Principals novetats en relació amb la prestació de serveis

Twitter Biblioteca/CRAI

Aquest curs, la Biblioteca/CRAI va inaugurar un nou canal de comunicació i relació: un compte de Twitter (BiblioCRAI) amb l'objectiu de ser present a les xarxes socials tant per informar dels serveis, recursos d'informació, novetats, horaris, etc., de la Biblioteca/CRAI i d'altres temes relacionats amb el seu àmbit, com d'atraure nous usuaris i interactuar-hi de manera continuada, d'acord amb la voluntat de la UPF -expressada en la Guia d'usos i d'estil de les xarxes socials a la UPF- de "millorar la seva presència a Internet i potenciar la interactivitat amb la comunitat universitària i amb els interlocutors i públic externs".

En la seva curta vida, des d'aquest compte de Twitter s'han publicat més de 850 tuits i és seguit per més de 300 usuaris.

HackLab a la Biblioteca/CRAI del Poblenou

A l'inici del curs 2014-2015, per iniciativa i impuls del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, es va posar en marxa el HackLab, un nou espai singular situat a la Biblioteca/CRAI del Poblenou que té per objectiu fomentar l'autoaprenentatge, l'intercanvi de coneixements i idees i la col·laboració al voltant de temes com la tecnologia, la comunicació o les arts digitals. Està adreçat a tota la comunitat UPF, però molt especialment als estudiants.

El HackLab vol promoure una cultura autogestionada de col·laboració i aprenentatge, de manera independent als estudis que es cursen.

Eines 2.0

La comunitat universitària té a la seva disposició una nova pàgina, dins la web Biblioteca i informàtica, que recull i ofereix una selecció d'aplicacions, anomenades 2.0, que permeten crear i compartir informació i treballar de manera col·laborativa. Totes, seleccionades en base a criteris de bon funcionament i fiabilitat, són al núvol i s'hi pot accedir des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet. Les eines disponibles (s'identifiquen i es destaquen les que compten amb suport informàtic institucional) permeten, entre d'altres, trobar i editar vídeos i àudios, crear i gestionar l'espai personal a les xarxes socials, crear i compartir coneixement a través de blocs i wikis, gestionar notes, agendes i bibliografies i fer presentacions.

Millora del sistema d'accés als recursos electrònics des de fora de la UPF

A l'inici del curs acadèmic, es va posar en funcionament el SARE (Servei d'Accés als Recursos Electrònics), un nou sistema d'accés des de fora de la xarxa de la UPF als recursos electrònics (bases de dades, revistes, llibres i diccionaris electrònics) contractats per la Biblioteca. El nou sistema és fàcil, transparent per als usuaris i compatible amb tots els recursos i ha ajudat a incrementar l'ús de la col·lecció digital.

Posada en marxa del servei TELESOR

Amb l'objectiu de facilitar la comunicació entre la Universitat i les persones sordes, mudes o amb altres dificultats físiques per fer trucades, la UPF va posar en funcionament un nou servei de xat a través del qual es pot contactar directament amb el servei d'atenció telefònica (SAT). L'accés al xat TELESOR es fa des de la pàgina de contacte de la web de la UPF.

Aquest servei pot ser utilitzat per qualsevol persona que ho necessiti, ja sigui membre de la comunitat universitària o no. La proposta d'oferir aquesta nova eina, que va ser presentada en una convocatòria dels premis del Consell Social de la UPF, va sorgir del personal que imparteix el servei. La implementació de l'eina va comptar amb un ajut de la Generalitat per cobrir-ne les despeses.