REBIUN

Les activitats més destacades de REBIUN d'aquest curs acadèmic van ser les següents:

Organització de jornades, seminaris i assemblees

-XXII Asamblea Anual de REBIUN, celebrada a Madrid els dies 6 i 7 de novembre del 2014. En aquesta assemblea es van presentar els resultats dels grups de treball de cada una de les línies estratègiques del III Plan Estratégico de REBIUN 2020 i els informes i resultats dels diferents grups de treball estables.

-VI OS Repositorios/XIV Workshop REBIUN, celebrat a la Universitat de Còrdova de l'11 al 13 de març del 2015, amb l'assistència d'Anna Casaldàliga i de Marina Losada. El títol d'aquest workshop va ser "Los horizontes de los repositorios".

-XIII Jornadas CRAI de REBIUN: MOOC y CRAI: Aprendizaje Virtual, celebrades els dies 11 i 12 de juny a la Universitat de Múrcia, amb l'assistència de Mercè Cabo, Carme Cantos, Manel Lozano i Manel Jiménez.

La UPF, a banda de formar part del comitè científic, hi va participar amb la ponència següent:

"Cómo convertir un vídeo de 10 minutos en un aprendizaje infinito: estrategias de implementación del blended learning", a càrrec del professor Manel Jiménez.

Participació de la UPF en grups de treball de REBIUN

Línia 2. "Dar apoyo a la docencia, aprendizaje e investigación y gestión". La UPF participa activament en els grups de treball dels objectius generals d'aquesta línia estratègica:

Objectiu 1. "Integrar de forma progresiva las CI2 en los diferentes estudios de la universidad como estrategia educativa para el desarrollo de las capacidades válidas para toda la vida". Coordinat per la UPF: Mercè Cabo, amb la participació de Carme Cantos, Joan Trench i Manel Lozano.

Objectiu 4. "Promover mandatos y políticas institucionales de acceso abierto a la producción científica de cada universidad para incrementar la visibilidad y el impacto de la universidad". Amb la participació d'Anna Casaldàliga.

Objectiu 5. "Implementar servicios de información y asesoramiento sobre propiedad intelectual y protección de datos para el uso de la información en el desarrollo de la docencia, aprendizaje, investigación y gestión". Coordinat per la UPF: Mercè Cabo i Silvia Losa.

D'altra banda, a finals de curs es va implantar una nova versió del catàleg col·lectiu de REBIUN, que inclou els registres bibliogràfics de 74 biblioteques universitàries i centres d'investigació de l'estat espanyol.