Relacions internacionals i mobilitat


Els indicadors d'internacionalització continuen estan, en termes relatius, molt per sobre de la mitjana espanyola i catalana. En el curs 2013-2014 un 30,3% d'estudiants graduats de la UPF van fer una estada acadèmica a l'estranger, xifra que va depassar l'objectiu del 20% fixat per la Unió Europea per al 2020. Des del punt de vista de la recepció d'estudiants en mobilitat, s'ha assolit novament un màxim històric, amb 1.589 estudiants que han arribat a la UPF per mitjà de convenis d'intercanvi, Erasmus i amb la resta del món, i en particular a través del Programa d'Estudis per a Estrangers, que s'ha potenciat com a pol d'atracció.

Durant aquest curs 2014-2015, la UPF ha pres part en diversos fòrums d'educació internacional, com ara la 26a. Conferència Anual de la European Association for International Education (EAIE) a Praga, el setembre del 2014; la 10a. Conferència Anual de l'Asia Pacific Association for International Education (APAIE) a Beijing, el març del 2015; la 11a. Conferència Anual del Forum on Education Abroad, l'abril del 2015 a Nova Orleans, i la Conferència i Exposició Anual de NAFSA, el maig del 2015 a Boston. Cal destacar que la UPF va acollir la II Conferència Europea del Forum on Education Abroad l'octubre del 2014. 

En l'àmbit espanyol, el compromís amb la internacionalització queda palès amb la representació de la UPF a la Comissió d'Internacionalització i Cooperació de les Universitats Espanyoles (CICUE), sectorial de referència de la CRUE. A escala catalana, s'ha continuat treballant amb la resta d'universitats en el marc de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), per tal de definir una estratègia conjunta en l'àmbit internacional que posicioni Catalunya i el seu sistema universitari a Europa.

També localment s'han coordinat accions en clau internacional. A través de la participació de la UPF en el grup de treball del Node de Mobilitat, es faciliten els tràmits d'estrangeria al col·lectiu d'estudiants i de professors internacionals. Igualment, en el marc del consorci del Barcelona Centre Universitari, la UPF garanteix una acció i uns serveis comuns d'acollida a la ciutat per a la comunitat universitària internacional.

Mobilitat

770 estudiants de la UPF han participat en els programes d'intercanvi següents:

 • Erasmus acadèmic (Europa): 512
 • Erasmus pràctiques (Europa): 40
 • Convenis bilaterals (Amèrica del Nord, Iberoamèrica, Àsia i Oceania): 196
 • SICUE (Espanya): 7
 • Escola d'Estiu Internacional UCLA: 15

La majoria dels estudiants de la UPF han optat per Europa i pel programa Erasmus en el marc del Programa Erasmus + 2014-2020 de la UE, que aporta ajuts i recursos per impulsar activitats relacionades amb la mobilitat d'estudiants per a estudis i pràctiques. No obstant això i el volum d'estudiants que es mouen dins de les fronteres europees, cada any, un nombre més elevat d'estudiants s'acull a l'opció dels convenis bilaterals amb universitats de destinació en països d'interès estratègic.

Tots els estudiants amb plaça d'intercanvi Erasmus han comptat amb ajut econòmic provinent, bé del MECD a través de la seva convocatòria d'ajuts Erasmus.es, bé de la UE. Els convenis bilaterals també han disposat d'un ventall de beques (50 beques Aurora Bertrana; 20 beques Passaport al Món; 15 beques Santander Iberoamérica, i una Fórmula Santander). Això suposa una dotació global de 120.000 euros en ajuts a la mobilitat, entre fons propis i patrocinis. La combinació d'aquests ha permès que gairebé el 90% de la mobilitat s'hagi beneficiat d'ajuts.

Pel que fa al programa Erasmus Pràctiques, s'ha fet una campanya d'informació específica, acompanyada de tallers per buscar pràctiques internacionals i una convocatòria flexible que ha permès maximitzar els ajuts atorgats, fins i tot aprofitant el període estival.

També a l'estiu del 2015 tindrà lloc la quarta edició de l'Escola d'Estiu Internacional. Un total de 15 estudiants UPF cursaran assignatures optatives en els àmbits de comunicació, ciències polítiques, economia i humanitats durant l'estiu, compartint aula amb estudiants internacionals a Barcelona, i ho complementaran amb una estada de sis setmanes a la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, en el marc del programa Global Cities. Es tracta d'un projecte capdavanter que, acadèmicament, introdueix el concepte de trimestre d'estiu i, en termes d'internacionalització, articula una mobilitat de curta durada amb plenes garanties de reconeixement.

1.589 estudiants de fora de la UPF han fet una estada acadèmica a la Universitat durant el curs 2014-2015, d'acord amb el detall següent:

 • Erasmus acadèmic: 422
 • Erasmus pràctiques: 1
 • Convenis bilaterals: 113
 • SICUE: 23
 • Visitants: 42
 • Programes conjunts: 5
 • Programa d'Estudis per a Estrangers (UPF Study Abroad Program): 859
 • Escola d'Estiu Internacional: 124

El programa Erasmus es manté estable i creixen els altres programes pels quals arriben a la UPF estudiants d'altres països, així com els estudiants en modalitat de pagament. Cal esmentar l'arribada d'estudiants visitants brasilers sota el programa Ciències sense Fronteres i també que el nombre de participants a l'Escola d'Estiu Internacional creix en un 50% en la seva quarta edició.

Trimestralment s'han organitzat sessions d'acollida per a aquest col·lectiu d'estudiants, amb l'objectiu de facilitar la seva integració i estada a la UPF. Com a part essencial de la seva integració, el col·lectiu s'ha beneficiat de les activitats del programa del Voluntariat Lingüístic i de l'oferta específica de cursos de català i de castellà. Des de l'Oficina de Mobilitat i Acollida s'ha coordinat la participació dels estudiants locals beneficiaris de beca institucional com a mentors en aquestes activitats, complementant així el programa que gestiona l'associació d'estudiants Erasmus Student Network.

També els professors de la UPF s'han pogut acollir al programa Erasmus a través de la convocatòria conjunta del Servei de Relacions Internacionals i el Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) per promoure estades docents en universitats europees, amb 8 beneficiaris. Pel que fa al personal d'administració i serveis, s'ha fet la segona convocatòria Erasmus-PAS, amb 12 beneficiaris que han fet estades de formació en institucions europees.

Cooperació acadèmica internacional 

Participació en projectes

A banda de la mobilitat com a activitat més representativa de la internacionalització dels estudiants de la UPF i del seu campus, la UPF ha promogut activament la presentació de propostes a convocatòries de cooperació educativa en el marc de programes europeus i internacionals, d'acord amb els seus objectius estratègics, tot oferint a la comunitat acadèmica nous serveis de difusió de convocatòries publicades, assessorament i suport tècnic al PDI que actuï com a coordinador o soci de projectes, tramitació de les propostes i signatura institucional, informació dels resultats de les convocatòries i seguiment i suport tècnic al llarg del projecte.

Projectes europeus en curs (12):

 • ALFA: DHES "Red de Derechos Humanos y Educación Superior", coordinat per la UPF.
 • Erasmus Mundus Acció 1: MAPP "Master in Public Policy", ofert per l'IBEI conjuntament amb la Universitat Central Europea (Hongria), l'Institute of Social Studies (Països Baixos) i la Universitat de York (Regne Unit).
 • Erasmus + Acció 2: MELANGE "Multicultural exploration of languages in Europe", coordinat per la Universitat Goethe de Frankfurt, amb la participació del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.

         Programa d'Aprenentatge Permanent

 • Consorci Erasmus: IJIE "Integrated Journalism in Europe", del Departament de Comunicació.
 • Programa transversal: METIS "Meeting teachers co-desing needs by means of Integrated Learning Environments", del DTIC.
 • Programa transversal: M4ALL "Motion-based adaptable playful learning experiences for children with motor and mental disabilities", del DTIC que ha finalitzat el primer trimestre del curs.
 • Jean Monnet Project: TeachEU, a càrrec del Departament d'Economia, una proposta de treball al voltant de com es desenvolupa la formació i l'educació sobre les institucions europees i el procés de construcció de la UE.
 • Erasmus Mundus Acció 2: NOVA DOMUS. Consorci cocoordinat per la Universitat de Barcelona i la Universitat de Brown (EUA), format per 6 universitats de països europeus, 4 universitats canadenques i 1 nord-americana, amb 5 membres associats. L'objectiu principal de NOVA DOMUS és crear una xarxa d'excel·lència que estimuli el flux transversal de coneixement en els àmbits de ciències experimentals i de la salut, ciències naturals i enginyeries, tot fomentant la col·laboració entre els diferents sectors aplicats i des de la perspectiva de les àrees temàtiques següents: química, salut pública, biomedicina i ciències fotòniques.
 • Erasmus Mundus Acció 2: AESOP i AESOP+. Consorcis cocoordinats per la Universitat Paul Sabatier de Tolosa-3 (França) i la Universitat del Cap Occidental (Sud-àfrica), formats per 11 universitats de països europeus i 9 universitats sud-africanes, així com també 6 membres associats. El focus d'atenció d'AESOP és el patrimoni cultural i natural, tot fomentant la col·laboració entre els diferents sectors aplicats i des de la perspectiva de les àrees temàtiques següents: enginyeria i tecnologies, geografia i geologia, humanitats, matemàtiques, informàtica, medicina, ciències naturals, ciències socials, comunicació i ciències de la informació.
 • Erasmus Mundus Acció 2: SIGMA Agile. Consorci cocoordinat per la Universitat de Varsòvia (Polònia) i la Universitat de Montenegro (Montenegro), format per 9 universitats de la UE, i 11 dels Balcans occidentals. El programa té l'objectiu de contribuir en aspectes com la innovació educativa, el desenvolupament professional, l'empleabilitat i la millora de la infraestructura institucional i acadèmica de l'educació superior als països balcànics, mitjançant l'intercanvi i la cooperació acadèmiques.

Propostes presentades (14):

Programa Erasmus+ Key Action 1

Projecte per a ajuts de Mobilitat amb Països Associats - Proposta de la UPF per al desenvolupament de mobilitat acadèmica i docent amb països com la Xina, l'Índia, Austràlia, els Estats Units, Corea, Japó i Hong Kong.

Projecte per a ajuts de Mobilitat amb Països Associats - Proposta coordinada des de l'A4U (Aliança 4 Universitats) per a mobilitat acadèmica i docent amb Rússia i Sud-àfrica.

-Erasmus Mundus Joint Master Degrees

ETHEL - "Join Master Degree in Empirical and Theoretical Linguistics". Coordinat per la Universitat Humboldt, amb participació del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF.

MAISI - "Joint Master Degree in Sports Ethics and Integrity". Coordinat per la Universitat de Swansea, amb la participació del Departament de Dret de la UPF.

Programa Erasmus+ Key Action 2

-Strategic Partnerships:

REDINTER 2 - "Rede Européia de Intercompreensão". Coordinat per la Universitat Catòlica Portuguesa (UCP), amb participació de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de la UPF.

BIOGE - "Bioscience Graduate Employability". Coordinat per l'Agència de Qualitat Universitària (AQU), amb la participació del Departament de Ciències Polítiques: Grup de Recerca en Desigualtats en Salut (GREDS), de la UPF.

OASE - "Open Access for scholarly education". Coordinat per la Universitat de Radboud Nijmegen a Holanda, amb la participació de professorat del Departament d'Humanitats, el de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i el de Ciències Experimentals i de la Salut.

E2CN - "Enterprise and entrepeneurial campus network". Desenvolupat en el marc de la xarxa de joves universitats YERUN i coordinat per la Universitat Degli Studi Di Roma Torvergata, amb la participació del Servei de Carreres Professionals i la Unitat d'Innovació UPF - Business Shuttle.

POWER - "Publishing Open Worldwide Educational Resources". Coordinat per la Universitat de Iasi (UAIC) de Romania, amb la participació del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

DesignABLE - "Design informed by annotations and analytics for blended learning". Coordinat per la Universitat de Valladolid (UVA), amb la participació del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

-Capacity Building:

SUCOLE - "Supporting Collaborative Learning through Virtual learning Environment". Coordinat per la Universitat Saint Joseph-US de Damasc (Líban), amb la participació del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

-Jean Monnet Activities

EuGov - "Jean Monnet Chair in European Union Governance". Càtedra liderada pel professor Javier Arregui del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF.

EUNIC - "European Universities Network for International Collaboration". Jean Monnet Network. Xarxa de treball formada per les universitats de l'Associació Europaeum: Oxford, Leiden, Bolonya, Bonn, París I, Karlova de Praga, Hèlsinki, Jagiellonian de Cracòvia i Universitat Pompeu Fabra. Coordinat per la Universitat d'Oxford.

Altres programes

Representació a Espanya de la Comissió Europea

-"Unión energética y gobernanza en políticas sobre el cambio climático en la Unión Europea", proposta del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF.

Així mateix, continuen actius el projecte ALFA- DHES (Drets Humans i Educació Superior amb Amèrica Llatina) i el programa de màster Erasmus Mundus MAPP en Polítiques Públiques a través de l'IBEI. Així com el programa de mobilitat Ciències Sense Fronteres (MEC - CAPES/CNPQ, Brasil).

Participació en xarxes

-Com a membre de ple dret des de l'any 2012 de la xarxa Europaeum, associació d'universitats d'elit europees (Oxford, Leiden, Bolonya, Bonn, París 1 Panteó-Sorbona, Karlova de Praga, Hèlsinki i Jagiellonian de Cracòvia), la UPF es prepara per acollir properament un Classics Colloquium de la xarxa. Durant el curs 2014-2015, 4 estudiants de doctorat i docents de la UPF han participat en alguna de les activitats organitzades per la xarxa arreu d'Europa.

-Com a membre de l'Aliança 4 Universitats (A4U), la UPF continua col·laborant amb la UAB, la UAM i la UC3M -amb el suport de l'ICEX- també en l'àmbit internacional, especialment en els països BRICS (Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica). Des d'aquesta plataforma s'ha promogut la signatura de convenis amb universitats russes, sud-africanes, indies i iranianes, i s'han coordinat missions científiques directes i inverses a l'Índia, Iran i properament a Aràbia Saudí, Qatar i Emirats (Abu Dabhi i Dubai) amb el resultat de nous convenis i projectes bilaterals per a la UPF.

Destaquem, d'aquest últim curs, els posicionaments a:

Índia

A l'inici de curs es va fer un viatge institucional a aquest país, coincidint amb la celebració de la Europen Higher Education Fair a l'Índia, i la FICCI Conferència Internacional sobre Educació Superior. El viatge va permetre establir nous contactes institucionals i convenis de col·laboració, així com l'impuls del conveni bilateral governamental entre Espanya i el país asiàtic. Es van fer diverses visites a centres universitaris i es va difondre l'oferta acadèmica de les universitats de l'A4U. En el marc de la participació al Consejo España India s'han desenvolupat dues taules rodones i s'ha treballat un programa de pràctiques professionals conjunt.

Iran

També durant aquest curs s'ha fet un viatge institucional a l'Iran, en el qual s'han iniciat contactes amb algunes de les millors universitats i centres tecnològics del país. El viatge ha permès signar alguns convenis de col·laboració i posar en marxa un conveni bilateral amb Espanya. D'altra banda, a partir d'aquestes visites s'ha promogut la creació de programes acadèmics conjunts, acords per a la cotutela de tesis i altres col·laboracions acadèmiques.

Rússia

A inici de curs es va rebre la visita de la Higher School of Economics russa a Madrid. Paral·lelament, s'han concretat alguns convenis específics de mobilitat amb algunes de les universitats membres de l'A4U. La UPF té un conveni d'intercanvi d'estudiants amb aquesta universitat des del 2013.

A iniciativa dels rectors de l'A-4U es va organitzar l'octubre del 2014 a Madrid la primera reunió de treball d'universitats europees incloses en el rànquing QS Top 50 Under 50 per tal de formar una xarxa de treball Young European Research Universities (YERUN) que ja ha estat constituïda i que ja ha elaborat la primera proposta de col·laboració acadèmica amb el projecte E2CN presentat en la convocatòria 2015 del programa Erasmus +, i en el qual participa la UPF.

Programa d'Estudis per a Estrangers (UPF Study Abroad Program) i relacions amb els Estats Units

El Programa d'Estudis per a Estrangers

983 estudiants han participat en el Programa d'Estudis per a Estrangers i l'Escola d'Estiu Internacional:

 • Programa d'Estudis per a Estrangers: 859
 • Escola d'Estiu Internacional: 124 estudiants internacionals i 15 estudiants UPF (programa Global Cities)

El programa ha acollit 859 estudiants en les seves edicions de tardor, primavera i els cursos a mida. Constitueix un dels principals actius de la internacionalització a la UPF, en la mesura que permet mobilitat en doble direcció cap a universitats dels Estats Units i del Canadà, i enriqueix les aules amb la presència d'estudiants procedents d'altres sistemes educatius. Durant el curs 2014-2015 s'han signat nous convenis, entre d'altres amb la Universitat d'Illinois a Urbana - Champaign i la Universitat de Missouri, i amb dues noves agències de study abroad (SAI i AIFS) que nodreixen d'estudiants el programa i que obren possibilitats per a l'intercanvi.

Si el curs passat el programa va llançar els nous programes en STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) Abroad i International Relations, en col·laboració amb l'IBEI, durant el curs 2014-2015 s'han llançat el programa Global Health i un nou programa de Cultura i Disseny en col·laboració amb Elisava. També s'ha reforçat el programa Experiential Learning mitjançant la realització d'una prova pilot de viatges acadèmics amb l'experiència "Paths of Remembrance", emmarcada en dues assignatures del Programa d'Estudis Hispànics i Europeus. Aquests projectes pretenen consolidar l'oferta del Programa Study Abroad de la UPF en totes les àrees d'expertesa del Grup UPF i també en l'aprenentatge a través de l'experiència, que és una de les tendències del sector.

Sota el paraigua del Programa i durant el curs, amb més centralitat a l'estiu, s'han organitzat 10 cursos a mida per a la Universitat de Chicago (dues edicions), Georgetown, Northwestern, Texas a Austin, UCLA, Felician College, Universitat de Missouri, ISCPA Toulouse i Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) i Sunny New Paltz (coordinat conjuntament amb la UC3M).

Per la seva banda, la quarta edició de l'Escola d'Estiu Internacional desenvolupada al fil de l'estratègia UPF 25 Anys i del Campus d'Excel·lència Internacional es consolida i creix en un 50% respecte de l'edició anterior, i compta amb 124 estudiants internacionals i 15 estudiants de la UPF. Totalment reconvertida i oberta tant a estudiants UPF com a altres estudiants internacionals, el programa va més enllà del públic nord-americà per oferir una fórmula de progressió acadèmica durant l'estiu als estudiants UPF i fa una promoció global que doni un perfil realment internacional a l'oferta de l'estiu.

En la fórmula combinada amb la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, 15 estudiants de la UPF de les facultats de Ciències Polítiques i Socials, Comunicació, Humanitats i Econòmiques i Empresarials cursaran durant l'estiu del 2015 el seu propi trimestre d'estiu entre Barcelona i Los Angeles.

En la projecció del programa cap a l'exterior, la UPF va acollir la II Conferència Europea del Forum on Education Abroad l'octubre del 2014 (amb 4 ponències de la UPF), i s'ha participat en la conferència anual del Forum on Education Abroad a Nova Orleans l'abril del 2015, també amb la presentació de ponències. S'ha participat en accions de l'Associació de Programes Universitaris Nord-americans a Espanya (APUNE), i s'ha acollit la seva assemblea d'estiu. També s'ha participat a la Conferència de NAFSA a Boston el maig del 2015.

Projectes estratègics amb els Estats Units

 • Global Cities: Escola d'Estiu Internacional UCLA-UPF 2015. En el marc del patrocini del Banc Santander i com a projecte estrella del CEI, l'estiu del 2012 es va oferir la primera edició de l'Escola Internacional d'Estiu UCLA-UPF, que continua amb la seva quarta edició l'estiu del 2015, amb una oferta acadèmica consolidada. S'han becat 15 estudiants de la UPF per participar en el programa conjunt, que també està obert a la participació d'altres estudiants universitaris europeus i nord-americans.
 • Centre Johns Hopkins a Barcelona. Establiment del Johns Hopkins Center of Public Policy a Barcelona. Aquest centre té com a objectiu facilitar el desenvolupament de programes acadèmics en cooperació entre la UPF i la Universitat Johns Hopkins, així com la promoció d'intercanvis d'estudiants i de professors, projectes conjunts d'investigació, esdeveniments internacionals i altres activitats d'interès comú. 
 • Col·laboració en el marc del Consortium for Advanced Studies in Barcelona (CASB), format per les universitats nord-americanes de l'Ivy League i el Grup d'Universitats de Barcelona (UB, UAB, UPF i la UPC), on un any més s'atorgarà 1 beca post-doctoral que farà possible una estada de recerca per a un investigador jove de la UPF en una de les universitats del consorci, mentre que la UPF continua acollint estudiants d'aquestes universitats en el marc del PEE.
 • Brown+1. Els estudiants d'aquesta universitat, amb excel·lent expedient acadèmic, poden fer una estada de mobilitat a la UPF durant un semestre, durant el qual segueixen un programa d'estudis combinat entre oferta acadèmica de l'Study Abroad Program i de l'oferta acadèmica d'un programa de màster i, posteriorment, un cop graduats per la seva universitat, tornen a la UPF per completar el programa de màster corresponent. Seguint un model similar, la Universitat Johns Hopkins també enviarà estudiants a l'Study Abroad Program que podran completar la seva càrrega docent amb cursos del màster en Història del Món.

Activitats

Visites rebudes:

 • Austràlia: Queensland University of Technology, RMIT
 • Àustria: Universität Salzburg
 • Brasil: Fundaçao Getulio Vargas
 • Colòmbia: Pontificia Universidad Javeriana de Cali
 • Dinamarca: Aarhus University
 • Estats Units: Portland Community College, University of Missouri, University of California Berkeley, Queens College City University of New York, University of Illinois at Urbana Champaign, Arcadia University, ISA, API, Iona College, ASA, AIFS, Utrecht-Yale NUS, IES, Trinity College, SAI, SSA, Northeastern University, UT Austin, CIEE (Vanderbilt University), University of Chicago, CEA (University of Minnesotta-Tulut)
 • Holanda: University College Utrecht, Hogeschool Inholland
 • Índia: Chandigarh University
 • Islàndia: Reykjavik University
 • Itàlia: Università degli Studi di Trento
 • Japó: Kwansei Gakuin University, Aichi Prefectural University, Tokyo University
 • Mèxic: Universidad de las Américas de Puebla
 • Regne Unit: King's College - University of London, Regent's University London, Swansea University
 • Suècia: Linnaeus University
 • Xile: Universidad Central
 • Xina: Beijing Normal University Business School, City University of Hong Kong

Signatura de convenis

Mobilitat d'estudiants

 • Ateneo de Manila University, Filipines
 • National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan
 • University of Texas at Austin, Estats Units
 • Queens College City University of New York, Estats Units
 • Johns Hopkins University, Estats Units
 • Cornell Law School, Estats Units
 • University of North Carolina Chapell Hill, Estats Units
 • West Virginia University, Estats Units
 • Millinkin University, Estats Units
 • SAI Programs, Estats Units

Doble titulació de màster

 • Universitat de Trento, Itàlia
 • Universitat de Warwick, Regne Unit

Col·laboració acadèmica

 • European University Institute, Itàlia
 • Universitat de Turin, Itàlia
 • University of Kwansei, Japó
 • University of Westminster, Regne Unit
 • Universitat de Florència, Itàlia
 • Wellesley College, Estats Units
 • Université du Québec à Montréal