Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). └rea de Biblioteques, Informaciˇ i Documentaciˇ

Durant aquest curs acadèmic l'Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) va continuar treballant intensament en l'execució de projectes conjunts per millorar i potenciar la qualitat dels serveis bibliotecaris i la preservació i difusió de la informació. Aquest curs es va treballar en els projectes següents:

-Sistema compartit de gestió bibliotecària:

Es van elaborar els requeriments tècnics per contractar consorciadament una nova aplicació per al sistema compartit de gestió bibliotecària i de descoberta de recursos d'informació i es va preparar tota la documentació per al concurs.

-Portal de Recerca de Catalunya:

Durant aquest curs es va continuar treballant amb l'objectiu de fer operatiu aquest portal que ha de referenciar la producció científica i les activitats de recerca de totes les universitats catalanes per tal de donar-hi visibilitat. A finals del curs es disposava ja del portal en fase de proves (versió beta).

-Gestor de la recerca (CRIS [Current Research Information Systems]):

Es van elaborar els requeriments que hauria de tenir un gestor de la recerca ideal per gestionar la informació de totes les fases de la recerca i es van estudiar les solucions que hi ha al mercat amb l'objectiu de veure quina aplicació pot donar millor resposta a les necessitats de les universitats consorciades.

-Gestió de dades de recerca:

Es va treballar per establir un marc de referència que permeti a les universitats i als centres de recerca definir una política comuna de gestió de les dades generades per les activitats de recerca.

Al mateix temps, l'Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació del CSUC va continuar desenvolupant els diferents programes inclosos en el seu pla de treball. La UPF hi va participar activament formant part dels diferents òrgans de govern i de tots els grups de treball:

  • CCUC (interlocutors de catalogació i autoritats de noms i títols)
  • PICA (programa de préstec consorciat, préstec interbibliotecari, préstec in situ i accés a les col·leccions)
  • GEPA
  • BDC. Llicències
  • BDC. Dipòsits (grup genèric de dipòsits, TDX, MDX i Sumaris-Dialnet)
  • Gestor de referències: Mendeley
  • Millennium
  • SFX/MetaLib
  • Suport a la recerca
  • Repositoris

El Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) va continuar amb el funcionament i el creixement habituals. A finals del curs acadèmic, el CCUC comptava amb més de 5.000.341 registres bibliogràfics.

El servei de préstec consorciat (PUC) va continuar tenint uns resultats molt bons. El 2014 es van fer 53.061 préstecs de llibres entre biblioteques, xifra que suposa un increment del 4,4% respecte a l'any 2013.

El préstec interbibliotecari (PI) va continuar funcionant per al subministrament de fotocòpies o còpies digitals de documents i per accedir a documents d'institucions que no són consorciades.

L'any 2014 es va redefinir el contingut i el funcionament de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) per adaptar-los a les circumstàncies actuals. Això va suposar una nova fórmula de distribució de costos per a la Biblioteca Digital de Catalunya (descentralitzada) basada en els usos, fórmula que es va aplicar per primera vegada per repartir les aportacions del 2014 (accés 2015) i que a la UPF va suposar un increment de l'aportació. Per altra banda, es va poder renovar tot el contingut de la BDC i es van debatre propostes per fer un pla de compres consorciades de llibres electrònics.

Els recursos d'informació més ben valorats pels usuaris van ser un any més les revistes electròniques, de les quals el 2014 es van descarregar 5,8 milions d'articles (un 10% més que l'any anterior). Els llibres electrònics va ser la tipologia de document que més va augmentar a la BDC durant el 2014, quan es van comprar conjuntament un miler de llibres nous (publicats per la UPC, Springer, Wiley i Elsevier Textbooksi). Pel que fa a les bases de dades (que majoritàriament no inclouen el text complet del document), es va començar a notar certa davallada en l'ús de productes concrets.

Pel que fa als repositoris digitals de documents, es van continuar incorporant nous continguts en els repositoris en funcionament i també s'hi van incorporar millores (TDX: Tesis Doctorals en Xarxa; RECERCAT: Dipòsit de la Recerca de Catalunya; RACO: Revistes Catalanes amb Accés Obert; MDC: Memòria Digital de Catalunya, i MDX: Materials Docents en Xarxa).

Formació

Es van fer els cursos i les jornades següents, a les quals va assistir personal de la UPF:

-Curs Introducció a les RDA: les Noves Normes de Catalogació [2a. edició]. Impartit per Anna Rovira Jarque. Març del 2015.

-Sessió "Normalització a la recerca: aplicació de l'estàndard CERIF. Impartida per Núria Cuní. Març del 2015.

-Curs Establishing Research Data Management in European Universities. Impartit per Paul Ayris. Abril del 2015.

-Jornada Intensiu de Col·leccions Digitals: Intercanvi d'Experiències Expertes en el Desenvolupament de Col·leccions Digitals (3a. edició). Juny del 2015.