Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE)

Carnet d'estudiant amb certificat digital

El curs 2014-2015 va ser el quart curs acadèmic en què es van lliurar carnets d'estudiants amb certificat digital. Aquest curs la campanya va tenir, a més, dues novetats destacables:
  • Renovació dels carnets del PDI i del PAS. A partir del mes d'octubre del 2014 es van renovar els carnets del PDI i del PAS atès que caducaven els certificats digitals que s'havien començat a emetre el novembre del 2010.
  • Nova tecnologia d'emissió instantània. Per a la campanya del carnet del PDI i del PAS, es va implementar la nova tecnologia d'emissió instantània, proporcionada per Banco Santander, que permet fer la foto i imprimir el carnet en pocs minuts, la qual cosa va afavorir que l'usuari pogués (amb un sistema de reserva prèvia) sol·licitar i obtenir el carnet (amb certificat digital) en una sola cita.

Amb l'experiència dels darrers cursos, i tenint en compte aquestes dues novetats, es va dissenyar una campanya (des del 15 de setembre del 2014 fins al 15 de gener del 2015) per fer el màxim de renovacions de carnets i emissions de certificats digitals en el mínim temps possible i de manera que l'usuari hagués d'anar una sola vegada al punt de lliurament.

Usuaris atesos pel Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE):