Comunicació i informació institucional
Informació Institucional i Comunicació Interna

Campanyes de comunicació

Algunes de les realitzades aquest curs han estat la campanya mensual de sensibilització en matèria de riscos laborals, la campanya de foment de la participació en el Pla Estratègic de la UPF, la campanya de promoció del nou Grau Obert UPF, la campanya d'informació sobre el nou requisit de nivell d'idioma o la campanya de difusió dels Cursos d'Estiu. Durant el curs apareixen temes concrets puntuals que fan necessària l'estructuració de campanyes de difusió circumscrites a un moment determinat; seria el cas, per exemple, de la competició de doctorat Rin4'.

Canals i productes de comunicació interna

Campus Global

El sistema d'avisos del Campus Global continua tenint un pes específic dins del sistema de comunicació interna, i ofereix de manera estable i regular informacions que publiquen les unitats acadèmiques i administratives descentralitzadment. Aquest curs han estat gairebé 3.000 avisos.

Canal UPF (pantalles de campus)

Aquest any s'ha portat a terme un important pla de renovació d'aquest sistema d'informació, amb l'objectiu d'optimitzar-ne els resultats i ampliar la xarxa de pantalles en espais que, fins ara, no quedaven coberts. S'ha ampliat el parc de pantalles als campus de la Ciutadella i del Poblenou, posant-ne en nous espais de més visibilitat, i s'ha millorat el rendiment de les existents amb l'actualització del sistema, que les ha fet més estables. Al campus del Mar, fins ara sense aquest sistema d'informació, s'han instal·lat quatre pantalles noves, per integrar-lo en la cobertura del servei. Finalment, als tres campus s'han instal·lat agendes electròniques a les entrades dels edificis que recullen totes les activitats que es portaran a terme en el campus durant aquell dia en concret.

Tenint en compte que la gestió d'aquest canal està descentralitzada a unitats acadèmiques i administratives, s'ha editat i s'ha distribuït internament el llibre d'estil del Canal UPF, amb consells pràctics per optimitzar l'eficàcia dels missatges que es publiquen a les pantalles dels campus.

Pel que fa al volum d'informació, aquest any s'han publicat prop de 2.000 missatges, tenint en compte les noves pantalles verticals d'agenda, entre un total de 47 usuaris desecentralitzats.

Breus UPF

Fins al mes de juliol del 2015 s'han publicat 40 butlletins digitals, amb una periodicitat setmanal. S'ha mantingut l'agenda d'actes UPF incorporada el curs passat i s'han afegit, puntualment, recordatoris sobre temes pràctics de comunicació per a PAS i PDI. El butlletí l'obren, de mitjana, al voltant de 800 usuaris.

Guies de la Universitat

Aquest curs, la Guia de la Universitat per a nous estudiants s'ha editat en format digital (versions EPUB i PDF), com el curs anterior. Durant el procés de matriculació es va informar els nous estudiants del lloc i la manera per descarregar la Guia. Les més de 10.500 visites a la pàgina de descàrrega, ja sigui en català (6.000), castellà (3.000) o anglès (1.500), demostren una bona acceptació del producte per part dels col·lectiu de nous estudiants. Com cada any, als nous estudiants també se'ls lliura una carpeta en el moment de formalitzar la matrícula.

Per a les noves incorporacions de PAS i de PDI, s'ha mantingut l'edició de la guia corresponent del curs anterior, en aquest cas només en format PDF. Tant la guia dels estudiants com la del PAS i del PDI s'editen en tres llengües: català, castellà i anglès.

Taula 7.8. Campus Global: accessos per perfil d'usuaris. 2014-2015
Taula 7.9. Campus Global: accessos per cursos. 2010-2015
Taula 7.10. Canals de comunicació. 2014-2015

Mitjans de Comunicació i Xarxes Socials

Seguint el document de línies estratègiques de la UPF per al període 2013-2015, la Universitat fa una aposta per guanyar rellevància i reconeixement dins la societat, millorar l'accessibilitat a la recerca que es fa a la UPF i visualitzar-ne millor els resultats i consolidar l'expansió internacional de la UPF per esdevenir una universitat de referència a Europa.

Amb aquests objectius, s'ha creat el portal web Mèdia (www.upf.edu/media), en català, castellà i anglès. Aquest espai recull de manera àgil totes les informacions d'actualitat que genera la UPF (notícies, entrevistes, reportatges, vídeos, publicacions institucionals...), així com una sèrie de serveis específics per a periodistes que tenen per objectiu fer més accessible i transparent el coneixement de la institució a aquest col·lectiu.

Cal destacar entre aquests serveis la Guia d'experts de la UPF, una nova eina en format buscador que permet trobar ràpidament el coneixement dels professors i investigadors de la Universitat a partir de la seva expertesa. Aquesta eina està vinculada al Portal de Producció Científica, de tal manera que els resultats surten d'una mateixa font d'informació i s'actualitzen automàticament. D'altra banda, també s'ha creat una guia de publicacions periòdiques de la UPF o un espai de subscripció a butlletins electrònics institucionals (Actualitat UPF, L'Hora del Pati, UPF Alumni o Innoinfo).

Producció de notícies

De setembre del 2014 a juliol del 2015 s'han publicat 557 notícies a la web de la UPF (un 26% més que el curs passat), totes traduïdes al castellà i 150 a l'anglès, un 27% del total. Les peces han cobert, principalment, temes institucionals, de recerca i docència, i vida universitària. Seguint la línia encetada el curs passat, s'ha impulsat la producció de continguts en format multilingüe, traduint totes les notícies al castellà directament i augmentant-ne la producció en anglès.

També s'ha potenciat el format multimèdia en la producció, adjuntant galeries d'imatges i vídeos en aquelles en què era possible, i s'han diversificat els formats. En aquest sentit, s'ha creat una nova seccio d'entrevistes a la web, anomenada #ProtagonistesUPF, destinada a donar visibilitat a professors i investigadors, personal d'administració i serveis, estudiants i antics alumnes que, per algun motiu, han estat d'actualitat. En aquesta secció s'han publicat 35 entrevistes al llarg del curs, totes traduïdes al castellà i a l'anglès.

L'augment de producció de peces informatives ha comportat, també, un incement remarcable de les pàgines vistes a la web d'e-notícies de la Universitat, que ha passat de 150.000 a 210.000, fet que suposa un 40% més que el curs anterior. Aquests valors es tradueixen en 75.000 usuaris diferents (53.000 el curs passat) i 155.000 sessions (115.00 l'any anterior).

Les notícies produïdes també s'han difós a través del sistema de pantalles dels diferents campus de la UPF, per tal de mantenir la comunitat universitària informada sobre l'actualitat de la institució.

Relacions i presència als mitjans de comunicació

Al llarg del curs 2014-2015 s'han organitzat diverses activitats, a les quals s'ha convocat els mitjans de comunicació. A continuació es detallen algunes de les convocatòries fetes: presentació de l'informe sobre el mercat immobiliari UPF-Tecnocasa (setembre i març); inauguració del nou edifici del Parc de Recerca de la UPF al campus de la Ciutadella; acte d'inauguració del curs 2014-2015 de la UPF; inauguració del curs de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, a càrrec de Thomas Piketty; celebració del Forum on Education Abroad; lliurament del premi UPFEmprèn; celebració de la 10a. edició d'UPFeina; acte de presentació de la càtedra Pompeu Fabra; debats UPFMón: "Moviments socials i participació ciutadana"; prova de selecció de Ferran Adrià al campus del Poblenou; competició de doctorat Rin4', o la trobada amb la premsa, prèvia a la compareixença del rector de la UPF al Parlament de Catalunya amb motiu del 25è. aniversari de la Universitat.

Les notícies, en funció de la seva possible rellevància, s'han difós també a mitjans de comunicació a través de notes de premsa, per tal de generar impactes positius sobre la Universitat. D'aquesta manera, la presència en mitjans ha estat la següent:

  • Premsa escrita: entre els mesos de setembre del 2014 i juny del 2015 la UPF, com a institució, ha generat 3.420 impactes o mencions a la premsa escrita espanyola, fins a aconseguir una audiència acumulada de 800 milions de lectors i un valor de 30 milions d'euros. D'altra banda, s'han publicat 783 articles d'opinió de professors de la UPF, que han tingut una audiència acumulada de 175 milions de lectors i un valor de 3,5 milions d'euros (font: Acceso).
  • Premsa en línia: la presència de la UPF a Internet ha tingut un augment molt remarcable respecte al curs passat, amb més de 15.000 impactes o mencions, 11.700 en l'ambit nacional i 3.700 en l'internacional (font: Acceso). Aquestes dades es tradueixen en una audiència acumulada de 6.500 milions de lectors i un valor de 52 milions d'euros.

És rellevant remarcar el fort augment de presència de la UPF en la premsa digital, perquè permet que la informació sigui compartida fàcilment a través d'altres canals, com per exemple les xarxes socials, i que arribi a un públic més ampli.

Xarxes socials

Seguint la línia iniciada el curs passat, s'han adaptat les publicacions a cada plataforma, tenint en compte les especificitats del perfil d'usuari que hi ha i les característiques pròpies de la xarxa. A més a més, s'han posat en marxa seccions col·laboratives transversals a totes les xarxes socials. El millor exemple és la #FotoUPF, un espai on qualsevol persona de la comunitat UPF o de fora pot fer arribar una fotografia de la Universitat i, setmanalment, es publica la millor a tots els perfils i al Canal UPF (pantalles de campus).

Facebook

La pàgina oficial ha passat de 20.700 seguidors a 25.500, un 23% més. S'han adaptat els continguts a les característiques d'ús de la plataforma, potenciant la difusió de temes relacionats amb la vida universitària, sobretot protagonitzada per estudiants, i disminuint la presència de notícies d'actualitat. Aquest canvi ens ha fet guanyar engagement amb la comunitat i, per tant, ha suposat multiplicar l'impacte de les publicacions. D'altra banda, s'ha buscat un to més desenfadat i proper, tenint en compte el perfil dels usuaris. 

Twitter

El perfil institucional ha passat de 13.335 seguidors a 16.700, un 25% més, i s'han publicat al voltant de 1.700 piulades durant aquest període. Els continguts publicats segueixen la línia de l'any anterior: actualitat universitària, informació de servei, agenda d'actes... I s'ha potenciat la sinergia amb la resta de perfils de Twitter vinculats a la Universitat, donant-los més protagonisme a través de la compartició directa dels seus continguts.

Flickr

S'ha potenciat la xarxa per tal que actuï com a repositori exhaustiu dels esdeveniments de la UPF i per aprofitar al màxim l'element audiovisual, incorporant galeries de fotografies a les notícies i reportatges que s'elaboren per a la web. Fins al mes de juliol s'han creat més de 40 galeries fotogràfiques, amb unes 3.000 fotos. En visites absolutes, el perfil de Flickr aconsegueix molta visibilitat i se situa al voltant dels dos milions des de la seva creació.

Algunes de les galeries creades durant aquest curs són: Acte d'inauguració del curs acadèmic 2014-2015, 2a. Fira UPF Solidària, Lliçó inaugural de la Facultat d'Economia i Empresa, Lliçó inaugural de la Facultat d'Humanitats, Forum on Education Abroad, Acord de creació del JHU-UPF PPP, Premi UPFEmprèn, Presentació de la càtedra Pompeu Fabra, Inauguració del nou edifici del Parc de Recerca UPF, Acte d'homenatge a Jaume Vallcorba, Debats UPFMón, Saló de l'Ensenyament, Congrés "Diálogos Judiciales", Activitat de divulgació "Entrevista a un científic".

Youtube

Al canal de vídeos s'han publicat gairebé 200 noves peces (que sumen 886 en total), i el nombre de visualitzacions durant aquest curs (de setembre a juliol) ha arribat a les 170.000. El nombre de subscriptors ha augmentat en 455, i arriben als 1.660, un 44% d'increment.

Instagram

Després de la posada en marxa el curs passat, el perfil s'ha consolidat i ha anat creixent de manera sostinguda. Actualment, compta amb 1.650 seguidors i s'hi han compartit 290 imatges sobre vida universitària, espais UPF i actes i esdeveniments. Com a plataforma, és una de les que genera més engagement amb els suaris, i això s'ha potenciat amb la creació de seccions col·laboratives amb la comunitat universitària, com pot ser la de la #FotoUPF. D'altra banda, aquest curs s'ha organitzat per primera vegada l'#InstadayUPF, una activitat que perseguia dos objectius, oferir formació a la comunitat UPF sobre la xarxa social a través d'experts i promocionar el propi perfil institucional de la Universitat. L'acció ha acabat amb una petita exposició fotogràfica al pati de l'edifici Roger de Llúria durant el mes de juny.

Linkedin

En aquesta plataforma de contactes professionals la Universitat hi comparteix informacions sobre UPF Alumni, sortides professionals, temes de transferència i innovació, programes de postgrau i actualitat universitària. Actualment, compta amb un volum de més de 55.000 seguidors, un 28% més que el curs passat.

Publicacions institucionals

Revista institucional upf.edu

Durant el curs 2014-2015 s'ha publicat el número 8 (setembre del 2014) i el número 9 (març del 2015) de la revista institucional upf.edu, que té una periodicitat semestral. De cada número se n'han fet 2.500 exemplars en paper, que s'han distribuït entre el personal docent i investigador permanent de la UPF, els membres premium d'UPF Alumni, mitjans de comunicació, centres educatius i institucions públiques i empreses amb les quals la Universitat té algun tipus de relació.

Versió digital de les revistes institucionals

Els dos números de la revista institucional publicats durant el curs 2014-2015 s'han difós digitalment a través de la plataforma ISSUU. Cal destacar que, a partir d'aquests dos números, s'han fet les versions castellana i anglesa de la revista, només consultables en línia. Aquesta novetat ha tingut bons resultats perquè ha fet augmentar el nombre de lectures respecte als cursos anteriors, acostant el contingut a un públic més ampli i de caràcter internacional. 

La revista número 8 ha tingut més de 1.200 lectures i al voltant de 4.200 impressions en català, 220 lectures i 3.000 impressions en castellà, i 150 lectures i 5.600 impressions en anglès. La número 9 ha tingut 800 lectures i 3.000 impressions en català, 130 lectures i 4.600 impressions en castellà, i 47 lectures i més de 1.400 impressions en anglès.

Revista upf.edu, Especial Promoció 2015

Aquest curs, coincidint amb l'acte acadèmic de graduació del mes de juliol del 2015, s'ha editat de nou un número especial de la revista que ha servit de record per als estudiants graduats. La publicació, amb continguts adaptats específicament per a cada sessió de l'acte, ha tingut un tiratge de 2.600 exemplars. D'altra banda, s'han publicat també a la plataforma ISSUU.

Butlletí electrònic Actualitat UPF

Aquest curs s'ha creat el nou butlletí electrònic Actualitat UPF amb l'objectiu d'acostar les principals informacions de la Universitat al públic extern. És una publicació setmanal que s'envia cada dilluns a tota aquella gent que s'hi ha subscrit, actualment al voltant de 650 persones, i que resumeix tot allò que ha estat notícia la setmana anterior. D'altra banda, també avança l'agenda d'actes prevista i incorpora una secció atemporal sobre temes de la comunitat UPF. S'edita en català.

És un instrument que ha donat bons resultats perquè ha servit, d'una banda, de recordatori de temes que els mitjans de comunicació havien passat per alt i que recullen de nou i, de l'altra, per fomentar la compartició social de continguts relacionats amb la UPF, que ha fet augmentar la presència de la Universitat a les xarxes socials.

Imatge Corporativa i Serveis Gràfics

La nova marca de la UPF es consolida amb força. Tots els productes de papereria ja porten la nova marca. També tots els segells. A la resta de material, un percentatge molt alt ja està actualitzada.

S'ha iniciat la nova senyalització interna dels edificis al campus de la Ciutadella, concretament a l'edifici Mercè Rodoreda, 24. I també la senyalització externa.

S'han creat noves marques pròpies tenint en compte el Manual d'identitat visual de la UPF. També s'han dissenyat nous logos per a moltes unitats, grups i centres de recerca, i per a Twitter. Amb la creació de les UCA, s'han hagut de dissenyar les marques d'aquestes noves unitats acadèmiques.

Amb motiu del 25è. aniversari de la UPF s'han dissenyat productes amb l'aplicació del logo guanyador del concurs convocat per a aquest esdeveniment (marxandatge, web, carpeta de l'estudiant...).

Amb l'objectiu de limitar els costos de producció, el disseny de material per a la web o altres productes electrònics creix molt notablement. Totes les campanyes es veuen reforçades amb la presència de bàners per a la web i imatges per al Canal UPF. També s'ha dissenyat la plantilla de les noves agendes del Canal UPF instal·lades als campus.

La producció en paper, encara que cada cop és més racional, continua fent-se, procurant sempre optimitzar els recursos i estalviar al màxim possible, intentant tiratges conjunts per racionalitzar el nombre d'impressions i adjudicant les feines a les empreses més adients en cada cas. També assessorant i informant l'usuari de les múltiples plataformes comunicatives que ofereix la Universitat gratuïtament.

S'ha pensat, dissenyat, coordinat i produït tot el material gràfic de congressos, jornades i altres activitats: projecte Universal, Fira UPFeina, UPFEmprèn, Dia Internacional de la Violència de Gènere, Diálogos Judiciales, Debats UPFMón, acte acadèmic de graduació, jurament hipocràtic, LMP Graduate Conference, Rin4', Dia de la Dona, Lliga de Debat, Dia de l'Empresa...

També s'han dissenyat i s'han produït, per primer cop, tots els fullets de programes de postgrau en diferents idiomes.

S'han dissenyat i s'han produït els fullets de presentació de la Universitat en tres idiomes.

En el Saló de l'Ensenyament i en el Saló Futura també s'ha participat amb el disseny dels estands, la creació i la realització de tots els fullets (grau i postgrau) i també marxandatge.

Per donar a conèixer el nou Grau Obert i presentar el Campus Júnior, s'han dissenyat diferents productes. També s'ha conceptualitzat i s'ha creat tota la campanya del Pla Estratègic.

Aquest curs s'ha iniciat una nova línia gràfica de marxandatge, amb nous productes i redissenyant els que ja estaven consolidats (samarretes, carregadors mòbils, tasses, motxilles...).

Taula 7.12. Serveis Gràfics: dissenys fets i produïts. 2014-2015

Serveis Lingüístics

S'ha continuat duent a terme la seva tasca de corregir i gestionar la traducció de textos, establir criteris i assessorar la institució en qüestió de llengües.

Cal destacar que, un any més, la UPF ha superat satisfactòriament l'anàlisi de la qualitat lingüística realitzada per la Generalitat de Catalunya a partir d'una mostra aleatòria de textos en català i en anglès publicats a la web de la UPF. Per segon any consecutiu, la UPF ha quedat en primera posició del conjunt de les universitats de Catalunya, amb una puntuació del 89,04%, en l'anàlisi corresponent a la llengua catalana; mentre que en l'anàlisi corresponent a la llengua anglesa la UPF ha obtingut igualment una puntuació molt alta, del 88,1%, que l'ha fet quedar en setena posició en el conjunt de les universitats de Catalunya.

D'una altra banda, s'han de destacar tambe les accions següents:

  • Manteniment i actualització de la web del Gabinet Lingüístic, com a portal de recursos i de suport lingüístic, i també de les quatre eines principals per a l'establiment del model de llengua a la Universitat: els Documents administratius de la UPF, el Llibre d'estil de la UPF, la Nomenclatura i el Glossari universitari.

  • Suport a la càtedra Pompeu Fabra en el desenvolupament de les seves tasques i en el desplegament de les accions que duu a terme per assolir els seus objectius.

  • Assistència a la sessió d'Espais Terminològics 2014, "Terminologia i coneixement compartit", organitzada pel Termcat i realitzada a la Residència d'Investigadors de Barcelona al novembre del 2014.
  • Participació en la II Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat com a membres del jurat, el 20 de febrer del 2015.
Taula 7.13. Correccions i traduccions de Serveis Lingüístics, per mesos i per nombre de paraules

Voluntariat Lingüístic 

Durant el curs 2014-2015 el Voluntariat Lingüístic (VL), un programa que té com a objectius l'acolliment lingüístic i cultural dels estudiants internacionals i la internacionalització, mitjançant l'aprenentatge de llengües, dels estudiants catalans, ha celebrat el seu quinzè aniversari, ja que es va crear al maig de l'any 2000 i va començar a funcionar en el curs 2000-2001. El Voluntariat Lingüístic ha ofert durant tot el curs un programa complet i variat de sortides i visites arreu de Catalunya, adreçades als estudiants internacionals, i ha continuat oferint el programa de parelles lingüístiques, obert tant als estudiants internacionals com als estudiants catalans.

D'altra banda, durant el curs s'ha anat actualitzant la pàgina web del programa, i també s'han anat publicant cada setmana al perfil que el VL té des de l'any passat a Facebook les cròniques setmanals i els àlbums de fotos de les sortides, així com el post setmanal "La cançó de la setmana", amb el qual s'ofereix a la comunitat de seguidors del VL -que són ja gairebé sis-cents- una selecció de cançons de pop-rock en català, com a part del programa d'acolliment i de divulgació de la cultura catalana en les seves diverses expressions.

Les principals activitats dutes a terme durant el curs han estat les següents:

Programa de parelles lingüístiques                

En el marc del programa d'intercanvi de conversa, durant el curs 2014-2015 s'han creat un total de 554 parelles lingüístiques: 210 en el primer trimestre, 148 en el segon trimestre i 74 en el tercer trimestre, incloent-hi algunes parelles sense intercanvi lingüístic pròpiament dit, és a dir, parelles en què estudiants catalans han ensenyat català a estudiants castellanoparlants o d'altres llengües per a les quals no hi havia demanda. En conjunt, s'han rebut més d'un miler de sol·licituds, 449 d'estudiants internacionals i 554 d'estudiants catalans, tant de grau com de postgrau.

Les llengües més demanades han estat les següents: pel que fa als estudiants internacionals, de fins a 57 nacionalitats diferents i que han ofert gairebé una quarantena de llengües diferents, aproximadament el 15%  han sol·licitat aprendre o practicar només català;  el 25% han demanat tant català com castellà, i el 60% restant han demanat només castellà. Pel que fa als estudiants catalans, les llengües més demanades han estat principalment l'anglès, que apareix en gairebé el 67% de les peticions; l'alemany, amb un 12% de les peticions, i el francès, amb un 10% de les peticions. Un cert nombre d'altres llengües, com ara l'italià, el xinès, el portuguès, el japonès, el rus, el finès o el suec, representen en conjunt l'11% de les peticions restant.

Pel que fa al sexe dels sol·licitants de parella lingüística, crida l'atenció que el 75,99% dels estudiants catalans i el 61,69% dels estudiants internacionals hagin estat dones, en contrast amb el 24,01% i el 38,31% d'homes, respectivament. I pel que fa al tipus d'estudis, el 61,69% dels estudiants catalans i el 70,60% dels estudiants internacionals són de grau, mentre que el 38,31% i el 26,96%, respectivament, ho són de postgrau.

Programa de sortides i visites

Aquest curs 2014-2015 el programa de Voluntariat Lingüístic ha ofert als estudiants internacionals de la Universitat un total de 34 sortides i visites guiades. Aquestes sortides i visites s'han fet per diversos llocs emblemàtics i d'interès, tant de la ciutat de Barcelona (22 visites, 8 de les quals a institucions o relaciones amb les tradicions) com de la resta de Catalunya (12 visites, una de les quals al Principat d'Andorra), i han servit per donar a conèixer als estudiants internacionals de la Universitat la realitat de Catalunya, des de perspectives tan diverses com la història, l'arquitectura, el patrimoni, la gastronomia, la llengua, les tradicions, l'economia, les institucions, els mitjans de comunicació, la natura i el paisatge, l'art o el lleure.

Per trimestres, les sortides han estat les següents:

Primer trimestre: s'han fet un total de dotze sortides, vuit per la ciutat de Barcelona -Park Güell, ruta per la Barcelona de 1714, barri gòtic, Parlament de Catalunya, assistència a un assaig dels Castellers de Barcelona, Eixample, visita a TV3 i Catalunya Ràdio, monestir de Pedralbes i Sarrià, i ruta de tradicions nadalenques-. Aquesta última sortida del trimestre va finalitzar amb una copa de cava i un tast de neules i de torrons a la seu del Rectorat de la Universitat, per celebrar amb els estudiants el 15è. aniversari del programa i les festes de Nadal. Pel que fa a les sortides per la resta de Catalunya, se'n van fer tres, a Tossa de Mar, a Girona i a Hostalric, on vam fer un 'taller de pa amb tomàquet'.

Segon trimestre: s'han fet un total de dotze sortides, vuit per la ciutat de Barcelona -Palau de la Generalitat, Biblioteca de Catalunya i Institut d'Estudis Catalans, ruta pels escenaris cinematogràfics de Barcelona, ruta per la Barcelona de Picasso i de Miró, ruta per la muntanya de Montjuïc, visita a l'Observatori Fabra i descoberta de la carretera de les Aigües, assistència a un assaig dels Castellers de la UPF, i ruta per la Barcelona de les dones-, tres per altres indrets de Catalunya (visita a Montblanc i a un celler de la DO Conca de Barberà i calçotada a Barberà de la Conca, visita a Manresa, i visita a Figueres, al castell de Sant Ferran i al Museu Dalí) i una sortida turística, cultural i d'esquí al Principat d'Andorra.

Tercer trimestre: s'han fet un total de deu sortides, cinc per la ciutat de Barcelona -visita al Tibidabo, a la torre de Collserola i al pantà de Vallvidrera, visita al barri del Raval, ruta per les places de Gràcia i visita al refugi antiaeri de la plaça del Diamant, visita a l'Ajuntament de Barcelona, i ruta dels dos turons (el turó de la Rovira i el turó del Carmel), amb esmorzar internacional de fi de curs al turó de la Rovira- i cinc per altres indrets de Catalunya -visita a Montserrat i amb ascensió al cim de Sant Jeroni, visita als monestirs de Sant Joan de les Abadesses i Ripoll i 'taller de pa amb tomàquet', visita a Besalú, a Banyoles i a Girona amb motiu del festival 'Girona Temps de Flors', visita a Tarragona, i excursió a la Vall de Núria.

Programa de captació de futurs estudiants

Pla de captació de futurs estudiants de grau

De la campanya de captació de futurs estudiants de grau del curs 2014-2015 cal destacar un augment del 24,94% en el nombre de futurs estudiants que han assistit a les sessions informatives de grau a la UPF respecte al curs passat.

Amb les actuacions d'aquest curs, els resultats generals de la campanya són els següents:

  • Impacte directe: mitjançant activitats presencials, s'ha arribat a 33.112 estudiants de secundària (visites a/de centres de secundària, sessions informatives dels graus, fires, jornades d'orientació universitària d'entitats externes i altres activitats de promoció). Aquesta xifra representa un increment del 6,20% respecte a les xifres del curs passat.
  • Impacte indirecte: 322.515 persones (visites de la web de graus, seguidors de xarxes socials, seguidors del blog i subscriptors del butlletí), xifra que representa un 9,81% més que el curs passat. (dades a 12 de juny del 2015)

Altres accions i activitats que s'han portat a terme aquest curs han estat:

Butlletí L'Hora del Pati

L'Hora del Pati és el butlletí electrònic mensual per als futurs estudiants de grau. El butlletí, al qual s'han de subscriure els usuaris, informa sobre qüestions d'interès per a aquest col·lectiu i de les diferents activitats que organitza la UPF adreçades a estudiants de secundària (fires, sessions informatives, visites a centres, etc.). D'altra banda, el butlletí també presenta les diferents titulacions de la UPF a través d'un estudiant de cada grau.

El butlletí ha aconseguit 2.913 subscripcions, que representen un 80,14% (1.617 subscriptors el curs 2013-2014).

Blog Universitari per Fi

El blog Universitari per Fi s'ha pensat per a futurs estudiants de grau. Els autors són estudiants de grau que relaten en primera persona la seva experiència a la UPF.

Des del setembre del 2014 fins al 12 de juny del 2015 ha tingut 9.173 visites, un 61% més que el curs passat (5.700 visites).

Visites a/de centres de secundària

El nombre de visites ha estat 194 (217 el curs 2013-2014) i s'ha informat a 11.348 estudiants (12.707 el curs 2013-2014). Les visites, per tant, han disminuït un 10,6% respecte del curs passat i el nombre d'estudiants informats també ho ha fet en un 10,7%. Aquesta disminució és deguda al fet que fins al mes de novembre no es va incorporar el tècnic de promoció de graus.

Sessions informatives dels graus

El nombre de futurs estudiants que han assistit a sessions informatives de grau és de 6.031 (4.827 el curs 2013-2014). Per tant, ha augmentat en un 24,94%, i s'han fet 83 sessions, 17 sessions més que el curs passat (66). Setze sessions informatives, un 33,3% més que el curs passat, s'han retransmès en directe per la web de la UPF i per Twitter, amb 245 visites, xifra que representa un 63,3% més que el curs passat (150).

D'altra banda, aquest curs s'han convidat antics alumnes a participar en set sessions, novetat que ha resultat molt satisfactòria per als assistents.

Fires

La UPF ha participat en 12 fires nacionals d'ensenyament (14 el curs 2013-2014). A banda de les fires ja tradicionals (Palma de Mallorca, València, Pamplona, Barcelona, Madrid, Badalona, Igualada i Valls), els territoris nous que s'han cobert han estat Alacant, Ciutadella (Menorca) i Sant Sebastià. El nombre d'estudiants atesos presencialment a les fires ha estat de 201.844, xifra que representa un 12,14% més que el curs passat.

Saló de l'Ensenyament

S'hi van atendre 10.137 consultes d'estudiants (10.633 el curs 2013-2014), xifra que representa un 4,7% menys que el curs passat.

Guia d'activitats per a secundària, batxillerat i cicles formatius 2014-2015

El primer trimestre es va editar aquesta guia, que és un recull de les activitats de la UPF o d'altres institucions adreçades als alumnes que volen fer estudis universitaris, als seus professors i als seus pares. S'ha publicat a la web de graus.

Visites a la web d'estudis de grau (del 15 de setembre del 2014 al 15 de setembre del 2015)

La web dels estudis de grau ha rebut 575.900 visites. Si ho comparem amb el mateix període del curs passat (474.938 visites), veiem que han augmentat un 21,26%. Cal destacar les visites al simulador de la nota d'accés a la Universitat: 93.533. 

S'ha actualitzat també l'aplicació UPF.Graus per a mòbils Android. L'aplicació conté informació sobre els graus, vídeos dels campus i els premis de treballs de recerca de batxillerat. Té incorporats el simulador de la nota d'accés a la universitat creat per la mateixa Universitat i Google Maps, amb la situació dels campus de la UPF. L'aplicació es podia descarregar a través de codis QR col·locats a l'estand de la UPF del Saló de l'Ensenyament.

Paral·lelament, els estudiants també tenien a la seva disposició la versió de la web de graus per a mòbils.

Xarxes socials

Durant aquest curs s'ha treballat intensament en la captació de futurs estudiants de grau a través dels comptes Jo, la Pompeu de Facebook i de Twitter, adreçats als estudiants de secundària. Facebook ha passat de 1.900 amics el curs 2012-2013 a 2.646 aquest curs, i Twitter, de 800 a 1.661 seguidors. Així mateix, el perfil Jo, la Pompeu a Instagram, xarxa social per compartir fotografíes, ha passat de 200 seguidors a 744. El perfil serveix per donar a conèixer els diferents espais de la Universitat, així com part de la vida universitària.

Altres activitats

Pel que fa a les activitats organitzades pels centres de la UPF o per institucions externes, com ara els premis als millors treballs de recerca de batxillerat i les jornades d'orientació universitària (JOU): el nombre de treballs presentats durant aquest curs ha augmentat un 22,4% respecte a l'any passat, fet que consolida la penetració d'aquesta acció entre els estudiants de batxillerat i, en el cas de les JOU, han assistit un 6,7% menys d'estudiants (s'ha de tenir en compte que aquest curs s'han separat activitats que, en cursos anteriors, s'incloïen en la categoria de Jornades d'Orientació Universitària i que ara es classifiquen com a fires a centres escolars).

Taula 7.14. Campanya de captació de futurs estudiants de grau. 2014-2015

Pla de captació de futurs estudiants de postgrau 

Amb les actuacions d'aquest curs, els resultats generals de la campanya són els següents:

  • Impacte directe: 5.200 persones (assistents a sessions informatives de màsters, persones ateses a les fires, consultes telefòniques i de correu electrònic del PIE i correus informatius).
  • Impacte indirecte: 400.000 persones (visites de la web de màsters i de doctorats, seguidors de xarxes socials, clics a les campanyes de Google Adwords i altres activitats de promoció).

Les activitats i les accions es resumeixen en atenció presencial d'estudiants en fires o en sessions informatives (2.596), diversos correus a les persones interessades en l'oferta acadèmica de la base de dades (aproximadament 4.000 registres), contacte amb els agents o amb els estudiants ambaixadors de la UPF i amb les universitats sòcies de la UPF en matèria de cooperació acadèmica, la publicitat en mitjans escrits i digitals i, finalment, el reforçament de la marca UPF mitjançant els recursos que ofereix Internet (xarxes socials, Google Adwords, presència a portals educatius, etc.).

Fires

Els principals territoris en què s'ha fet promoció dels postgraus de la UPF durant aquest curs han estat Catalunya, Espanya, Llatinoamèrica, Turquia i Corea, dels quals s'han visitat un total de 16 ciutats: Barcelona, Madrid, València, Santiago de Compostel·la, Tarragona, Bilbao, Istambul, Santiago de Xile, Bogotà, Mèxic DF, Lima (dues vegades), Sao Paulo, Rio de Janeiro, Busan i Seül (Corea). S'ha participat en més fires que el curs passat, i el nombre d'estudiants atesos ha pujat un 83% (un 3,6% d'estudiants nacionals i un 162,8% d'estudiants internacionals). L'assistència a aquestes fires ha permès atendre 2.175 consultes i obtenir 866 contactes nous.

Sessions informatives

S'han organitzat 15 sessions informatives dels màsters universitaris (cinc més que el curs passat) durant els mesos d'abril a juny del 2015. Hi han assistit 118 persones.

Aprofitant els desplaçaments a fires internacionals, s'han fet vuit sessions informatives que han tingut un total de 303 assistents. Les ciutats on s'han fet sessions informatives són Lima (3), Santiago de Xile, Bogotà, Mèxic DF i Istambul.

Campanya a Internet

S'ha continuat amb les campanyes de publicitat dels màsters a Google. Des del mes de gener fins al mes de juny del 2015 han estat actives les campanyes d'Espanya i la d'Europa. Des de gener fins a març han estat actives les campanyes de Llatinoamèrica (Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Colòmbia, República Dominicana, Equador, Mèxic, Perú, Veneçuela); la dels Estats Units, en anglès (Califòrnia, Florida, Nova York i Texas), i la campanya de màsters impartits en anglès, que s'ha fet a Canadà, la Xina, l'Índia i Turquia. La campanya ha aconseguit, des de l'inici de curs, prop de 21.734 clics als anuncis dels màsters de la UPF.

Campanya a premsa

S'ha anunciat l'oferta de màsters a La Vanguardia (edició impresa), a la revista upf.edu, a les webs Angloinfo i singulardigital.cat.

Xarxes socials

S'ha continuat amb l'activitat a Facebook, des del compte Postgraus UPF, on els amics ja són 1.071. Pel que fa a Twitter, els seguidors han arribat a la xifra de 1.685. A Instagram hi ha 761 seguidors.

Web

S'ha continuat amb l'actualització i la millora dels seus continguts.

Les visites a les webs de màsters i de doctorats han estat 476.820 i 103.291, respectivament. En tots dos casos s'ha produït un augment de les visites: un 20,92% pel que fa a la web de màsters i un 16,70% a la web de doctorats.

Materials de promoció

Durant aquest curs s'ha editat el fullet de màsters i doctorats de la UPF, en castellà i en anglès, amb un encartament que afegeix l'oferta de màsters universitaris del Grup UPF, així com fullets dels màsters universitaris.

Taula 7.15. Campanya de captació de futurs estudiants de postgrau. 2014-2015