Programa de Promoció i Empresa


Servei de Carreres Professionals

El Servei de Carreres Professionals (SCP) té l'objectiu de desenvolupar programes i activitats que complementin la formació acadèmica dels alumnes i els proporcionin eines que afavoreixin la seva ocupabilitat. Per fer-ho, disposa de tres eines clau: la captació del talent, el programa de desenvolupament de competències SKills UPF i el servei d'orientació professional personalitzat.

Moltes d'aquestes iniciatives es dissenyen ad hoc amb les empreses col·laboradores per tal d'ajudar-los a captar el talent UPF.

Conveni amb el Servei d'Ocupació de Catalunya

Durant el curs acadèmic 2014-2015, la Universitat Pompeu Fabra s'ha beneficiat d'una subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya mitjançant el Departament d'Economia i Coneixement, cofinançada pel Fons Social Europeu. Aquesta entrada de fons econòmics ha estat possible gràcies a l'adhesió de la Universitat al conveni de col·laboració entre el Departament d'Economia i Coneixement i les universitats catalanes per impulsar la inserció i la millora de l'ocupabilitat dels joves estudiants i graduats universitaris.

La signatura d'aquest conveni ha permès crear un nou servei, el servei d'orientació professional, que proporciona atenció individualitzada en relació amb el desenvolupament del projecte professional, tant d'estudiants com de graduats.

Aquest servei d'atenció individualitzada es complementa amb un de formació grupal, el ja consolidat programa Skills UPF, que ofereixen més de 80 activitats grupals de formació en les competències transversals més valorades pel mercat de treball així com tallers d'orientació i sortides professionals.

Des del curs 2012-2013 la Universitat té centralitzada la gestió de les pràctiques així com les vies per a la visibilitat i la captació del talent UPF a través del Servei de Carreres Professionals. Aquest model de gestió de les pràctiques i de relació amb l'empresa centralitzat i únic, malgrat que es mantinguin les particularitats de cadascun dels centres, ha facilitat la creació d'una relació amb l'empresa més estreta gràcies a la qual les oportunitats per als alumnes i els graduats de la Universitat es multipliquen.

Visibilitat i captació del talent UPF

Prospecció d'empreses

Un dels objectius del proper curs 2015-2016 és el d'oferir més oportunitats a aquells estudis amb més dificultats d'inserció laboral. És per això que, amb l'objectiu de revertir aquesta tendència, cada mes es farà prospecció d'empreses per a cada àmbit d'estudi. A través d'aquesta campanya de prospecció "mes a mes" es pretén donar a conèixer al teixit empresarial aquells perfils més desconeguts per tal de poder oferir més opcions i oportunitats a aquests estudiants.

Tot amb l'objectiu de garantir l'èxit d'aquesta iniciativa, durant els mesos de maig i juny d'aquest curs s'ha engegat una prova pilot fent prospecció d'empreses per als estudis de l'àmbit de les humanitats. Per una banda, s'han reprès els contactes amb més de 60 empreses que havien acollit estudiants de l'àmbit de les humanitats en pràctiques en els últims dos cursos acadèmics. De l'altra banda, s'ha contactat amb una vintena de noves  empreses i institucions que podien estar interessades en perfils d'aquest àmbit.

Tot i que per veure els resultats d'aquesta prospecció s'hauran d'analitzar les dades a finals del proper curs, a data 8 de juliol ja n'hi ha alguns. S'han publicat 7 ofertes de pràctiques que s'han concretat en 14 nous convenis de pràctiques.

A banda d'aquesta prova pilot, l'SCP fa una tasca de fidelització i de prospecció de noves empreses constant. Com a novetat, aquest any s'ha signat un acord de col·laboració amb el cercle CECOT de Joves Empresaris i s'ha participat en un dels seus actes per donar a conèixer les vies per a la captació del talent UPF. Gràcies a aquesta iniciativa, s'han establert noves vies de col·laboració amb algunes de les empreses membres de CECOT, la Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa, una organització patronal multisectorial creada el 1978, que representa més de 8.000 empresaris i integra 38 gremis professionals de Catalunya. Han afirmat que a la finalització de les pràctiques han ofert un contracte laboral als estudiants i el 35% ha respost que el tindran en compte de cara a futures incorporacions.

Fires d'ocupació: UPFeina i Talent Fòrum Poblenou

UPFeina

UPFeina, el punt de trobada per a estudiants i graduats de la UPF que volen incorporar-se al món laboral i les empreses i institucions que busquen nous professionals titulats, ha celebrat, durant el curs acadèmic 2014-2015, la seva desena edició amb més entitats participants que mai i amb un programa farcit d'activitats.

La fira d'ocupació de la UPF s'ha celebrat el 12 de novembre. Enguany, s'ha ubicat en un nou espai dins del campus de la Ciutadella: el pati de l'edifici Roger de Llúria, que ha permès nous formats de participació i més cabuda tant d'entitats com d'estudiants, aquests últims, per la visibilitat del nou espai. Per la fira hi han passat uns 3.500 estudiants, dels quals més de 800 s'hi van inscriure prèviament.

Seguint la tendència de les anteriors edicions, gairebé el 50% dels estudiants i graduats provenien dels estudis de l'àmbit d'economia i empresa, seguit dels de l'àmbit de dret i de la comunicació.

UPFeina ha aplegat 59 entitats en total, set més que l'edició anterior: 45 empreses de diferents sectors, entre elles tres d'estrangeres, i 14 institucions.

Un 30% de les empreses i de les institucions que participen a la fira s'acosten a la UPF per trobar i reclutar talent en l'àmbit d'economia i empresa, seguit de dret, amb un 20%, i enginyeries amb un 18%; comunicació i traducció segueixen la llista amb un 10% cada àmbit, i la resta estan al voltant del 4%.

Per primer any, s'ha incorporat en el marc de la fira una nova activitat que permet a les empreses donar-se a conèixer al públic participant. Es tracta de l'elevator-pitch, unes micropresentacions en les quals les empreses participants puguin explicar quin tipus d'empresa són i quins perfils busquen just abans d'obrir les portes de l'espai dels estands.

Entre les empreses, destaquen set novetats: Bundó Display (una pime catalana d'expositors que s'està expandint internacionalment); Celgene (del sector de les ciències de la salut), Edu Consultancy Services, OVB, Tyba, i dues d'estrangeres, que s'afegeixen a First Derivates, que ja va venir l'any passat: Netcentric Ibérica i King (aquesta última és la companyia més gran en desenvolupament de jocs per a webs, mòbils i Facebook).

Quant a les institucions, hi ha hagut estands del Grup UPF (entre els quals els de la UPF, UPF Alumni, la Unitat d'Innovació - UPF Business Shuttle, la Barcelona GSE, ESCI, IDEC-UPF/BSM, Idiomes UPF, l'IBEI), Barcelonaactiva, Acció i estands solidaris (Amics de la Get Gran, Creu Roja i Oiko credit).

Algunes de les activitats més destacades del programa van ser una xerrada de Francesc Arbiol,  territory Manager de LinkedIn Espanya, centrada en la importància de la imatge 2.0 i de les competències professionals, i que va permetre als assistents acostar-se a la xarxa professional més important del món, amb més de 330 milions d'usuaris; o un taller d'emprenedoria social per conèixer les eines necessàries per emprendre col·lectivament.

Al llarg de tot el dia es van celebrar sessions de speed-networking talent (trobades de curta durada entre empreses i estudiants i graduats), on van participar 21 empreses (un 30% més d'empreses que l'any anterior), que van entrevistar 190 candidats seleccionats amb anterioritat.

En una sessió informativa sobre treballar a l'estranger es va parlar del programa Erasmus Pràctiques i del directori de professionals en línia d'Acció, que va completar el programa de la fira, patrocinada per Ernst & Young, Janssen i La Vanguardia.

I com a novetat es va oferir a l'estand del Servei de Carreres Professionals el servei de revisió de CV personalitzat.

Amb totes aquestes novetats, el nombre de participants a les activitats de la fira va augmentar un 60% respecte al del 2013.

Talent Fòrum Poblenou

Per segon any consecutiu, el Servei de Carreres Professionals ha organitzat, al campus del Poblenou, una fira d'ocupació dirigida, principalment, als àmbits d'estudi que s'imparteixen en aquell campus. Una vintena d'empreses representatives dels sectors de la comunicació, les enginyeries i les llengües aplicades han visitat el campus del Poblenou de la UPF per tal d'apropar el món empresarial als universitaris.

Els estudiants i recent graduats dels estudis oferts en el mateix campus (Comunicació Audiovisual, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Enginyeria en Informàtica, Enginyeria Telemàtica, Enginyeria Biomèdica, Enginyeria en Sistemes Audiovisuals, Llengües Aplicades i Traducció i Interpretació) van poder interactuar directament amb les companyies convidades, així com assistir a diferents xerrades i tallers i presentar el seu currículum.

El Talent Fòrum Poblenou va començar amb una ràpida introducció per part de totes les empreses i institucions participants. Cada empresa va fer una presentació (elevator-pitch) de només un minut i mig per exposar els seus productes i serveis, la seva filosofia i els perfils professionals que estan buscant.

Després de la presentació i seguint el model d'UPFeina, es va habilitar un espai d'exposició a la sala polivalent del campus perquè els assistents poguessin interactuar amb les empreses que més els havien interessat. Durant dues hores, els estudiants van poder fer preguntes als representants de les companyies participants i lliurar-los en mà el seu currículum.

Al mateix espai d'exposició, hi havia també un estand informatiu sobre el Servei de Carreres Professionals i el Programa UPF Alumni, així com de Barcelonactiva i un espai de revisió de currículums.

El programa va oferir també un seguit d'activitats paral·leles que pretenien donar eines als estudiants perquè puguin incorporar-se amb més facilitat al món laboral: una xerrada sobre emprenedoria amb la col·laboració d'antics alumnes, un taller sobre l'escenari actual de ciberatacs avançats i persistents contra les organitzacions dirigit als estudiants d'Enginyeria en Informàtica i Enginyeria Telemàtica, un taller sobre recursos per destacar en el mercat de treball, específic per als estudiants de les facultats de Comunicació i de Traducció i Interpretació i, finalment, una sessió informativa sobre pràctiques professionals a l'estranger.

Tot i l'augment del nombre d'empreses participants respecte a l'any anterior, es va passar de 9 empreses participants a 24 en la segona edició. D'una altra banda, va haver-hi poca participació per part dels estudiants i dels graduats, menys de la meitat respecte a la primera edició.

Pràctiques acadèmiques

Pràctiques en empreses i institucions

Per pràctiques acadèmiques externes s'entén l'acció formativa desenvolupada pels estudiants i supervisada per la Universitat amb l'objectiu d'aplicar i de complementar els coneixements adquirits amb la formació acadèmica, així com per apropar-los a la realitat de l'àmbit en el qual els agradaria desenvolupar la seva carrera professional. Per a les empreses, s'ha convertit en una de les principals vies per a la captació de talent així com en una oportunitat de retorn a la societat a través de la contribució en la formació pràctica dels estudiants. De fet, a gairebé el 20% dels estudiants que fan pràctiques se'ls ofereix un contracte laboral en finalitzar l'estada.

Les pràctiques poden ser curriculars, si tenen una equivalència en crèdits, o no curriculars si no formen part del corresponent pla d'estudis. Tot i aquesta diferència, la UPF dóna el mateix tractament i importància a ambdues tipologies.

A data 8 de juliol del 2015 els estudiants de la UPF (grau, màster i doctorat) han fet 2.882 estades de pràctiques en 1.149 empreses i institucions. Encara que l'oferta de places per fer estades de pràctiques que s'ha posat a l'abast dels alumnes ha augmentat un 27% (4.865) respecte al mateix període del curs anterior, el nombre de convenis de pràctiques es manté constant. Tampoc no ha variat la proporció de pràctiques curriculars (57%) i extracurriculars (43%), que és força similar i demostra que cada vegada més estudiants valoren la importància de fer pràctiques independentment de si tenen o no una equivalència en crèdits. Aquest canvi en la percepció sobre la importància de fer pràctiques entre els alumnes és resultat, entre d'altres motius, de les accions de sensibilització i de formació que s'han fet conjuntament amb els centres durant tot el curs.

Pel que fa a la proporció d'estudiants de grau de la UPF que fan pràctiques per àmbits d'estudi, el de la comunicació, que inclou els estudis de Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual i Periodisme, és aquell on proporcionalment els estudiants en fan més. Cal dir, però, que els 3 estudis de grau inclosos dins d'aquest àmbit tenen pràctiques de caràcter obligatori.

Cal destacar, per contra, els estudis de l'àmbit d'economia i empresa, en els quals, malgrat no tenir pràctiques obligatòries en els seus plans d'estudis, gairebé el 30% dels alumnes matriculats ha fet una estada de pràctiques aquest curs.

Pel que fa a la remuneració de les pràctiques, cal destacar l'augment d'aquest tipus de convenis. A data 8 de juliol del 2015 s'han remunerat el 51% dels convenis de pràctiques curriculars, un percentatge 3 punts per sobre que el del curs anterior, i el 83% dels convenis de pràctiques no curriculars, 8 punts per sobre de la xifra del curs anterior.

Aquest augment dels convenis de pràctiques remunerats és fruit, entre d'altres, de l'acord del Claustre de la Universitat de 28 de novembre del 2013 per a l'increment de les pràctiques remunerades, de la modificació de la normativa de pràctiques de la Universitat i del posicionament, cada vegada més ferm, dels centres i dels departaments de no autoritzar convenis, sobretot de pràctiques extracurriculars, no remunerats.

En finalitzar cada estada de pràctiques, el Servei de Carreres Professionals envia una enquesta de valoració a les empreses i als estudiants.

D'aquestes enquestes, se'n desprèn que el 93% de les empreses repetiria l'experiència d'acollir estudiants en pràctiques i el 74% està molt satisfet amb tot el procés.

Pel que fa als estudiants, el 63% dels matriculats a la Universitat són usuaris de Campustreball, l'aplicació de pràctiques i borsa de treball de la Universitat. Dels estudiants que fan pràctiques, el 70% les realitzen a quart curs i el 50% afirma que les troba a través del Campustreball.

Entre els motius per a la realització de pràctiques destaquen: la possibilitat d'adquirir una primera experiència professional (40%), l'obtenció de crèdits (29%) i la via d'accés al món laboral (18%). A més a més, el 85% considera que les tasques de les pràctiques estan relacionades amb els seus estudis i el 90% considera que han millorat les seves habilitats i competències a la finalització del període.

A banda d'aquesta enquesta, també s'envia un formulari d'avaluació de les pràctiques als tutors de les empreses perquè facin una avaluació de les pràctiques i de les competències professionals dels alumnes de les quals en fan una valoració molt alta.

Pràctiques acadèmiques a la UPF

A banda dels convenis de pràctiques dels estudiants de la UPF en empreses externes, l'SCP també té encarregada la gestió i la centralització dels convenis de pràctiques dels estudiants que fan pràctiques a la Universitat, bé estiguin matriculats a la UPF o en altres universitats.

A data de 8 de juliol del 2015 s'han gestionat 223 convenis de pràctiques a la UPF (45% curriculars i 55% extracurriculars). El 72% (160) d'aquests es corresponen a estudiants de la UPF i el 28% (63), a estudiants d'altres universitats o institucions educatives.

Pràctiques d'àmbit internacional

El Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) convoca cada curs al voltant de 372 places de pràctiques en ambaixades i consolats per a estudiants de grau. La UPF és l'única universitat pública catalana que participa en aquest programa i aquesta ha estat la quarta vegada que ho fa. Aquest curs s'han publicat quatre convocatòries, el doble que el curs anterior.

Una mostra de la bona acceptació del programa entre els alumnes és el volum d'inscrits en aquestes convocatòries, que és de més de 250 malgrat que només un 5% (12) han estat seleccionats per fer l'estada de pràctiques. Cal destacar que, un terç d'aquests, són alumnes de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials.

A banda dels 12 convenis del MAEC, s'han gestionat 45 convenis de pràctiques internacionals, un 33% més que el mateix període del curs passat.

Tenint en compte que el mercat laboral valora cada cop més les experiències internacionals i, que aquesta és també una demanda per part dels estudiants, un dels objectius de cara al proper curs és el d'augmentar la quantitat d'aquest tipus de pràctiques així com d'intentar vincular-los amb una estada Erasmus o de conveni bilateral.

En aquesta línia, s'està treballant de la mà del Servei de Relacions Internacionals en la definició de la situació actual i en l'elaboració d'un projecte per augmentar el volum i la qualitat de les pràctiques internacionals.

Programa de beques Santander, CRUE i CEPYME

El conveni de col·laboració subscrit per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (CEPYME) i el Banc Santander té l'objectiu de fomentar estades de pràctiques professionals en petites i mitjanes empreses per períodes de 3 o 6 mesos. Aquesta és la quarta vegada que el Grup UPF hi participa gestionant un total de 37 beques, de les quals 25 s'han assignat a la UPF; 4, a l'IDEC; 4, a ESCI i, per primera vegada, 4 al Tecnocampus.

En l'edició d'enguany hi ha participat 62 empreses, un 24% més que en l'edició anterior. Per contra, la participació d'estudiants en aquest programa ha disminuït un 17% (448). Mentre que el curs 2013-2014 va haver-hi 581 estudiants que es van inscriure al programa, aquest curs només ho han fet 448.

S'han publicat un total de 54 ofertes, que han rebut un total de 1.116 candidatures que s'han concretat en 43 convenis de pràctiques d'estudiants del grup UPF en 36 empreses diferents.

Borsa de treball

La UPF compta amb una aplicació pròpia, el Campustreball, per a la gestió de les pràctiques i de la borsa de treball a la qual tenen accés estudiants, recent graduats, membres del programa Alumni Premium i empreses. Aquesta plataforma ofereix oportunitats a les empreses per captar el millor talent i als graduats per trobar la seva primera feina.

L'aplicació compta amb 2.982 usuaris actius, dels quals 763 són membres del programa Alumni Premium. Aquest curs acadèmic s'han publicat 1.279 ofertes de feina, un 37% més que en el mateix període del curs anterior. Aquest augment és fruit, entre d'altres, de la relació, cada cop més estreta, entre la UPF i el món empresarial (estudiants que han superat el 70% dels crèdits de la seva titulació, graduats que fa menys d'un any que s'han graduat i membres del programa Alumni Premium).

Desenvolupament de competències: programa Skills UPF

El Servei de Carreres Professionals desenvolupa el programa Skills UPF de millora i adquisició de competències professionals.

Durant el curs acadèmic 2014-2015, s'ha donat continuïtat al programa a través d'un seguit d'activitats, tot adaptant-lo a la demanda de les empreses col·laboradores, així com als requeriments del mercat de treball. Enguany, s'ha treballat tant per oferir línies més innovadores com per equilibrar el nombre d'activitats per temàtica i s'ha ampliat, en general, el nombre d'activitats ofertes (un 10% més) respecte al curs anterior.

Així doncs, el programa Skills UPF juntament amb el programa UPF Alumni ha posat a l'abast dels estudiants i dels graduats una programació de tallers, cursos i sessions pràctiques impartides per professionals i antics alumnes de la Universitat amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat, tot ajudant-los a definir i a desenvolupar les seves carreres professionals.

En total, s'han dut a terme 81 activitats d'orientació i desenvolupament professional a les quals s'han inscrit un total de 4.886 estudiants/graduats. Finalment, hi han participat 2.633 persones, de les quals gairebé el 80% són estudiants i el 20%, antics alumnes UPF. 

En un mercat laboral altament competitiu, el desenvolupament de competències professionals s'ha convertit per als ocupadors en un element diferenciador a l'hora d'incorporar nous professionals a les seves plantilles. En aquest sentit, aquest programa Skills UPF estructura les seves activitats al voltant dels quatre grans àmbits referents en matèria d'inserció laboral:

 1. Orientació professional i mercat de treball

Són activitats adreçades als estudiants d'últims cursos i als antics alumnes que s'enfronten a la decisió d'escollir i definir el seu perfil professional. Aquestes sessions es porten a terme amb la col·laboració dels responsables dels centres, els representants d'empreses i els testimonis de graduats de la Universitat.

Durant aquest últim curs, s'han ofert 37 activitats d'aquest tipus (amb un total de 1.649 participants), que van des de xerrades sobre sortides professionals i presentacions de les empreses en què s'aprofita, sovint, per treballar les competències que l'empresa més demanda fins a sessions d'entrevistes ràpides (speed-networking) al mateix campus:

-"La internacionalització de l'empresa catalana i la captació de talent de la mà de Bundó Display". 22-10-2014. A càrrec de Marc Bundó (CEO de Bundó Display) i David Arasa (departament d'exportació de Bundó). Activitat dirigida a estudiants d'últims cursos i a graduats, amb un total de 13 assistents.

-"Coneix McKinsey, l'empresa líder mundial en consultoria estratègica". 29-10-2014. Coorganitzat amb Pompeu Consulting Club, a càrrec del personal de Recursos Humans de McKinsey. Dirigit a estudiants i a graduats de la Facultat d'Economia. Amb un total de 19 assistents.

-"Coneix els principals bufets del sector!" (Sessió 1). 4-11-2014. A càrrec de Miguel Tremul (Garrigues), María López-Olivares (Baker and McKenzie), Fabiola Sotillo (Gómez Acebo-Pombo) i Jordi Serra (EY). Dirigit a estudiants i a graduats en Dret. Amb un total de 29 assistents.

-"Coneix els principals bufets del sector!" (Sessió 2). 6-11-2014. A càrrec de Mireia Salla (Cuatrecasas), José Rodríguez (Uría Menéndez), C. Torres (Manubens) i Patricia Piñol (Clifford Chance). Dirigit a estudiants i a graduats en Dret. Amb un total de 22 assistents.

-"Accenture busca el consultor del futuro, ¿eres tú?". 11-11-2014. A càrrec de Marina Moreno (Talent acquisition lead, Accenture Strategy). Dirigit a estudiants i a graduats de la Facultat d'Economia. Amb un total de 16 assistents.

-"Celgene: oportunitats al sector biotecnològic". 11-11-2014. A càrrec d'Argiñe Pereda, Departament de Recursos Humans, i Elena Sánchez, del Departament de Recursos Humans. Dirigit a estudiants i a graduats en Ciències de la Vida, Comunicació, Dret i Economia i Empresa. Amb un total de 23 assistents.

-Col·loqui sobre auditoria: Deloitte, Ernst & Young, Grant Thornton, KPMG, PwC. 11-11-2014. A càrrec d'Alexandra Bagre (Deloitte), Lorena Macias Escudero (PwC), Jordi Serra Tabernero (EY) i Rocío Rodriguez Caballero (EY), Miriam Jimenez (KPMG) i Esther Dominguez (GT). Dirigit als estudiants i als graduats de la Facultat d'Economia. Amb un total de 26 assistents.

-"Elevator Pitch: coneix en 1 minut allò que vols saber de cada empresa". 12-11-2014 (UPFeina). A càrrec de totes les empreses participants a la fira UPFeina. Amb un total de 250 assistents.

-"Linkedin: la importància del networking i la imatge 2.0". 12-11-2014 (UPFeina). A càrrec de Francesc Arbiol (Territoy Manager de Linkedin Espanya). Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 250 ssistents.

-"Austràlia: un país ple d'oportunitats. Estudiar/Treballar/Viure a Austràlia". 18-11-2014. A càrrec de Graciela Rodríguez. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 32 assistents.

-"Coneix les oportunitats professionals i de negoci del sector Mobile!". 25-11-2014. A càrrec de l'equip de professionals de Barcelona Activa. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 8 assistents.

-Jornada Desafío Janssen. 4-12-2014. A càrrec de Noelia Matías. Dirigit a estudiants i a graduats de Ciències de la Salut i de la Vida i d'Economia i Empresa. Amb un total de 17 assistents.

-Presentació: "Qui vull ser de gran? Dissenya el teu propi camí". 14-1-2015. A càrrec d'Ana Guiu, coach especialitzada en desenvolupament personal i professional. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 15 assistents.

-"SEAT meets Students: vive la experiencia SEAT". 28-1-2015. A càrrec de l'equip de Recursos Humans de SEAT. Dirigit als estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra, especialment dels àmbits d'economia i de les enginyeries. Amb un total de 15 assistents.

-Sessió informativa: "Oposiciones de Economista del Estado". 4-2-2015. A càrrec de Pedro Hinojo, economista de l'Estat. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 20 assistents.

-"Qui vull ser de gran? Dissenya el teu propi camí". 21-28 de gener i 4-11 de febrer del 2015. A càrrec d'Ana Guiu, coach especialitzada en desenvolupament personal i professional. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Durada de 4 sessions, amb un total de 21 assistents.

-"Google @ UPF". 18-2-2015. A càrrec de Christina Mathikoloni, University Programs Specialists a Google. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 135 assistents.

-"Ferran Adrià presenta en directe el projecte elBulliLab. T'agradaria treballar-hi?". 2-3-2015. A càrrec de Jaime Angulo, del programa Talentum de Telefónica, i amb la presència de Ferran Adrià. Dirigit als estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra dels àmbits de les enginyeries, la publicitat i la comunicació. Amb un total de 79 assistents.

-Talent Fòrum Poblenou. 3-3-2015. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra, especialment dels àmbits de la Comunicació, la Traducció i Ciències del Llenguatge i Enginyeries.

-"Humanitats: pràctiques en empreses i institucions". 15-4-2015. A càrrec d'Hélène Rufat, coordinadora de pràctiques de la Facultat d'Humanitats, i Marta Poch, coordinadora de pràctiques i Borsa de Treball de la UPF. Dirigit als estudiants d'últims cursos d'Humanitats. Amb un total de 26 assistents.

-"Oportunidades para médicos y biólogos en el sector farmacéutico: taller práctico". 27-4-2015. A càrrec de l'empresa Sanofi. Activitat dirigida a estudiants de quart curs de Biologia Humana i de quart, cinquè i sisè de Medicina. Amb un total de 13 assistents.

-"Coneix les oportunitats laborals dins l'àmbit de la traducció i la interpretació". 5-5-2015. Organitzat juntament amb la Facultat de Traducció i Interpretació. Activitat dirigida exclusivament a estudiants d'últim curs de Traducció i Interpretació. Amb un total de 59 assistents.

-Sessió de reclutament MAPFRE. 7-5-2015. Sessió de presentació i reclutament per part de l'empresa asseguradora MAPFRE. Activitat oberta a tots els estudiants i als antics alumnes. Amb un total de 8 assistents.

-"Inboundcycle: les claus del màrqueting en línia". 13-5-2015. Sessió en què es dóna a conèixer l'empresa Inboundcycle i les oportunitats laborals que poden oferir. Activitat dirigida a estudiants i a graduats de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i de la Facultat de Comunicació. Amb un total de 12 assistents.

-"Em graduo, i ara què? Sortides professionals del sector de les llengües aplicades". 19-5-2015. Activitat organitzada juntament amb la Facultat de Traducció i Interpretació i dirigida exclusivament a estudiants de quart curs del grau en Llengües Aplicades. Amb un total de 40 assistents.

-"Unilever International Internship Program". 20-5-2015. Presentació del programa de pràctiques de l'empresa Unilever. Activitat oberta a tots els estudiants. Amb un total de 15 assistents.

-Sessió informativa sobre sortides professionals per a graduats en Ciències Polítiques i de l'Administració. 21-5-2015. Activitat organitzada juntament amb la Facultat de Ciències Polítiques. Dirigida exclusivament a estudiants d'últim curs de Ciències Polítiques i de l'Administració. Amb un total d'11 assistents.

-"Pràctica jurídica a l'àmbit privat: advocacia i procura". 27-5-2015. En el marc de la Setmana de les Professions Jurídiques es tractarà tot allò relacionat amb les sortides professionals del grau en Dret, en aquest cas dins l'àmbit privat. Amb un total de 23 assistents.

-"Pràctica jurídica a l'àmbit de la funció pública". 28-5-2015. En el marc de la Setmana de les Professions Jurídiques es tractarà tot allò relacionat amb les sortides professionals del grau en Dret, en aquest cas en l'àmbit públic. Amb un total de 41 assistents.

-"Vols treballar al sector financer? Entrevista't amb CaixaBank!". 28-5-2015. Sessió d'entrevistes individualitzades (15 minuts) per a graduats en Administració i Direcció d'Empreses, Econòmiques, Empresarials o d'una enginyeria interessats a treballar a CaixaBank. Amb un total de 14 assistents.

      B. Eines i estratègies per buscar feina

Aquestes activitats tracten de tallers pràctics per proporcionar les eines necessàries als estudiants i als antics alumnes que s'enfronten al repte de buscar la primera feina. La majoria s'ofereixen durant el primer trimestre del curs, coincidint amb la fira d'ocupació (UPFeina).

El programa "Prepara't per la fira" inclou activitats en què es treballa el currículum i la carta de presentació, es prepara els participants per afrontar una entrevista curta com la de l'speed-networking i fins i tot es treballa la marca personal (conèixer-se per vendre's el millor possible) i les xarxes socials com a eina per trobar feina.

Per primera vegada s'han ofert, amb un alt índex de participació, tallers de CV i carta i entrevista en llengua anglesa, per ajudar aquells que volen buscar feina en l'àmbit internacional.

Aquestes activitats s'ofereixen amb la col·laboració de Barcelon Activa, així com el mateix servei d'orientació professional personalitzada, que també aporta el Servei de Carreres o bé professionals independents.

En aquestes 21 activitats han participat un total de 569 persones:

-"Aprèn les eines per a una recerca de feina eficaç: carta i currículum". 9-10-2014. A càrrec de Joana Sanz, tècnica d'orientació de Barcelona Activa. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 27 assistents.

-"La prova final: entrevista de selecció". 29-10-2014. A càrrec de Joana Sanz, tècnica d'orientació de Barcelona Activa. Activitat adreçada a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 20 assistents.

-"Treu el màxim profit de la teva participació a UPFeina!". 30-10-2014. A càrrec de l'equip de Barcelona Activa. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 6 assistents.

-Sessió informativa: "Vols treballar a l'estranger?". 12-11-2014 (UPFeina). A càrrec de Pau Fernández, International project manager de la UPF;  Montse Mont i Isabel Gómez, de l'àrea de talent per a la internacionalització d'ACCIÓ. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 250 assistents.

-"Revisa el teu currículum!". 12-11-2014 (UPFeina). A càrrec de Montse Mazón i Leonor Pajarón (Servei de Carreres Professionals de la UPF). Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 23 assistents.

-"Speed-networking Talent". 12-11-2014 (UPFeina). A càrrec de l'organització d'UPFeina i les empreses participants. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 200 assistents.

-"Diferencia't amb el teu CV!". 14-1-2014. A càrrec de Montse Mazón, orientadora professional de la UPF. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 15 assistents.

-"Millora el teu CV!". 26-11-2014. A càrrec de Montse Mazón, orientadora professional de la UPF. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 14 assistents.

-"Job applications in English: Writting a CV and Covering Letter in English". 21 i 28 de gener del 2015. A càrrec de Robert Hooworth, coordinador acadèmic del Programa d'Ensenyament d'Idiomes UPF. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 36 assistents.

-"Aprèn les eines per a una recerca de feina eficaç: carta i currículum". 5-2-2015. A càrrec de Joana Sanz, tècnica d'orientació de Barcelona Activa. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 13 assistents.

-"La prova final: entrevista de selecció". 12-2-2015. A càrrec de Joana Sanz, tècnica d'orientació de Barcelona Activa. Activitat adreçada a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total d'11 assistents.

-"Diferencia't amb el teu CV!". 19-2-2015. A càrrec de Montse Mazón, orientadora professional al Servei de Carreres Professionals de la UPF. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 19 assistents.

-"Xarxa de contactes: practica el Linkedin!". 2-3-2015. A càrrec de l'equip de Barcelona Activa. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 12 assistents.

-Sessió informativa: pràctiques a l'estranger. 3-3-2015 (Talent Fòrum). A càrrec del Departament de Relacions Internacionals de la Universitat Pompeu Fabra. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 26 assistents.

-"On és Wally? Recursos per destacar en el mercat de treball". 3-3-2015. A càrrec de Pedro Olivares, fundador de la Consultora Salto con Red, experta en el desenvolupament de persones i equips en l'àmbit de la iniciativa empresarial i la innovació. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 21 assistents.

-"Job applications in English: Attending a Job Interview in English". 4-11 de març del 2015. A càrrec de Robert Hooworth, coordinador acadèmic d'Idiomes UPF. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 17 assistents

-"Xarxes socials: una eina més per trobar feina!". 15-4-2015. A càrrec d'Ari Vigueras, formadora i Social Media Manager i Community Manager de pimes i micropimes. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra interessats a trobar feina ara o en un futur proper. Amb un total de 7 assistents.

-"Vols treballar en una start-up? Aprèn els recursos del CV i l'entrevista!". 29-4-2015. A càrrec de Marc Antoni Macià, cofundador de NoviCap. Sessió en què es fa una breu presentació de l'start-up NoviCap i de l'experiència personal i professional del seu cofundador, a més de treballar els recursos per tal d'accedir en aquest sector. Especialment dirigit a estudiants de la Facultat d'Economia i Ciències Empresarials. Amb un total de 7 assistents.

-"Marca personal. Per on començo?". 12-5-2015. A càrrec de Lumi Gago, psicòloga i amb una sòlida experiència com a consultora de recursos humans. Taller pràctic i dinàmic sobre com organitzar un pla per dissenyar una marca personal i aconseguir el màxim d'èxit possible, tant en relació amb les relacions socials com amb les professionals. Activitat oberta a estudiants i a graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total d'11 assistents.

-"Diferencia't amb el teu CV (per a Humanitats)". 20-5-2015. A càrrec de Montse Mazón, orientadora professional del Servei de Carreres Professionals de la UPF. Sessió dirigida exclusivament a estudiants d'Humanitats. Amb un total de 22 assistents.

-"Diferencia't amb el teu CV (Comunicació Audiovisual)". 9-6-2015. A càrrec de Montse Mazón, orientadora professional del Servei de Carreres Professionals de la UPF. Sessió dirigida exclusivament a estudiants de Comunicació Audiovisual. Amb un total de 6 assistents.

      C. Desenvolupament i suma de competències

Juntament amb les empreses que col·laboren amb la Universitat i professionals independents, mitjançant 15 activitats, s'han donat eines per ser més eficients en el seu lloc de treball a 265 estudiants i graduats de la Universitat.

Aquestes activitats han estat útils per treballar habilitats com el treball en equip, la creativitat o parlar en públic. Com a novetat, s'han ofert cursos de creixement professional lligat al creixement personal ("Qui vull ser de gran?", gestió de l'estrès o de la por escènica), així com tallers de desenvolupament de competències en llengua anglesa, com la negociació en anglès i les presentacions en anglès:

-Curso de Excel Avanzado, impartit per EY. 5-11-2014. A càrrec d'Eva Lopez i d'Arnau Albesa, professionals Senior d'Auditoria. Dirigit a estudiants i a graduats de la Facultat d'Economia, Enginyeria Informàtica i Enginyeria Industrial. Amb un total de 25 assistents.

-"Hablar en público. Impacta, enamora y marca la diferencia con tu oratoria". 27-1-2015. A càrrec d'Agustín Rosa, expert en oratòria i motivació. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 55 assistents.

-"Miedo escénico. Cómo gestionarlo eficazmente". 29-1-2015. A càrrec d'Agustín Rosa, expert en oratòria i motivació. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 25 assistents.

-"Comunica les teves idees de manera eficaç". 24-2-2015. A càrrec de l'equip de Barcelona Activa. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 3 assistents.

-"EY: ciberataques en las organizaciones". 3-3-2015 (Talent Fòrum). A càrrec de l'equip d'EY. Dirigit als estudiants i als graduats en l'àmbit de les enginyeries de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total d'11 assistents.

-"El talent individual guanya partits, però el treball en equip aconsegueix campionats". 4-3-2015. A càrrec d'Irene Mira, consultora sènior de recursos humans de Deloitte. Taller per posar en pràctica i mostrar la rellevància del treball en equip en els entorns laborals en els quals ens trobem avui en dia. Activitat oberta a tots els estudiants i amb un total de 8 assistents.

-"Google @ UPF: Màrqueting digital". 21-4-2015. Dirigit especialment als estudiants i als graduats dels àmbits d'economia, publicitat i comunicació. Amb un total de 20 assistents.

-"English in the workplace: presentations". 22-4-2015. A càrrec d'Idiomes UPF. Dirigit a estudiants i a graduats de qualsevol estudi. Amb un total de 8 assistents.

-"Innova amb el teu projecte: metodologia Creative Problem Solving (CPS)". 28-4-2015. A càrrec de Sergi Arjona. Finalitat d'aquest taller: ensenyar les persones a ser creatives, a innovar, a gestionar idees, a cocrear, a col·laborar i a posar les idees en pràctica per fer realitat un projecte empresarial innovador i amb alt impacte. Obert a tots els estudiants i graduats. Amb un total de 7 assistents.

-"Deu consells pràctics per planificar-te bé i millorar la productivitat". 29-4-2015. A càrrec de l'equip tècnic d'Orientació Professional de Barcelona Activa. Es donen consells per millorar la productivitat, basats en una metodologia de gestió personal per viure millor i sense tant d'estrès per planificar-se. Amb un total de 6 assistents.

-"Google @ UPF: AdClass". 13, 20 i 27 de maig del 2015. Petit curs en què s'explica el sistema de publicitat en línia Adwords. A l'última sessió s'entrega un certificat d'aprofitament d'Adwords de Google. Activitat oberta a tothom i amb un total de 94 assistents.

-"L'estrès, a ratlla!". 2 i 9 de juny del 2015. Taller pràctic en què es proporcionen eines del coaching, de la programació neurolingüística, del mindfullness, i de la bioenergètica per tal de desenvolupar els propis recursos per prevenir, identificar i gestionar situacions d'estrès. Activitat adreçada a estudiants i a graduats UPF. Amb un total de 14 assistents.

     D. Activitats de suport a l'emprenedoria

Aquest curs s'ha ampliat el ventall de tallers que tenen per objectiu donar suport a tots aquells que tenen una idea de negoci i volen dur-la a terme; en definitiva, als que volen emprendre com a opció de futur.

En coordinació amb la Unitat d'Innovació UPF Business Shuttle, el Servei de Carreres Professionals i UPF Alumni han organitzat 6 activitats amb l'objectiu de donar eines als participants per trobar finançament per als seus projectes o crear una marca personal per vendre'ls millor.

A més, s'hi han afegit 2 tallers d'emprenedoria social per fomentar el coneixement i la creació de cooperatives entre els participants.

Els 8 tallers enfocats a l'emprenedoria han tingut un total de 150 participants.

En cadascun dels tallers hi ha participat una mitjana de 23 estudiants o graduats. Les activitats d'orientació professional i de mercat de treball són les que de mitjana han tingut un índex de participació més alt, amb 44 participants per taller.

El Servei de Carreres Professionals ha treballat per tal que les activitats proposades es dirigeixin a tots els estudis i oferir, així, un programa d'activitats equilibrat que faciliti la inserció de tots els estudiants i graduats per igual. En aquest sentit, el 66% del total d'activitats s'han dirigit a tots els estudis. La resta d'activitats han estat per un grau o un àmbit d'estudi concret, per exemple: ADE, Econòmiques, Empresarials i IBE, o bé Dret, Relacions Laborals i Criminologia:

-Aprèn i Coneix una Manera Transformadora de Fer Empresa! Curs sobre emprenedoria social a la UPF. 14-10-2014. A càrrec de Jordi Gusi i Belén Serrabou (Tàndem Social). Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 33 assistents.

-"Habilitats CO: sessió de divulgació sobre emprenedoria social". 12-11-2014 (UPFeina). A càrrec de Maria Batet, entrenadora d'emprenedors, conferenciant, escriptora i fundadora de Valors d'Emprendre. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 44 assistents.

-"Would you dance with me? Claus d'una presentació que desperti l'interès d'un inversor". 20-1-2015 A càrrec de Pedro Olivares, fundador de la consultora Salto con Red, experta en el desenvolupament de persones i equips en l'àmbit de la iniciativa empresarial i la innovació. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 14 assistents.

-"Principals aspectes que s'han de tenir en compte en el pacte dels socis". 3-2-2015. A càrrec de Jaume Campmany Roig, advocat de dret mercantil a Roca Junyent. Coorganitzat amb la Unitat d'Innovació - UPF Business Shuttle. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 8 assistents.

-Taula rodona sobre emprenedoria. Parlen els antics alumnes. 3-3-2015 (Talent Fòrum) A càrrec de Sara Ollé (Publicitat i Relacions Públiques, 2013) i Ignasi Vegas (Economia, 2008), cofundadors de l'ONG Giants; Èlia Sala (Traducció i Interpretació, 2010), fundadora de l'Escola d'Idiomes Eia; i Xavi Martin, soci fundador de l'empresa Ilímit. Taula rodona moderada per Josep Botey. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Amb un total de 4 assistents.

-"Business Angel: què és i com seduir-lo". 14-4-2015. A càrrec de Miquel Costa, president de Keiretsu Forum Espanya. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra interessats a emprendre un projecte i a buscar finançament per part d'un inversor privat. Amb un total de 9 assistents.

-"A quines fonts de finançament puc optar per al meu projecte empresarial?". 16-4-2015. A càrrec de Ramon Saltor, soci fundador de The Crowd Angel. Dirigit a tots els estudiants i als graduats de la Universitat Pompeu Fabra interessats a emprendre un projecte i a buscar finançament alternatiu. Amb un total de 6 assistents.

-"Portant l'economia social i col·laborativa a la UPF: 2knowbarcelona". 22-4-2015. Presentació del projecte 2knowbarcelona, impulsat per una comunitat d'estudiants que comparteixen l'interès per l'economia social, l'emprenedoria d'impacte social, l'economia col·laborativa i tots aquells temes que tenen un punt de vista més "horitzontal" i sostenible sobre l'economia i la societat. Dirigit a tots els estudiants i als graduats. Amb un total de 32 assistents.

Orientació professional

L'orientació professional és un nou servei que ofereix la Universitat Pompeu Fabra des d'aquest curs acadèmic 2014-2015 i que afegeix la possibilitat, tant per als estudiants com per als graduats, de rebre suport individualitzat i acompanyament en relació amb els següents aspectes relacionats amb el desenvolupament del seu projecte professional:

 • Coneixement dels interessos i motivacions, i definició d'objectius professionals.
 • Presa de consciència de les diferents opcions que ofereix el mercat laboral, les sortides professionals i les ocupacions.
 • Identificació dels punts forts i dels aspectes que s'han de millorar en relació amb l'objectiu professional.
 • Elaboració d'un pla d'acció per millorar i aconseguir els objectius establerts.
 • Millora de les eines i del coneixement dels diferents canals per fer una recerca de feina més eficient.

Aquest servei complementa la resta d'opcions que ja ofereix el Servei de Carreres Professionals per millorar l'ocupabilitat dels estudiants i dels graduats de la Universitat.

Al llarg del curs acadèmic 2014-2015, un total de 115 usuaris (67 noies i 48 nois) han fet ús del servei individualitzat. La mitjana de sessions fetes pels usuaris del servei ha estat de dues. En tots els casos s'ha fet, almenys, una primera sessió presencial; malgrat que, en alguna ocasió, a partir d'aquest primer contacte, la relació entre els agents de l'acció orientadora ha esdevingut virtual i ha continuat via correu electrònic.

En relació amb l'àmbit d'estudis es presenten diferències significatives quant al camp del qual provenen els usuaris del servei. Un 39,1% són de l'àmbit d'economia i empresa; un 17,4%, de l'àmbit de comunicació; els de dret representen un 16,5% i els d'humanitats, un 11% sobre el total de persones ateses. La inscripció al servei d'estudiants i/o graduats de ciències de la salut i la vida i enginyeries ha estat molt puntual.

Pel que fa als diferents col·lectius de la comunitat universitària atesos al servei, el 60% han estat estudiants, sobretot de tercer i de quart curs de carrera. Un 20% del total de persones ateses s'han graduat fa menys d'un any, i un altre 20% pertanyen al col·lectiu d'Alumni Premium.

Les consultes que han motivat l'afluència d'estudiants i de graduats al Servei d'Orientació s'agrupen al voltant de quatre grans temàtiques:

    A. Autoconeixement i definició d'objectius professionals: exploració dels propis interessos i motivacions i del capital competencial. Definició d'objectius professionals. Reorientació de la carrera professional.

    B. Coneixement del mercat de treball; així com informació sobre les sortides professionals i ocupacions. Identificació dels punts forts i aspectes que s'han de millorar en relació amn l'objectiu professional. Assessorament en relació amb la possibilitat de continuar formant-se un cop acabada la titulació de grau.

    C. Millora de les eines de recerca de feina (currículum, carta de presentació, entrevista de selecció, entre d'altres) i consultes sobre els diferents canals per fer una recerca de feina més eficient (portals d'ocupació, directoris d'empreses, etc.). També en la seva vessant 2.0: construcció de la marca personal a Internet i networking a través de xarxes socials i professionals.

    D. Elaboració d'un pla d'acció per millorar competències d'accés a l'ocupació i professionals per assolir els objectius professionals establerts.

Transversalment a aquestes temàtiques, també s'han rebut consultes relacionades amb la mobilitat professional, tant per treballar com per continuar formant-se a l'estranger.

Més de la meitat de consultes, concretament un 56,8%, han estat relacionades amb l'elaboració i la millora de les eines de recerca de feina, sobretot el currículum, la carta de presentació i l'entrevista de feina. Un 29,6% de les persones han fet consultes relacionades amb les diferents opcions que ofereix el mercat laboral i les diferents ocupacions; mentre que només un 9,9% han considerat necessari definir un objectiu professional. El menor nombre de consultes, un 3,7%, han estat referides a establir un pla d'actuació per aconseguir els objectius professionals.

Pel que fa al nivell de satisfacció percebuda sobre el servei, el 100% dels usuaris recomanarien aquest servei a altres companys, amb un 9,2/10 de puntuació mitjana obtinguda en els qüestionaris de valoració. El col·lectiu d'estudiants ha valorat sensiblement per sobre el servei rebut respecte de les valoracions fetes pel col·lectiu de graduats.

Durant el proper curs acadèmic, 2015-2016, es vol potenciar el Servei d'Orientació fent-ne més difusió a través dels canals habituals i amb el suport dels centres, així com introduint-ne petits tastets en les xerrades del programa Skills UPF de la temàtica de sortides professionals per als estudiants que s'organitzen des dels diferents centres, i també potenciant i ampliant les temàtiques dels tallers que fa l'orientadora als diferents centres, que aquest últim any han estat bàsicament sobre com construir una candidatura efectiva a través de l'elaboració d'un currículum diferenciador.

Eventia: oficina d'organització d'activitats i congressos

Eventia, l'Oficina d'Organització de Congressos de la Universitat Pompeu Fabra, ofereix un servei integral d'assessorament, organització i coordinació per als diferents esdeveniments (reunions, seminaris, jornades i congressos) que s'organitzen en els campus de la UPF.

Eventia es va crear al maig del 2009 i després de 6 cursos acadèmics ha col·laborat en l'organització de 34 esdeveniments, tot donant suport a més de 4.300 participants.

El servei està especialment dirigit a la comunitat universitària de la UPF, donat el gran volum d'esdeveniments que s'hi celebren i la necessitat de suport logístic que tenen les unitats acadèmiques que promouen les diferents activitats. Eventia ofereix la cobertura d'aquestes necessitats amb la seva experiència en organització d'esdeveniments i la coneixença i disposició dels recursos necessaris, tant externs com interns, per portar-los a terme.

Entre d'altres, Eventia ofereix els serveis següents:

 • Assessorament pressupostari i gestió financera
 • Portal web de gestió de congressos (fins a tres idiomes)
 • Gestió de la secretaria tècnica (tarifes, inscripcions, serveis addicionals, passarel·la de pagament electrònic i gestió de cobraments)
 • Gestió de viatges de ponents i participants (viatge, allotjament, transport)
 • Gestió de proveïdors: serveis de restauració, espais i equipaments
 • Programa social i programa d'acompanyants
 • Suport administratiu

Eventia estudia cada proposta d'activitat individualment i proposa als organitzadors la millor solució segons les característiques de l'esdeveniment.

ESDEVENIMENTS ORGANITZATS DURANT EL CURS ACADÈMIC 2014-2015

22nd Annual Workshop Transitions in Youth (TIY) - Workshop

Del 3 al 6 de setembre del 2014, al campus de la Ciutadella
Participants: 55 persones
Direcció: Departament de Ciències Polítiques i Socials

The Forum on Education Abroad - Second European Conference - Congrés

Del 23 al 25 d'octubre de, 2014, al campus de la Ciutadella
Participants: 500 persones
Direcció: The Forum on Education Abroad i Servei de Relacions Internacionals de la UPF

Diálogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Garantía de los Derechos Humanos - Congrés

Del 25 al 27 de febrer del 2015, al campus de la Ciutadella
Participants: 227 persones
Direcció: Departament de Dret

LEO-NET Barcelona Seminar on Sustainable Employability - Seminari

16 i 17 d'abril del 2015, a l'edifici Mercè Rodoreda del campus de la Ciutadella
Participants: 30 persones
Direcció: Universitat Tècnica d'Eindhoven

Shaping the future of News Media, the International Conference on Integrated Journalism Education, Research and Innovation - Congrés

Del 17 al 19 de juny del 2015, al campus del Poblenou
Participants: 91 persones
Direcció: Departament de Comunicació

2nd Summer School on Survey Methodology - Escola d'estiu

Del 29 de juny al 10 de juliol del 2015, al campus de la Ciutadella
Participants: 88 persones
Direcció: Departament de Ciències Polítiques i Socials

Promoció econòmica

En l'àmbit de la promoció econòmica, el programa treballa per crear una xarxa de relacions que serveixi per aproximar els interessos de la societat i els de la UPF, atenent, coordinant i gestionant la relació institucional amb les empreses i les organitzacions interessades a mantenir un vincle estable amb la nostra universitat.

Càtedres d'empresa

Les càtedres d'empresa es defineixen com a instruments idonis per formalitzar i fer públics acords durables de col·laboració d'ampli abast, en un o diversos dominis de coneixement, entre la Universitat i les empreses o institucions. I per a la comunitat universitària, professors, estudiants, investigadors, faciliten la relació amb empreses de primer nivell, propiciant una àmplia comunicació en el marc de les activitats de formació, recerca i difusió del coneixement.

El Programa de Promoció i Empresa s'encarrega de la gestió econòmica i administrativa d'aquests convenis, alhora que també mira de proporcionar la màxima visibilitat i projecció a les altres càtedres ja existents.

Actualment, la FUPF està gestionant la càtedra UPF sobre Diversitat Social, el director acadèmic de la qual és Daniel Serra, també director acadèmic d'UPF-IDEC i UPF-Barcelona School of Management. El director executiu de la càtedra és Josep-Lluís Carod Rovira.

La UPF i l'Obra Social "la Caixa" van signar l'1 de setembre del 2011 un conveni de col·laboració per crear la càtedra UPF sobre Diversitat Social, amb la missió d'analitzar la diversitat com a factor i oportunitat per al desenvolupament de la societat i esdevenir càtedra UNESCO.

Els objectius de la càtedra són:

 • Analitzar la diversitat de la societat en la seva globalitat.
 • Fomentar la gestió de la diversitat, en els diferents àmbits, com a instrument per resoldre reptes socials.
 • Promoure bones pràctiques a l'entorn de la protecció i la promoció de la diversitat.
 • Promoure la diversitat com a factor d'innovació social, econòmica i cultural.
 • Potenciar els intercanvis de coneixement i d'experiències entre agents de la diversitat.
 • Incorporar el món dels negocis en l'estudi de la diversitat.
 • Definir indicadors a l'entorn de la diversitat, en la seva globalitat i en cada un dels seus àmbits i analitzar noves maneres de governança que respectin la diversitat.

Activitats

 1. Revista digital divÈrsia.
 2. Debats i conferències al palau Macaya.
 3. Articles i treballs publicats pel director executiu de la càtedra.
 4. Conferències realitzades pel director executiu de la càtedra.
 5. Projecte de recerca sobre la segona confessió religiosa del país.
 6. Projecte editorial a l'entorn de la recerca sobre diversitat.
 7. Altres activitats del director executiu de la càtedra.
 8. Constitució de la Plataforma de Suport als Cristians Perseguits.  

Botiga UPF

Coincidint amb l'any del llançament de la nova marca de la Universitat Pompeu Fabra, el gener del 2013, la Fundació UPF va posar en marxa UPFShop, el marxandatge de la Universitat.

Per tal d'evitar inversions i productes obsolets, i estalviar recursos (espai d'emmagatzematge, enviaments...), es va optar per externalitzar el servei, sempre sota la supervisió i la coordinació de la Fundació UPF. Així doncs, el proveïdor, l'empresa Emedé, comercialitza els productes a través de les botigues que la cooperativa Abacus té als campus i també a través de la venda en línia.

Els més de 20 productes que actualment estan a la venda s'emmarquen en les categories de tèxtil, escriptura, bosses i complements.

Els productes més venuts de l'últim curs acadèmic segueixen la tendència dels dos anys de funcionament, i són: el tèxtil (dessuadora i samarreta) seguit per l'escriptura (bolígraf, llapis, llibreta i el joc de roller i bolígraf). Dels complements, els que més èxit han tingut entre el públic són la memòria USB de 4 Gb, la motxilla, la tassa i el clauer.

Després de tres anys de funcionament, s'han retirat del catàleg els productes que menys sortida tenien i es fan promocions puntuals amb els estocs que queden i, paral·lelament, s'està treballant en el redisseny de productes.

Enguany, donada la celebració del 25è. aniversari de la UPF, hi haurà productes específics amb la imatge del 25è. aniversari, com són samarretes i carregadors portàtils per als dispositius.

Està previst que a l'inici del curs 2015-2016 s'ofereixi un kit de promoció que consistirà en una bossa amb llibreta, llapis, goma i bolígrafs.

La distribució

Més del 90% dels productes s'han venut directament des de la web i les botigues d'Abacus, i la resta s'ha venut en línia, a través de la pàgina web oficial shop.upf.edu, que té una funció més de promoció o catàleg de productes que no pas de punt de venda.

La compra d'aquest material per part de les diferents unitats i serveis de la UPF es fa a través de la web de material d'oficina d'Abacus (https//b2b.abacus.coop).