Memòria UPF

Responsabilitat social

 


Introducció

La responsabilitat social (RS) és un dels eixos transversals del Pla Estratègic de la Universitat 2015-2025 que s'està elaborant al llarg d'aquest any. Però també al nostre entorn i de manera cooperativa s'està intensificant el treball en RS; la Universitat participa activament en un grup de treball amb la UB per establir un model d'avaluació basat en el GRI4 i, més recentment, l'ACUP s'ha sumat a aquesta tendència amb la creació d'una comissió de responsabilitat social.

També, i per tal d'establir aliances i xarxes institucionals, la Universitat ha sol·licitat l'adhesió a la Global University Network for Innovation (GUNI), que té com a objectiu treballar sobre qüestions emergents d'educació superior com la innovació i la responsabilitat social.

La voluntat de la Universitat de teixir col·laboracions amb els actors socials ha comportat un notable augment del nombre i la diversitat d'acords i convenis que la Universitat ha signat amb entitats i institucions en matèria de responsabilitat social al llarg d'aquest curs:

En cooperació, solidaritat i voluntariat:

 • Associació Hospitalària, mitjançant el projecte Canpedró per ampliar la col·laboració ja establerta pel que fa al voluntariat al centre de serveis i a la participació d'aquest a la Fira UPF Solidària, a l'Aula de Voluntariat i en altres activitats de sensibilització.

 • Associació La Rotllana, d'atenció a joves en risc d'exclusió a Badalona, per ampliar la col·laboració en tasques de voluntariat i formalitzar el que ja feia amb aquesta entitat en matèria de sensibilització.

 • Fundació Servei Solidari: s'ha reformulat el conveni existent fins ara, que només incloïa el voluntariat, i s'ha ampliat a projectes d'aprenentatge-servei, com el que ja s'ha implementat al llarg d'aquest curs.

En igualtat de gènere:

 • Amb l'Institut Català de les Dones, un conveni marc per enfortir els lligams i la comunicació entre ambdues institucions i un conveni específic per promoure un premi per a treballs de fi de grau en matèria de gènere. 

 • Amb l'empresa CLECE, SA, per promoure activitats de sensibilització contra la violència de gènere adreçades a tota la comunitat universitària.  

En sostenibilitat ambiental:

 • Amb el Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient (FICMA), per promoure dins del campus de la UPF la projecció de documentals del festival.

 • Amb l'Ajuntament de Barcelona, per dur a terme el treball conjunt de pensament, respecte a la convivència entre els animals i les persones, entre acadèmics de la UB i de la UPF. 

 • Amb l'empresa CLECE, SA, per promoure un premi de treball de fi de grau sobre sostenibilitat ambiental. 

 • Amb la Fundació Banc dels Aliments, per compartir la tasca que se'n deriva de l'assignatura Nutrició i Nutrició Humana.

En clau interna, la Comissió Tècnica de Responsabilitat Social, que es va crear el curs anterior, ha ampliat la representació dels diferents serveis o unitats que en són membres i ha continuat reunint-se mensualment per impulsar, compartir i establir els projectes de RS a la nostra universitat.

També en clau interna, i pel que fa a l'estructura organitzativa, s'ha assignat a una tècnica de recerca la funció d'impulsar la responsabilitat social en la recerca i de manera alineada amb els objectius europeus de promoció de la Responsable Research and Innovation (RRI), fet que permetrà acostar aquestes noves línies de treball i actuació als investigadors de la Universitat.  

Un dels projectes nous d'aquest curs ha estat el Programa d'Activitats de Compromís Social (PACS), que aplega totes les activitats de caire social vinculades a qualsevol àmbit de l'RS (igualtat, cooperació, sostenibilitat, etc.) que organitza la UPF o membres i col·lectius de la Universitat (prèvia validació) i que pretèn motivar i incentivar a tota la comunitat universitària, especialment els estudiants, perquè hi participin més i més activament en les diferents accions de caire social que es duen a terme a la Universitat al llarg de l'any. L'estudiant, un cop s'ha apuntat al programa, rep informació personalitzada cada vegada que s'organitza una nova activitat. No importa si l'esmentada activitat no té el mínim d'hores per obtenir crèdits ECTS, perquè les activitats realitzades s'acumulen en el compte personal de l'estudiant. Hi ha activitats que estan reconegudes com a ¼ de crèdit, ½, etc. Quan l'estudiant ha fet un mínim d'1 crèdit d'activitats, en pot demanar el reconeixement acadèmic.

Solidaritat, cooperació, voluntariat

La II Fira UPF Solidària al campus de la Ciutadella va tenir lloc l'1 d'octubre del 2014. A diferència de l'any anterior es va fer al pati de Jaume I en lloc del pati de Roger de Llúria. Hi van ser convidades associacions i entitats que tenen vinculació amb la UPF, ja sigui per convenis de col·laboració en matèria de voluntariat, pels ajuts anuals de projectes de solidaritat o per tractar-se d'algunes associacions d'estudiants de la UPF que es dediquen a aquests tipus de projectes. També es va aprofitar la diada per presentar els resultats dels projectes anuals subvencionats per la plataforma UPF Solidària.

L'èxit d'aquest model de fira, que permet crear sinergies entre el teixit associatiu i la comunitat universitària, es demostra en el fet que ha obtingut el reconeixement de l'Ajuntament de Barcelona en forma d'una subvenció de 2.000 euros per organitzar l'edició següent.

També s'ha de remarcar que la convocatòria anual per al 2015 per a projectes d'activitats solidàries ha arribat a la novena convocatòria i ha assolit un nou rècord de participants, amb 19 projectes de diferents entitats i motius, dels quals la comissió avaluadora va aprovar subvencionar-ne totalment o parcial 13 dels projectes, amb la dotació dels 40.000 euros, que provenen del Consell Social; 5.000, del pressupost de la Universitat, i de les aportacions particulars dels membres de la comunitat universitària.

La comunicació i la sensibilització sobre aquesta qüestió s'ha anat incrementant al llarg de l'any en l'àmbit interuniversitari. Així, juntament amb les universitats Rovira i Virgili, de Lleida i de Girona, dins de les jornades de "Visions", s'han organitzat dos cursos a l'entorn de la cooperació a l'Amèrica Llatina i a l'Àfrica. 

El curs Visions d'Amèrica Llatina: la Cooperació per al Desenvolupament, Reptes de Futur va comptar amb la participació, com a ponents, dels professors Oliver Klein (Universitat Rovira i Virgili), Pablo Viderbost (Universitat de Salamanca); de la consultora Silvia López (Secretaria General Iberoamericana [SEGIB], i Alejandra Boni de la Universitat Politècnica de València.

El curs Visions del Món Africà: la Cooperació per al Desenvolupament, Reptes de Futur... Resistències va comptar amb la participació, com a ponents, dels professors Lola López (Centre d'Estudis Africans), Mbuyi Kabunda (Universitat Autònoma de Madrid), Roser Manzanero (Universitat de Granada) i Lourdes Benavides (Oxfam-Intermon).

Pel que fa al Programa de Voluntariat, s'han consolidat tres línies de treball que es van iniciar fa uns anys, com són:

 • La sensibilització vers el món del voluntariat, donant a conèixer entitats i activitats que treballen en l'àmbit del voluntariat i el tercer sector a través dels diversos canals de comunicació de la Universitat.
 • La formació en voluntariat amb la realització de la sisena edició del Curs d'Iniciació al Voluntariat, en el qual han participat 14 estudiants. 
 • L'oferta de places de voluntariat a entitats amb qui la Universitat té un conveni de col·laboració, com són:

  • AFEV: va néixer a França l'any 1991 com a moviment d'educació no formal per tal de lluitar contra les desigualtats i de crear un vincle entre dos joventuts que no tenen ocasió de trobar-se: els nens i joves amb dificultats escolars i socials i els estudiants universitaris. En aquest curs han participat 19 estudiants de la UPF.
  • Fundació Servei Solidari (Projecte Rossinyol): hi han participat 9 alumnes de la UPF. És un projecte de mentoria en el lleure, que pretén que nens i nenes de baix nivell socioeconòmic accelerin la seva inclusió social a partir de la confiança i l'amistat amb un mentor universitari. 
  • Fundació Jaume Bofill, amb el Programa LEXTIC: l'activitat principal consisteix en la idea que persones voluntàries es trobin amb alumnes de 9 a 12 anys per llegir conjuntament en horari extraescolar. Aquest curs hi han participat 14 estudiants de la UPF.
  • A través del conveni signat amb l'Associació Acció Hospitalària (AAH) per fomentar la sensibilització i el voluntariat social de la comunitat universitària envers els col·lectius desafavorits, enguany han col·laborat 12 estudiants en tasques voluntàries de reforç escolar o atenció als usuaris del centre Canpedró. 
  • Així mateix, s'ha ampliat la borsa de voluntariat amb la col·laboració amb l'associació d'estudiants AIESEC UPF en el projecte "Global Citizen", una oportunitat única per viure una experiència de voluntariat a l'estranger amb altres voluntaris de diferents països. 

Igualtat de gènere

La UPF disposa d'una Comissió Permanent de Polítiques d'Igualtat de Gènere i del Pla d'Igualtat Isabel de Villena -actualment en fase d'avaluació- com a instruments al servei del compliment efectiu del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes i de l'eradicació de les conductes discriminatòries. En aquest sentit, la Universitat desenvolupa accions per visualitzar les desigualtats de gènere i sensibilitzar sobre aquesta qüestió, al voltant de la comunicació, l'accés al treball i la promoció de les carreres professionals, la representació equilibrada en els òrgans de govern, consultius i de presa de decisions i la conciliació de la vida personal i laboral.

Entre aquestes accions trobem l'organització d'activitats de sensibilització adreçades a tota la comunitat universitària i les accions per promoure la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència. Així mateix, actualment s'està treballant en la preparació d'activitats formatives per als professors i en la inclusió d'un mòdul sobre igualtat de gènere en el programa de formació inicial en docència universitària (FIDU), entre d'altres.

Entre les activitats de sensibilització organitzades aquest curs destaquen, en primer lloc, les emmarcades en la Setmana de la Igualtat, que es va fer coincidir amb el 8 de març del 2015, Dia Internacional de la Dona, i les activitats emmarcades el 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere.

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, la UPF va organitzar o bé va donar suport a diverses activitats organitzades per col·lectius d'estudiants:

 • Suport al taller "Com comuniquem el gènere?", a càrrec de Juana Gallego, professora de la UAB. Va ser organitzat pel col·lectiu d'estudiants Ruta 451 al campus del Poblenou.

 • Dins l'assignatura The Politics of Gender Equality de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, es va fer una Aula Oberta per tractar "L'impacte del gènere de les polítiques d'austeritat", a càrrec de Tània Verge, professora del Departament de Ciències Polítiquesi Socials i agent d'Igualtat de la UPF.

 • Suport al taller "Alliberem-nos de la pressió estètica", organitzat pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) al campus de la Ciutadella.

 • Suport a la taula rodona "Reforma horària i conciliació laboral i familiar", organitzada per l'associació UPF eMale al campus de la Ciutadella.

 • Projecció del documental La maleta de Marta i debat sobre les escletxes jurídiques en els casos de violència de gènere amb les professores Raquel Montaner (Departament de Dret) i Ana Tur (Departament d'Economia i Empresa) al campus del Poblenou.

 • La colla castellera Trempats de la UPF es va sumar a la commemoració amb l'aixecament d'un pilar amb el tronc format íntegrament per dones en els assajos d'aquella setmana.

 • Campanya de sensibilització "I a tu, t'és igual? Dones i xifres", organitzada conjuntament amb el CQUID per fer difusió, en tots els campus i en diversos formats (cartells, roll-ups, pantalles del Canal UPF, Twitter, etc.) de missatges que contenen dades estadístiques que mostren les desigualtats existents entre dones i homes a la societat.

 • Exposició "Dones de ciència", que al llarg del mes de març s'ha pogut veure als tres campus de la Universitat. L'exposició, cedida per l'Institut Català de les Dones, pretén reconèixer les aportacions que han fet les primeres dones científiques i tècniques, dones que, des de les seves posicions, van transformar i transformen les fronteres dels espais tradicionalment assignats a dones i homes.

De la mateixa manera, al llarg de la setmana del 25 de novembre (Dia Internacional contra la Violència de Gènere) es van organitzar o donar suport institucional a diverses activitats:
 • Violència de Gènere: Dimensió Social i Prevenció des de l'Acció Docent a la Universitat, curs dirigit exclusivament al PDI de la Universitat i organitzat pel Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID).
 • Taller "Gènere i mitjans de comunicació", ofert pel Consell d'Audiovisual de Catalunya (CAC), l'Institut Català de les Dones (ICD), el Col·legi de Periodistes de Catalunya i els mitjans de comunicació al campus del Poblenou.

 • Taller participatiu "Violència masclista entre joves: què en sabem? Des d'on la mirem?". Sessió destinada a identificar situacions de violència de gènere a partir de dinàmiques participatives.

 • Taula rodona "Parlant des de la pell". La cloenda del cicle Genderqueer va ser una taula rodona amb Montse Vergés, en què es va portar a terme una perspectiva literària i vivencial del gènere i la construcció de la sexualitat. Organitzat pel col·lectiu Genderqueer.

 • Acció formativa "Impulsar la identitat de gènere a la UPF". Aquesta acció formativa, adreçada a caps de servei i equivalents, tenia com a objectiu sensibilitzar sobre les situacions de desigualtat de gènere que es poden donar en l'entorn laboral.

 • 25N: colors contra la violència de gènere. A partir del fenomen mundial de la guerra de colors, originat a l'Índia, on moltes festivitats es basen en la tradició de l'explosió de colors per representar la igualtat i la fraternitat entre les persones, un grup d'estudiants del grau en Relacions Públiques i Publicitat, amb l'ajuda de la professora Mònika Jiménez, van organitzar l'acte que va posar el punt i final a les activitats emmarcades en el dia contra la violència de gènere del 2014.

 • Murals contra la violència de gènere. Del 17 al 25 de novembre, als diferents campus de la UPF, hi havien murals on es podien deixar missatges contra la violència de gènere.

Addicionalment, al llarg del curs, han tingut lloc activitats organitzades per diferents grups d'estudiants que han comptat amb el suport institucional, com el cicle de sessions "Genderqueer: resdescobrint el gènere", que cercava desmuntar idees sobre els rols de gènere tradicionals al llarg de les diferents sessions. Aquest cicle estava organitzat pel col·lectiu Genderqueer, un grup d'estudiants de la Facultat d'Humanitats de la UPF que proposen un redescobriment on el sexe, l'orientació i pràctica sexual són independents i no permanents.

D'altra banda, amb l'objectiu de promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en els estudis per avançar en la igualtat de gènere, UPF Igualtat ha creat un premi per a treballs de fi de grau realitzats per estudiants de la UPF sobre temàtiques relacionades amb el gènere durant el curs 2014-2015. El premi està finançat per l'Institut Català de les Dones (ICD) de la Generalitat de Catalunya.

Finalment, cal remarcar les accions lligades a la lluita contra la violència de gènere a la Universitat realitzades aquest curs. Així, s'ha aprovat el Codi de la Universitat sobre conductes violentes, discriminatòries i d'assetjament per incorporar els estudiants en el Codi aprovat l'any 2011, i s'ha aprovat el Protocol per a la prevenció, la detecció i l'actuació contra la violència masclista que afecti estudiants de la UPF (acord del 6 de maig del Consell de Govern) i s'ha afegit un nou menú a la web UPF Igualtat perquè els membres de la comunitat universitària tinguin informació sobre què fer i quins recursos hi ha, tant dins de la UPF com fora, en cas que se'n pateixin les conseqüències.

Inclusió

El Pla d'Inclusió de la UPF vetlla per assegurar la igualtat d'oportunitats als estudiants amb necessitats educatives especials, així com facilitar-los la plena mobilitat i autonomia a les instal·lacions dels campus i garantir-los una participació plena i efectiva en la vida universitària. Durant aquest curs, el servei d'atenció als estudiants amb necessitats especials, a través del seu programa UPF Inclusió, ha ofert el seu suport a 105 estudiants amb necessitats educatives especials, 88 dels quals disposen del certificat oficial de reconeixement del grau de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya. Entre les accions realitzades, destaquen la revisió de les adaptacions necessàries per millorar l'accessibilitat dels diferents campus a la UPF, l'atenció i el seguiment personalitzat dels estudiants amb necessitats especials, el préstec de materials tècnics de suport com ara equips FM, l'adaptació de materials bibliogràfics i l'atenció als docents del Pla d'Acció Tutorial i als professors tutors en matèria de discapacitat designats per cada facultat, i la gestió del servei d'intèrpret de llengua de signes per a estudiants sords. Des del programa es fomenta l'impuls de pràctiques curriculars i extracurriculars per als estudiants amb discapacitat.

Pel que fa a les intervencions en matèria d'adaptacions, i dins del marc del programa UPF Inclusió, la participació a la convocatòria UNIDISCAT a càrrec del Consell Interuniversitari de Catalunya ha comportat un finançament extern de més de 31.000 euros que, sumat al pressupost de la mateixa universitat dedicat a aquestes iniciatives, han permès dur a terme, entre d'altres, l'adaptació dels taulells dels dos espais de restauració del campus de la Ciutadella i de la recepció de l'edifici Roger de Llúria i l'adquisició dels materials tècnics necessaris per l'adequació i compatibilització dels recursos adquirits per l'infoaccessiblitat de l'auditori. A través d'aquest ajut també s'ha fet un curs de llengua de signes catalana adreçat principalment als estudiants de primer curs d'Humanitats. Al curs, de 20 places, hi van participar 18 estudiants i 2 membres del PAS d'aquest estudi.

Pel que fa a les relacions amb entitats d'aquest àmbit, s'ha continuat mantenint la participació de la UPF en les xarxes universitàries d'equips de suport a estudiants amb discapacitat: UNIDIS (en el marc de la Xarxa Universitària d'Afers Estudiantils de la CRUE), UNIDISCAT (coordinada per l'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya), Fundació Universia (contacte en matèria de recursos tècnics i ajuts) i Fundació Prevent (contacte en matèria d'inserció laboral).

Prevenció de riscos laborals

L'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals té com a missió contribuir a la millora contínua de les condicions de treball a la Universitat, promovent una cultura preventiva que afavoreixi els entorns de treball segurs i agradables i fomentant la seguretat i la salut en el treball integrada en el sistema general de gestió de la UPF, línies que afavoreixen la seva política d'excel·lència mitjançant l'aplicació i la coordinació de l'acció preventiva. També col·labora en la promoció de la salut de la comunitat universitària mitjançant la capacitació dels seus membres perquè sàpiguen cuidar millor de la seva salut i evitar caure malalts, incidint en qüestions d'estils de vida saludables.

En aquest curs acadèmic, la població protegida per l'Oficina se situa entorn a les 2.306 persones -un 1,6% menys que la del curs anterior-, mentre que en la protecció en situacions d'emergència i la promoció d'hàbits de vida saludables, la cobertura comprèn totes les persones que integren la comunitat universitària. 

Entre les accions dutes a terme per l'Oficina en l'exercici 2014 dins dels cinc àmbits d'actuació en què aquesta s'organitza, destaquen: 

1. Àmbit de política, organització i integració preventiva, que té com a missió donar suport al disseny i la implantació del sistema integrat de gestió preventiva. S'ha continuat el procés de revisió i d'actualització dels procediments i registres que integren el Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat i la seva implantació. Destaca l'actualització i la millora del Protocol per a la prevenció i solució de conflictes en matèria de conductes violentes, discriminatòries o d'assetjament i del Procediment per a la vigilància individual de la salut, així com la redacció de nous, com ara el Manual de la sala de cultius cel·lulars 62.363.09, amb nivell de seguretat biològica de classe 2. També, la gestió associada a la contractació i la direcció de les activitats preventives, dels dos àmbits de gestió següents, contractades amb proveïdors especialitzats de serveis; i el suport en l'aplicació dels protocols de coordinació empresarial davant la concurrència de la UPF amb centres de recerca i/o formatius: amb l'IMIM, el CRG, el CMRBB, l'Institut de Recerca de Barcelona i l'IDIBAPS al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut; i amb el Sincrotró BESSY II de Berlín, l'Hospital de Sant Joan de Déu i la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia al Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. 

2. Àmbit de vigilància dels factors de risc laboral i acció preventiva, que té com a missió identificar els factors de risc laboral, valorar qualitativament i quantitativament la magnitud dels riscos que se'n deriven, planificar l'activitat preventiva, determinar prioritats en l'adopció de les mesures preventives i vigilar-ne l'eficàcia. En aquest àmbit destaca l'avaluació dels riscos genèrics associats a cada perfil laboral de la Universitat, l'aplicació dels programes dissenyats per valorar qualitativament i quantitativament l'exposició als agents químics perillosos emprats als laboratoris de recerca biomèdica, tenint en compte els diferents assajos que fa el personal adscrit, de manera que es puguin prendre decisions orientades a la millora contínua de les condicions de treball, i del programa ergonòmic "+ salut", amb l'objectiu de conèixer el grau de confort físic i visual assolit als llocs de treball, a partir d'una enquesta entre una mostra de 574 membres del PAS, PSR i PDI (participació del 28,5%) i de la recollida de dades termohigromètriques, de ventilació i il·luminació, en una mostra de 312 espais de treball.

3. Àmbit de vigilància de l'estat de salut i de promoció d'hàbits saludables, que té com a missió diagnosticar precoçment els efectes dels factors de risc laborals sobre l'estat de salut dels empleats i minimitzar-ne les conseqüències. L'activitat més important d'aquest àmbit és la vigilància de la salut que, entre d'altres actuacions, integra el dispositiu anual d'exàmens de salut. Aquesta activitat té per objectiu la detecció i el tractament precoç d'una alteració de salut abans que es manifestin els símptomes propis de la malaltia (prevenció secundària). En el període de referència s'han programat 552 exàmens de salut: 143 inicials, 3 de retorn, 396 periòdics i 10 d'extraordinaris. D'aquests, 245 a Ciutadella, 94 a Poblenou, 17 a Mercè i 196 de persones que treballen amb agents químics, físics i biològics, al campus del Mar. 

En el camp de la promoció de la salut, la UPF concep el campus universitari com una font de salut i un entorn en el qual promoure-la, i pretén contribuir a la projecció i la responsabilitat social de la Universitat, arrelant el compromís de la comunitat universitària amb la salut. Destaca la participació activa de l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals en l'organització de la Setmana Saludable a la Universitat i el desenvolupament de campanyes d'educació per la salut difonent els hàbits de vida saludables. Entre les activitats endegades aquest curs acadèmic destaca el disseny, la coordinació, el desenvolupament de continguts, la implantació i la valoració de la campanya d'educació per a la salut "+ salut" en relació amb la dieta i l'activitat física, la qualitat de la son o el consum de tabac. També, en l'àmbit de la prevenció de malalties, ha ofert una campanya de vacunació als 98 empleats laboralment exposats a agents biològics i analítiques de sang i orina als empleats que van passar l'examen periòdic de vigilància de la salut, quan aquestes analítiques no són proves complementàries obligatòries segons el protocol mèdic d'aplicació. Van acceptar-ho 380 persones.

4. Àmbit de la protecció en situacions d'emergència i d'urgència mèdica, que té com a missió minimitzar els efectes de les situacions d'emergència i d'atenció mèdica d'urgència, col·laborant amb el sistema d'autoprotecció. S'ha participat en les accions endegades pel Servei de Gestió Patrimonial i Contractació per a la implantació dels plans d'actuació davant d'emergències dels edificis dels campus resultants de l'adequació dels plans d'autoprotecció existents a la nova normativa vigent a Catalunya. També s'han coordinat i s'han executat accions formatives teòrico-pràctiques per als integrants dels equips d'emergència i informatives per a la comunitat universitària en diferents suports.

5. Àmbit de transferència del coneixement i la tecnologia, que té com a missió contribuir a la política d'excel·lència de la Universitat, compartint amb la societat l'experiència d'aplicació pràctica i de coordinació de l'acció i la gestió preventiva. S'ha presentat sol·licitud per a la concessió de l'incentiu "BONUS" com a empresa que ha contribuït especialment a la disminució i la prevenció de la sinistralitat laboral i regulat pel Reial Decret 404/2010, de 31 de març, que concedeix la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social. També s'ha elaborat i s'ha implantat un pla docent i de continguts de prevenció i d'autoprotecció per integrar-los al curs d'introducció a la universitat que inclou el pla d'estudis dels graus impartits a la UPF i s'ha presentat una candidatura al premi MC Mutual "Antoni Baró" a la prevenció dels riscos laborals, que va resultar guardonada.

Vida saludable

El document de línies estratègiques 2013-2015 de la Universitat concep la UPF, entre d'altres, com un espai que promou la salut de la comunitat universitària i de la societat en el seu conjunt. En aquest sentit, l'octubre del 2013, la UPF es va adherir a la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables que, entre d'altres, té per objectiu potenciar la Universitat com un entorn promotor de la salut de la comunitat universitària i de la societat en el seu conjunt, fomentar la recerca i la docència en promoció de la salut, i promoure i afavorir el treball conjunt entre els organismes de salut pública, les institucions comunitàries i les universitats. En sintonia amb aquesta estratègia, la Universitat es va comprometre a crear un pla estratègic de promoció de la salut que, amb la previsió d'implementar-se el curs 2014-2015, es troba en una fase inicial d'elaboració.

En el marc de la Xarxa, la setmana del 13 al 17 d'abril del 2015, es va organitzar la Setmana Saludable a la UPF, que va incloure un total de 45 activitats: xerrades, tallers, estands informatius, portes obertes a centres esportius i una assistència de 256 persones de la UPF. Entre les activitats més destacades, activitats de prevenció de riscos laborals, sobre alimentació i vida saludable, activitats esportives i de portes obertes en els centres esportius, entre d'altres.

En relació amb l'objectiu de desenvolupar accions formatives i educatives centrades en problemàtiques de determinats estils de vida, s'han fet dues actuacions destacades. Per una banda, s'ha impulsat a la UPF la campanya "Passo de fumar", en col·laboració amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona i amb terapeutes especialitzats en cessació tabàquica en joves. Per altra banda, s'han organitzat cursos i tallers destinats als estudiants de la Universitat en col·laboració amb la Fundació Salut i Comunitat que gestiona el projecte "En plenes facultats", en concret: els cursos Drogues i Reducció de Riscos, i Sexualitats Saludables; els tallers "Cànnabis i vida universitària" i "Drogues i relacions eròtico-sexuals".

En el marc de la prevenció de riscos laborals i promoció de la salut, la UPF treballa per promoure la salut de la comunitat universitària mitjançant la capacitació dels seus membres, incidint en qüestions d'estils de vida saludables. Entre les activitats endegades aquest curs acadèmic destaquen, en primer lloc, les articulades entorn de l'educació per la salut i la prevenció de malalties. En aquest camp destaca la campanya per promoure hàbits saludables dins i fora de l'entorn laboral, a través de múltiples plataformes i tècniques de comunicació (correus electrònics gràfics, avisos al Campus Global, avisos al Canal UPF i pàgines web). Així mateix, en el marc de la Setmana Saludable, es va presentar la campanya "+ salut", d'una durada de sis mesos i centrada en la prevenció de la fatiga física, mental i visual associada a l'ús d'ordinadors i de dispositius mòbils de visualització de dades. Alhora, cal destacar l'oferta de diverses accions formatives i divulgatives. Aquesta tipologia de cursos (ergonomia postural, tallers d'escola d'esquena, gestió del risc d'estrès laboral, etc.) ha comptat amb un total de 108 participants, 103 dels quals són PAS. En segon lloc, destaquen les estratègies de detecció i tractament precoç de malalties adreçades a tot el PDI i al PAS, amb la finalitat de detectar una alteració de la salut abans que es manifestin els símptomes propis de la malaltia. En aquest marc, el 2013, es van fer un total de 449 exàmens de salut i 280 proves complementàries.

En tercer lloc, s'ha donat suport a activitats organitzades per la mateixa comunitat. Així, en el marc de les activitats que promou el Programa de Responsabilitat Social, s'ha arribat a un acord amb l'Associació Autogestionada EcoAranyó per utilitzar, de manera compartida, el menjador laboral de l'edifici Tànger del campus del Poblenou per poder emmagatzemar temporalment i distribuir aliments ecològics entre els seus associats. EcoAranyó, una associació formada per membres de la comunitat UPF, promou hàbits de consum ecològic, crític, responsable i sostenible entre la comunitat universitària.

Així mateix, s'està donant suport a una recerca sobre estils de vida saludables. El projecte "Universal: universidad y salud mental", promogut pel Grup de Recerca en Serveis Sanitaris de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), és un estudi longitudinal de tres anys que pretén identificar els factors associats a la salut mental (benestar psicològic, trastorns mentals i conductes relacionades) en els joves que inicien els seus estudis universitaris a Espanya. Es tracta d'un estudi observacional per enquesta telemàtica i forma part d'una iniciativa internacional que actualment s'està duent a terme en dos països (els EUA i Bèlgica).

Pel que fa la campanya de donació de sang, cada curs acadèmic es fan tres campanyes en col·laboració amb el Banc de Sang. Durant el curs 2014-2015, hi ha hagut un total de 792 donacions.

Aquest curs 2014-2015 la UPF, en col·laboració amb l'empresa Fast Parcmotor i el suport del Servei Català de Trànsit, ha organitzat un curs de conducció segura i seguretat viària. El curs consta de dues modalitats, cotxes i motos, i té com a objectiu aprendre a reaccionar en situacions de risc i realitzar una conducció preventiva. Les dues modalitats consten d'una part teòrica i d'una part pràctica per fer al circuit de l'escola FAST Parcmotor de Castellolí. Es preveu fer-ne dues edicions per curs; enguany s'han fet durant els mesos de febrer i de maig.

Finalment, en el marc de la seva programació esportiva, la UPF busca promoure la pràctica habitual d'activitat física i esportiva entre la comunitat universitària. Així, s'està elaborant un Pla d'Acció de l'Esport, per potenciar-lo, augmentant les activitats interdisciplinàries i cercant noves fonts de finançament. A continuació es presenten les actuacions de caire més estratègic, tenint en compte que la informació relativa a les competicions esportives i altres activitats majoritàriament vinculades amb els estudiants es presenta en l'apartat relatiu a aquests ("Comunitat i vida universitària"). Així, entre les actuacions desenvolupades aquest curs destaquen:

 • Establiment de convenis amb centres esportius propers per facilitar la conciliació de la vida acadèmica, laboral i la pràctica esportiva i on destaquen: Can Ricart, Bogatell, Bac de Roda, el Marítim, Nova Icària, el CEM Ciutadella, Centre Municipal de Vela a Barcelona, Centre de Badalona de Vela o el Club Natació Barcelona, entre d'altres.
 • Pla Estràtegic d'Esport Universitari de Catalunya (PEEUC): la Secretaria General de l'Esport, mitjançant el Consell Català de l'Esport, va impulsar l'elaboració del Pla Estratègic de l'Esport Universitari (PEEUC), amb la finalitat d'establir les bases estructurals dels nous models de l'esport universitari a Catalunya, i definir les propostes concretes d'una implementació sostenible per als propers vuit anys. La UPF ha col·laborat en diferents grups de treball per a la seva elaboració i ha format part del Consell d'Esport Universitari de Catalunya. 
 • Aula d'Esport: amb l'objectiu d'integrar la pràctica física i esportiva -feta regularment i orientada a una millora de la qualitat de vida- com a element bàsic de la vida quotidiana dels membres de la comunitat universitària, la UPF ha continuat amb el programa Aula d'Esport, consistent en un conjunt de conferències i de taules rodones. Les sessions programades han estat les següents:

  • "Esports de motor i conducció segura", amb Jordi Casals i Sebastià Roca.
  • "Mitjans de comunicació, esport i futbol", tertúlia amb Ricard Torquemada. 
  • "Projecció del documental 'Glance up' (Mirant amunt)", i xerrada amb el protagonista Joan Pahisa. 
  • "Situació econòmica i financera dels clubs de futbol professionals", amb el Dr. Plácido Rodríguez. 
  • "Passat, present i futur d'una marca esportiva. El cas Munich", amb Xavier Berneda.

Desenvolupament sostenible

La Universitat ha aprovat la política de sostenibilitat ètica de la Universitat Pompeu Fabra per acord del Consell de Govern de 8 d'octubre del 2014. El document descriu la responsabilitat i el compromís de la UPF envers la sostenibilitat ètica i constitueix el punt de partida per a la implementació de les polítiques en aquest àmbit, així com per ajudar els membres de la comunitat universitària a incorporar-la en la seva presa de decisions. La sostenibilitat ètica definida per la UPF inclou tres eixos primordials, sense reduir-se a cap d'ells: la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

Atès aquest impuls de l'àmbit de la sostenibilitat a la UPF, i per tal de disposar d'un espai propi i específic en l'àmbit, enguany s'ha portat a terme la creació del portal UPF Sostenible, en el qual trobem la normativa existent, els compromisos de la UPF, les activitats de sensibilització, etc., així com el manual de les bones pràctiques.

Amb l'objectiu de promoure la incorporació de la sostenibilitat en els estudis de la UPF, UPF Sostenible convoca per primera vegada un premi per a recerques fetes sobre temàtiques de sostenibilitat elaborades per estudiants de grau de la Universitat Pompeu Fabra durant el curs 2014-2015. El concurs seleccionarà el millor treball de fi de grau sobre temes de sostenibilitat i el premi està dotat amb 1.000 euros per al guanyador, fruit del conveni signat amb l'empresa de serveis Clece.

Com es comentava, l'impuls de l'àmbit de la sostenibilitat a la UPF també ha fet augmentar el nombre d'activitats de sensibilització:

 • Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient (FICMA). L'auditori del campus del Poblenou de la UPF va acollir entre el 7 i el 12 de novembre dotze documentals curts de format televisiu realitzats l'últim any, en el marc del Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient (FICMA), dins de la seva secció oficial "UniFICMA", amb entrada lliure per a tot el públic.

 • Setmana Europea de Prevenció de Residus. La UPF s'ha adherit enguany i, per primer cop, a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus organitzada del 22 al 30 de novembre i que enguany celebrava la sisena edició. Aquest projecte va rebre el suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea, amb l'objectiu d'organitzar durant una mateixa setmana i arreu d'Europa accions de sensibilització sobre la prevenció de residus. En aquest context es van fer diversos tallers (de reparació de bicicletes, d'aprofitament de menjar, de reciclatge de roba), adreçats a tota la comunitat universitària.

 • Mobilitza't per la selva! La UPF es va adherir a la iniciativa de l'Institut Jane Goodall per sensibilitzar la ciutadania sobre les conseqüències que l'alta demanda de coltan, cassiterita i altres minerals per a productes electrònics té en el nostre entorn i en els llocs d'origen, com la República Democràtica del Congo. Per aquest motiu, es van instal·lar punts de recollida a tots els campus de la Universitat on poder dipositar els mòbils en desús. Se'n van recollir quasi 200 exemplars.

 • I Jornada sobre Recerca en Sostenibilitat. El 5 de juny del 2015 i coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, va tenir lloc la I Jornada sobre Recerca en Sostenibilitat a la UPF amb investigadors de diverses disciplines que van presentar la seva feina i recerca en temes de medi ambient, ecologia i sostenibilitat en general.

Algunes d'aquestes activitats es trobaven dins el Programa d'Activitats de Compromís Social (PACS) de la UPF que, en el cas dels estudiants de grau, els permet obtenir crèdits ECTS.

En aplicació de les propostes recollides al Manual de bones pràctiques ambientals de la UPF sobre compres ambientalment responsables, la Universitat ha incorporat en el catàleg centralitzat de material d'oficina una línia de productes ecològics de les famílies de consumibles informàtics i d'oficina, on es poden trobar articles com tòners, llibretes, llapis, bolígrafs, líquid corrector, que reuneixen condicions que afavoreixen el respecte al medi ambient.

Un altre tipus de material pel qual ha apostat la UPF clarament, amb criteris de desenvolupament sostenible, és en els consumibles de paper i sobres. La Universitat utilitza paper que, en funció de la tipologia de cada article, compleix alguna de les següents credencials de respecte mediambiental:

 • ECF: paper lliure de clor elemental.
 • TCF: paper totalment lliure de clor.
 • FSC (Forest Stewardship Council): els productes amb el segell FSC provenen de boscos gestionats responsablement en termes econòmics, socials i mediambientals.
 • Àngel Blau: certificat que garanteix que el paper s'ha fabricat amb fibres procedents de paper post consum; per tant, és 100% reciclat i no ha estat blanquejat amb clor.
 • Nordic Swam: certificat ecològic oficial dels països escandinaus.
 • Co2 Neutral: etiqueta que identifica la participació del proveïdor en programes de reducció d'emissions.

En aquest sentit, i a tall d'exemple, el paper A4 subministrat pel proveïdor del servei de reprografia de la UPF disposa dels certificats TCF, FSC i Nordic Swam.

Pel que fa a la millora en la gestió de residus, des del curs 2012-2013 la UPF ha incorporat als diferents campus i edificis un total de 121 contenidors de recollida selectiva, de diferents capacitats, per facilitar el reciclatge d'envasos, plàstics i llaunes, material de rebuig i material orgànic. En aquest mateix àmbit es va fer una acció especial d'agrupament dels equips de venda instal·lats als campus de la Ciutadella i del Poblenou, complementant-los amb papereres de recollida selectiva d'envasos.

En el marc de la mateixa operació, s'han repartit entre diferents col·lectius i com a prova pilot petits contenidors de cartró, per afavorir la recollida i la reutilització de paper i incrementar el volum de paper reciclat per la Universitat.

Universitat i societat

Programes per a majors de 50 anys

La UPF articula la seva oferta formativa per al col·lectiu de persones majors de 50 anys a través de dos programes: el Programa UPF Sènior i les Aules d'Extensió Universitària.

El Programa UPF Sènior, obert a qualsevol persona major de 50 anys en el moment de fer la matrícula sense la necessitat de tenir cap titulació ni de superar cap prova d'accés, consisteix en una oferta específica per a aquest col·lectiu. El curs 2014-2015, s'hi han matriculat 120 estudiants, que van seguir assignatures d'humanitats, de ciències polítiques i socials, de comunicació, de ciències de la salut i de dret.

La UPF col·labora des del 1993 amb l'Agrupació d'Aules per a la Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya (AFOPA) i, en aquest marc, posa en marxa aules d'extensió universitària per a la gent gran dedicades a la divulgació permanent per tal que aquest col·lectiu pugui continuar la seva formació personal i cultural. El Vicerectorat de Responsabilitat Social i Promoció porta la tutela acadèmica d'onze aules de la cinquantena que té AFOPA. Les aules les imparteixen professors de la Universitat i altres conferenciants sobre una selecció de temes d'interès per a la gent gran. La Universitat ha continuat mantenint i potenciant la relació periòdica amb les aules de gent gran tutelades per la UPF, que van visitar el campus de la Ciutadella el mes de març. La jornada, a la qual van assistir unes 150 persones, va constar d'una conferència a càrrec del professor Javier Aparicio, una visita guiada pels espais singulars de la Universitat i un dinar al mateix campus.

Atenció als estudiants amb dificultats econòmiques

La política de la UPF sempre ha estat la d'atendre de manera personalitzada tots els estudiants amb alguna dificultat. Malgrat tot, atenent les dificultats econòmiques afegides sobretot els últims anys, la Universitat ha creat nous programes per garantir que cap estudiant pugui deixar de cursar els seus estudis per aquesta qüestió. El Programa d'Ajuts a l'Estudi per Situacions Sobrevingudes s'adreça a aquells estudiants de la UPF que es troben davant de dificultats econòmiques importants, com a resultat d'una situació sobrevinguda i com a conseqüència de la qual no poden assumir el cost total o parcial de la matrícula o d'altres preus públics d'obligat pagament a la Universitat. 

Altres actuacions

Amb l'objectiu d'enfortir les relacions i la cooperació amb les entitats de l'entorn de la UPF i de la societat en general, s'ha col·laborat amb la cessió d'espais, material i difusió de dues jornades organitzades per diverses entitats:

 • La Plataforma d'Aturats de Catalunya, amb el nom de "Fòrum d'alternativa a l'atur, la pobresa i la desigualtat", va organitzar unes jornades de tres dies el mes d'abril amb més de 200 participants i més de 50 entitats civils de tota mena: sindicats, partits polítics, col·legis oficials, Federació de Pares i Mares d'alumnes de Catalunya, entre d'altres).

 • Post-Crash i Oikocredit, per a la realització de diverses conferències i taules rodones. Post-Crash, enfocant el seu discurs cap a la necessitat de pluralitat en estudis d'economia, i Oikocredit, focalitzant la seva missió en la importància de l'agricultura en el desenvolupament dels països del sud.

D'altra banda, s'han fet, al llarg del curs acadèmic, xerrades divulgatives, per part de diverses ONG que col·laboren amb la Universitat per donar a conèixer els projectes que duen a terme, amb la finalitat de trobar voluntaris entre el personal de la comunitat universitària: associació Mumbai, associació La Rotllana (Badalona), etc.