Formació d'usuaris en competències informàtiques i informacionals (CI2)

Durant el curs 2014-2015 es van continuar fent les accions necessàries per desplegar les CI2 als estudis de grau i de postgrau, en col·laboració amb el personal docent.

Pel que fa al grau, es van impartir sessions al Curs d'Introducció a la Universitat (CIU) i a l'assignatura Treball de Fi de Grau (TFG) de quart curs o en alguna assignatura de tercer curs de tots els estudis de la UPF.

Pel que fa al postgrau, es va col·laborar en aquells màsters universitaris UPF i programes de doctorat que hi van estar interessats.