccions

2.914.249,11

47,13

Maquinària i instal·lacions

378.561,27

6,12

Mobiliari i equipaments  

1.216.378,19

19,67

Equipaments per a procés de dades

1.433.472,26

23,18

Fons de Biblioteca

240.950,05

3,90

Total

6.183.610,88

100,00