Connexió a Internet

RedIris Nova és la xarxa de comunicacions d'alta velocitat que uneix entre si, i amb la resta d'Internet, les diferents xarxes acadèmiques existents a Espanya, com és l'Anella Científica en el cas de Catalunya.