Serveis Web

Des del curs 2013-2014 els serveis web es presten per part d'un equip integrat per membres del Servei d'Informàtica i de la Biblioteca. Aquest nou disseny organitzatiu implica, per una banda, un pas més en el model de convergència de professionals que caracteritza el model CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació) i, de l'altra, una sèrie d'avantatges per als usuaris (prestació més propera, ja que es realitza des de cada un dels campus per part de personal de front office, i ampliació i normalització dels horaris).

L'actual línia de treball prioritària és la introducció progressiva d'un nou gestor de continguts que permetrà la visualització adaptativa des de qualsevol dispositiu (PC, tauletes o mòbils) i la modernització de la presentació de recursos i serveis de la web de la UPF.