Web Biblioteca i informātica

Les principals actuacions en relació amb la web van ser:

Renovació de la pàgina inicial de la web

Amb l'objectiu de fer més visibles els serveis més estratègics, facilitar la cerca de recursos, potenciar les opcions més rellevants per als usuaris, un grup de treball integrat per membres de la Biblioteca i del Servei d'Informàtica va elaborar una nova home que aporta, bàsicament, una nova visualització i disposició dels recursos i serveis que s'ofereixen des del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI). Aquest canvi va comportar també que la web passés a anomenar-se Biblioteca i Informàtica/CRAI.


Actualització i millora de les guies

L'aplicació LibGuides, que serveix per elaborar diverses guies, es va migrar a la nova versió LibGuides v2. Les Guies BibTIC com les Guies temàtiques han actualitzat la versió i ara tenen una visualització més clara, una imatge gràfica més moderna, un disseny adaptat a tots els dispositius i un cercador potent.

Per fer difusió de les guies temàtiques es va encarregar a l'estudiant Marta López Fernández un vídeo promocional, que va elaborar amb l'assessorament del professor Manel Jiménez.

Altres actuacions

S'han actualitzat i s'han renovat els continguts de la web d'acord amb els canvis i les novetats dels serveis, entre els quals cal destacar:
  • Eines 2.0
  • Guia d'autoaprenentatge
  • Publicació científica

La versió mòbil de la web va ser consultada pel 15,34% d'usuaris (percentatge mitjà) respecte a la versió completa.