Programa UPF Alumni


Introducció

La Universitat Pompeu Fabra celebrarà, durant el curs 2015-2016, el seu 25è. aniversari. En aquests 25 anys de la seva existència s'hi han graduat més de 31.000 persones, tant de diplomatures com de llicenciatures i graus. De tot aquest univers, en són membres del programa UPF Alumni el 31%, tot i que, en bona part, pertanyen a les darreres promocions de graduats.

Davant d'aquesta evidència, el programa UPF Alumni es va plantejar com a repte per a aquest 2014-2015 aconseguir localitzar i, eventualment, fidelitzar tot el seu univers de graduats. En aquest sentit, una de les principals línies d'actuació d'aquest últim curs acadèmic ha estat localitzar les deu primeres promocions per tal de poder començar a construir, sobre una base de dades fiable, la xarxa UPF Alumni i, així, aconseguir l'objectiu final del programa, que és el retorn dels graduats a la universitat en qualsevol de les formes possibles: acompanyant estudiants en el seu procés de creixement professional, aportant la seva experiència professional com a input en el procés de creixement de la universitat, donant suport a eventuals projectes de la universitat en l'àmbit de la recerca, etc.

En la mateixa línia, també s'han centrat els esforços a fidelitzar els nous graduats del curs 2014-2015. En aquest sentit, un any més, s'ha aconseguit captar la majoria dels graduats que assisteixen a l'acte acadèmic de graduació, que compta amb una mitjana del 66% de graduats inscrits a UPF Alumni de les quatre últimes promocions (2011-2014).

També s'han centrat els esforços a oferir als graduats serveis i activitats que els puguin servir per a la seva vida professional. D'una banda, s'ha engegat el servei d'orientació professional personalitzada, amb l'objectiu d'ajudar els graduats tant en la seva recerca de feina com en la reorientació de la seva carrera professional. De l'altra, s'ha ampliat el directori internacional per tal que els graduats UPF que viuen a l'estranger puguin tenir una agenda de contactes que els serveixi d'ajuda. També s'ha continuat amb l'organització de trobades per promocions per afavorir els espais de networking i contacte entre els graduats i d'aquests amb la Universitat. I, per últim, s'està creant una nova modalitat Premium per al col·lectiu de graduats en situació d'atur que fa que no paguin quota mentre no troben feina.

Amb totes aquestes accions, el 31,1% dels graduats UPF, com ja s'ha dit, formen part del programa UPF Alumni, el que suposa un increment del 13% respecte a les mateixes dates de l'any passat. D'aquests, 845 són membres Premium, un 45,7% més que el curs anterior.

Localització i captació

 • Posada en marxa d'un pla de localització de les deu primeres promocions de graduats de la UPF. El pla ha estat ambiciós, ja que consistia a localitzar més de 10.500 persones, de les quals només es disposava d'un telèfon fix de la família de l'estudiant. A través d'una empresa externa s'ha dut a terme una campanya telefònica dirigida als 10.500 graduats de les primeres promocions (1994-2004) i s'ha aconseguit localitzar i actualitzar les dades de més de 5.400 antics alumnes (el que suposa un 52,5% de graduats localitzats).

 • En una segona fase, s'ha fet una campanya de correu amb la invitació a tots els graduats localitzats. Per una altra banda, s'ha contactat amb tots els graduats que han col·laborat amb UPF Alumni, que s'han nomenat ambaixadors de la UPF, amb l'objectiu que facin córrer la veu entre els seus companys de promoció.

 • Organització de la trobada de la primera promoció de Dret (28 de novembre del 2014), amb motiu del 20è. aniversari de la seva graduació, a la qual van assistir més de la meitat de la promoció. L'objectiu de la trobada era el de construir un espai de networking entre els graduats de la Universitat.

 • S'ha continuat amb la campanya de comunicació per localitzar els graduats que viuen a l'estranger i amb actualització del directori Alumni internacional, a partir del qual els membres Alumni Premium poden contactar amb més de 300 graduats de la Universitat (25% més que l'any anterior) a 47 països diferents. Aquest directori ha de servir com a punt de partida dels futurs chapters internacionals.

 • Inscripció d'estudiants UPF com a Amics Alumni a partir de la web de matrícula. Sistema d'inscripció en línia a UPF Alumni a través del formulari d'assistència als actes de graduacióAquest any s'han inscrit al programa 718 graduats mitjançant aquest sistema, el que representa un 52% dels antics alumnes inscrits durant tot el curs acadèmic.

 • Presència i accions de comunicació, coincidint amb la setmana de matriculació i benvinguda als estudiants de nou ingrés.

 • Participació d'UPF Alumni a diferents activitats i fires universitàries (UPFeina, fira de postgrau, sessions informatives dirigides a estudiants...).

 • Organització de la trobada d'antics alumnes en el marc del 25è. aniversari de la Universitat.

El juliol del 2015, el 31,1% dels 31.014 graduats de la Universitat Pompeu Fabra són membres d'UPF Alumni.

Durant aquest curs acadèmic s'ha arribat a la xifra de 12.025 membres inscrits al programa, el que suposa un increment del 13% respecte a la xifra assolida durant el curs 2013-2014 (10.637 membres). El programa distingeix dues tipologies de membres: els graduats, que són 10.278 (85,5%) i els amics, amb 1.747 (14,5%).

D'altra banda, en aquests moments, a finals del curs 2014-2015, el programa compta amb 845 membres Premium, el que representa un creixement del 45,7% respecte al curs anterior.

Elements de comunicació i xarxa

 • Butlletí Alumni: quinzenalment, es fa arribar a tots els membres un nou butlletí electrònic, amb entrevistes a graduats; activitats; ofertes de feina destacades; i beques i ajuts. Durant aquest curs s’han enviat 22 butlletins, fins arribar al butlletí número 100.
 • Especial de la revista upf.edu: durant l’acte acadèmic de graduació (3 i 4 de juliol) es reparteix un especial diferent de la revista upf.edu per a cadascuna de les cinc sessions en les quals es divideix la cerimònia. Per segon any, la contraportada va estar dedicada als antics alumnes, que són els encarregats de donar l’enhorabona i felicitar els recent graduats. Durant els dos dies es van repartir més de 7.400 exemplars als graduats assistents.

Xarxes socials: són els canals més immediats d’interacció amb els antics alumnes i es caracteritzen per la seva bidireccionalitat. El programa UPF Alumni fa difusió de les activitats que organitza la UPF, i el programa Skills UPF s'encarrega de fer entrevistes a graduats, de beques, ajuts, concursos i també fa un recull de les fotografies de l’acte de graduació.

El juliol del 2015, podem observar com continuen creixent el nombre de seguidors respecte al curs anterior:

 • Facebook: augmenta un 22,4%, amb 3.832 amics.
 • Twitter: s’ha duplicat el nombre de seguidors per segon any consecutiu, amb 1.252 seguidors.
 • LinkedIn: s'incrementa el 19%, amb 3.617 membres del grup UPF Alumni.

Activitats

 • S’han organitzat dos col·loquis al llarg de l’any, amb la participació dels antics alumnes:
  • "La crisi de l'euro i el futur de la UE" (27 de novembre del 2014), amb 41 assistents.
  • "Infraestructures, radialitat, centralisme i centralitat", amb la col·laboració de Germà Bel (1 de desembre del 2014), amb 23 assistents.
 • Des del programa Skills UPF s’ofereix als antics alumnes un programa d’activitats estructurat en quatre blocs: "Orientació professional i mercat de treball"; "Eines i estratègies per a la recerca de feina"; "Desenvolupament i suma de competències", i "Activitats de suport a l’emprenedoria". Durant aquest curs acadèmic han assistit a les activitats més de 500 antics alumnes a alguna de les 81 activitats organitzades, el que representa un 20% de la totalitat dels assistents. També cal destacar el paper actiu dels graduats de la UPF en les sessions sobre sortides professionals segons cada estudi, que organitzen els diferents centres amb la col·laboració del Servei de Carreres Professionals. D’aquesta manera, els antics alumnes es converteixen en els millors ambaixadors de la marca UPF, i són un col·lectiu de referència per als estudiants de la Universitat.
 • A més, en virtut de l'acord de reciprocitat establert amb l'IDEC i ESCI, tots els membres Premium han pogut accedir als cursos i als seminaris que aquest ha organitzat. De la mateixa manera, els antics alumnes de l’IDEC també poden participar en les activitats organitzades per UPF Alumni, així com gaudir dels mateixos descomptes que els membres UPF Premium.
 • Acte acadèmic de graduació. Com cada any, el programa organitza la part més festiva de l’acte acadèmic de graduació, al pati de Jaume I, oferint la tradicional copa de cava i atenent el photocall Alumni.
 • Arran del 25è. aniversari de la Universitat, s’ha treballat en l’organització de la primera trobada de tots els antics alumnes de la Universitat. Aquesta trobada serà el primer acte de tots els previstos per al 25è. aniversari. La trobada es farà al voltant de dos grans escenaris, un a cada edifici del campus de la Ciutadella. En aquest sentit, en una primera part de l’acte està previst organitzar un debat, sota el títol "La Universitat, un camí d’anada i tornada", que versarà al voltant del paper que la universitat juga a la societat i de com la societat li pot oferir algun retorn. La segona part de l’acte tindrà un caràcter més festiu, amb presentacions audiovisuals i música en directe. En tots dos escenaris està previst que els protagonistes siguin els antics alumnes.