Principals donacions i cessions bibliogràfiques

Al llarg del curs van continuar les donacions i les cessions de fons bibliogràfic i documental. Cal destacar-ne les següents, ordenades cronològicament:

CIDOB

Al llarg del curs es va continuar el processament i la integració a la Biblioteca de la UPF dels fons bibliogràfics d'aquest important centre d'estudis en relacions internacionals de Barcelona, segons l'acord de cessió signat el 2014. Al final del curs s'havien integrat 664 col·leccions de publicacions en sèrie i 2.326 volums de monografies.

Beatriz de Moura

El mes de juliol del 2014 es van incorporar uns 900 volums, que van continuar la donació iniciada per l'editora Beatriz de Moura l'any 1998. El conjunt de les obres rebudes correspon a diferents col·leccions de literatura i assaig de l'editorial Tusquets i a obres de i sobre art i estètica.

Institut Històric Austríac

El mes d'octubre del 2014 es va signar l'acord de donació de la biblioteca que va pertànyer a la secció de Madrid de l'Institut Històric Austríac, propietat de la República d'Àustria. Es tracta d'un fons compost per gairebé 1.700 volums, principalment sobre temes culturals i de ciències humanes en general i en llengua alemanya i amb especial presència de llibres d'art.

Josep Gifreu

Donació de Josep Gifreu Pinsach, catedràtic emèrit del Departament de Comunicació de la UPF, el setembre del 2014, de gairebé 1.000 volums sobre comunicació i periodisme, principalment.

Antoni Prevosti

Donació pòstuma, el febrer del 2015, feta pels fills d'Antoni Prevosti, professor expert en genètica evolutiva de la UB, d'una col·lecció de 110 monografies de biologia evolutiva i genètica.

Eugenio Trías

Cessió feta el juliol del 2015 per la vídua i el fill del filòsof i catedràtic d'Història de les Idees de la UPF Eugenio Trías Sagnier (1942-2013). Es compon d'una col·lecció bibliogràfica d'uns 6.000 llibres i d'unes 12 caixes i 50 arxivadors amb l'arxiu personal del filòsof.