Portal de Producció Científica

Durant aquest curs, es van anar incorporant diverses millores amb l'objectiu que sigui una eina que doni resposta a totes les necessitats i al repte de situar la UPF en una posició preferent pel que fa als sistemes de gestió de la producció científica (coneguts internacionalment com CRIS: Current Research Information System).

Aquestes millores van ser:

1. Posada en marxa d'una nova interfície més amigable del PPC lligada a la nova Guia d'experts de la UPF.

2. Desenvolupament del nou CVA (Curriculum Vitae Abreviado) de la FECYT.

3. Pas a SaaS (aplicacions al núvol).

4. Continuació de les tasques d'automatització de la càrrega d'informació des de bases de dades externes (Scopus, WoK, Dialnet).

5. Continuació de les tasques de desenvolupament de l'extracció de dades del PPC per al futur Portal de la Recerca de Catalunya.

6. Continuació de les tasques de la inclusió dels diferents identificadors (ORCID, Researcher-ID, Scopus-ID).


Pel que fa al nombre de referències, les dades al final de curs eren les següents:

  • Articles de revista: 36.476
  • Capítols de llibre: 15.967
  • Llibres: 19.130
  • Projectes: 9.107
  • Convenis: 2.954
  • Tesis dirigides: 2.874
  • Congressos: 40.978

El portal va rebre 10.137 visites externes (des d'ordinadors no connectats a la xarxa de la UPF), procedents de deu països diferents, i es van visitar més de 32.935 pàgines del portal.