La Factoria

Durant el curs 2014-2015 La Factoria va donar suport al canvi de versió de l'Aula Global (Moodle 2.5) en prova pilot, concretament en:

  • Resolució de les consultes
  • Formació feta al PDI
  • Creació de materials docents i multimèdia per a professors
Pel que fa a la creació i a la publicació de materials, durant aquest curs es va ampliar el catàleg de serveis, oferint:
  • Suport a l'elaboració de treballs acadèmics i a la presentació de tesis doctorals per a estudiants.
  • Suport en la gestió dels drets d'autor per als materials docents (propietat intel·lectual).
  • Suport a la publicació a l'Aula Global, a repositoris, a iTunes U i a Youtube UPF de materials didàctics multimèdia i MOOC.