Servidors centrals

Durant el curs acadèmic 2014-2015 s'ha renovat una part significativa de la infraestructura de TIC corporativa. Aquesta renovació ha inclòs la substitució de 8 servidors de virtualització per nous equips, amb el doble de memòria i 1,5 vegades més capacitat de processament; la incorporació de 3 nous servidors de base de dades, amb funcionalitats de virtualització mitjançant dominis lògics, i la substitució de les cabines d'emmagatzematge de la Universitat.