Aules, tallers i altres ordinadors públics

Al campus de la Ciutadella s'ha acabat la posada en marxa del nou edifici de recerca de la UPF, el qual dóna serveis a diversos grups de recerca, instituts i al laboratori de ciències socials del campus.

Els ordinadors de La Factoria s'han actualitzat amb maquinari més potent, per tal de permetre utilitzar les noves versions de programari necessàries per desenvolupar les seves tasques.

A les aules d'informàtica s'ha ampliat el nombre d'ordinadors que disposen de disc dur amb tecnologia SSD, els quals permeten disminuir el temps d'arrencada dels equips.

A l'edifici Mercè s'han actualitzat els ordinadors de les sales de reunions.

Al campus del Poblenou s'han renovat els ordinadors del laboratori de multimèdia 54.026 (17 ordinadors).

A la Biblioteca/CRAI del Poblenou s'han renovat els 42 ordinadors portàtils de préstec.

Al Campus Universitari Mar s'ha posat en marxa l'ampliació de l'ala llarga de l'edifici Dr. Aiguader, 80. Aquesta ampliació ha comportat aules i laboratoris dotats del corresponent material informàtic i audiovisual. La Biblioteca ha incrementat en cinc el nombre d'ordinadors disponibles.