Convenis

Les dades de l'Arxiu de Convenis relatives al curs acadèmic 2014-2015 són les següents: s'han enregistrat 1.158 convenis formalitzats amb entitats, organitzacions i empreses. D'entre aquests, destaquen els 909 acords marc de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes, als quals cal afegir els 4.648 annexos signats pels estudiants de grau i de postgrau. Pel que fa a altres universitats de la resta del món, la UPF té prop de 250 convenis vigents d'intercanvi i mobilitat de professors i d'estudiants.

La pàgina web de convenis institucionals ha rebut un total de 464 visites. Aquesta pàgina està disponible des de l'any 2010, i conté la informació dels convenis subscrits des de l'any 1990 amb institucions, empreses i associacions de Catalunya i d'arreu del món, que es poden consultar en una breu fitxa.

D'altra banda, la Fundació IDEC ha formalitzat els convenis de patrocini següents: